Projekt cím

Reflexiós folyamat - Modern egészségügyi rendszerek kialakítása

Projektazonosító

nem releváns

Projekt cím angolul

REFLECTION PROCESS ON MODERN, RESPONSIVE AND SUSTAINABLE HEALTH SYSTEMS

Támogató program

EU tanácsi munkacsoport a modern, alkalmazkodó-képes és fenntartható egészségügyi rendszerekre vonatkozó EU tanácsi reflexiós folyamat keretében elvégzendő feladatok végrehajtására

Támogatás a programból (Pénznem)

Támogatás nélkül megvalósult együttműködés

Támogatás a programból (összeg)

nem releváns

Projekt teljes költségvetése (összeg)

nem releváns

Az ÁEEK-re jutó támogatás a programból (összeg)

nem releváns

Az ÁEEK-re jutó támogatás  a programból (%)

nem releváns

Az ÁEEK-re jutó hazai társfinanszírozás (%)

nem releváns

Az ÁEEK által biztosított önerő intézményi forrásból (%)

nem releváns

Támogatást igénylő

nem releváns

Főkedvezményezett

Az EU tagállamai szakértőinek munkacsoportját Magyarország vezette. Magyarországot a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) vezette. (2015.03.01-től a GYEMSZI neve Állami Egészségügyi Ellátó Központra változott.

Konzorciumi partnerek száma összesen

12

Projekt célja

A 2011. I. félévi magyar EU-elnökség során kiemelt prioritást kapott a „befektetés az egészségügyi rendszerek jövőjébe” című témakör, amelynek keretében az EU Tanácsa elfogadta a modern, alkalmazkodóképes és fenntartható egészségügyi rendszerek kialakításával foglalkozó tanácsi következtetéseket annak érdekében, hogy elinduljon a témában egy uniós szintű együttgondolkodási, ún. reflexiós folyamat. E reflexiós folyamat a jövőbeli egészségügyi szükségletek megfelelő kielégítése, valamint a modern, a szükségletekre megfelelően reagáló, hatékony és hatásos egészségügyi rendszerek működtetésének biztosítása érdekében ráirányítja a figyelmet az innováció, a tényeken alapuló egészségügyi döntéshozatal és befektetés, valamint a megfelelően képzett és elegendő számú egészségügyi szakember meglétének fontosságára, továbbá arra, hogy az egészségügyi szektor megfelelő szerepet játsszon az Európa 2020 Stratégia végrehajtásában.

A tanácsi következtetésekben foglaltaknak megfelelően a reflexiós folyamatot a Magas Szintű Népegészségügyi Tanácsi Munkacsoport irányítja, míg az Európai Bizottság (DG SANCO) a reflexiós folyamat szakmai, technikai és finanszírozási hátterét biztosítja.

A reflexiós folyamat keretében öt munkacsoport került felállításra az alábbi témákban:

1) Az Európa 2020 stratégia keretében és az Európai Szemeszter folyamatában az egészségügy megfelelő megjelenítésének erősítése

2) Az egészségügyi befektetésekre felhasznált strukturális alapok hatékony alkalmazásával összefüggő sikertényezők meghatározása

3) Gyógyszerpolitika

4) Integrált ellátási modellek és jobb kórházmenedzsment

5) Az egészségügyi befektetések hatékonyságának mérése és monitorozása

A létrehozott öt munkacsoport közül a 2. számú koordinálását és vezetését Magyarország (GYEMSZI) vállalta el. A munkacsoportban a partnerországok kormányzati delegáltjai, valamint az Európai Bizottság munkatársai vesznek/vettek részt.

A munkacsoport mandátuma 2012-2013 között első sorban arra terjedt ki, hogy a résztvevő tagállamok között tapasztalat- és legjobb gyakorlatok cseréjére valósulhasson meg, továbbá, hogy beazonosításra kerüljenek a strukturális alapok hatékony felhasználását célzó sikertényezők, valamint hogy összeállításra kerüljön egy olyan eszköztár, amely segítheti a tagállamokat a strukturális alapok eredményes felhasználása során.

Projektpartner országok: Magyarország, Bulgária, Csehország, Görögország, Litvánia, Lettország, Lengyelország, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Olaszország, Horvátország

A projekt rövid összefoglalása

CÉLOK:
• A tapasztalatok és a legjobb gyakorlatok megosztása és kielemzése;
• Hétköznapi logikán alapuló „sikertényezők” meghatározása a strukturális alapok egészségügyi ágazatba irányuló beruházásainak eredményes megvalósítása érdekében;
• Eszköztár készítése a strukturális alapok közvetlen egészségügyi beruházások keretében való eredményes felhasználásához, valamint a beruházások egyéb szektorokban való, az egészségügy számára többletelőnyöket teremtő programozásához.
EREDMÉNYEK:
• Módszertani útmutatók és iránymutatások a tagállamok számára a jobb minőségű és hatékonyabb tervezéshez, döntéshozatalhoz és végrehajtáshoz (azoknak a beruházási programoknak és projekteknek a keretében, amelyek a strukturális alapok révén az egészségügy területén jönnek létre);
•  Hozzáférés biztosítása tervezési, döntéshozatali és végrehajtási szakmai ismeretekhez, illetve a folyamatok rendszerezésével kapcsolatos tudnivalókhoz;
• A beruházási (operatív) programokhoz és projektekhez szükséges tervezési, döntéshozatali és végrehajtási készségek fejlesztése;
• A strukturális alapok felhasználásával az egészségügy területén létrejövő fejlesztések (programok és projektek) sikeréhez vezető kritikus tényezők feltárása és bemutatása. 

Projekt megvalósításának tényleges kezdete

2012.01.01

Projekt fizikai befejezésének határideje

2013.11.30

Projekt fizikai befejezésének tényleges határideje

2013.11.30

Kötelező mondat

A feladat elvégzésére támogatási megállapodás nem jött létre, ugyanakkor az Európai Bizottság a munkacsoport évi 2-3 brüsszeli ülésére országonként 1  delegált fő utazását térítette.

Logók                                                                                         

 

 

Hírlevelek, kapcsolódó linkek és letölthető dokumentumok

Közérdekű információk

Reflexiós-folyamat – közérdekű adatok