Projekt cím PHIRI - Közösségi Szintű Egészséginformációs Kutatási Infrastruktúra megvalósítására
Projektazonosító H2020-IBA-INFRA-CORONA-2020
Támogatási szerződés azonosító GA 101018317
Projekt cím angolul PHIRI - Population Health Information Research Infrastructure
Támogató program EU HORIZON 2020 Framework Programme for Research and Innovation (HORIZON 2020, az Európai Unió kutatási és innovációs keretprogramja, 2014–2020)
Támogatás a programból (Pénznem) EUR
Támogatás a programból (összeg) 4 980 327,50
Projekt teljes költségvetése (összeg) 4 980 327,50
Az OKFŐ-re jutó támogatás a programból (összeg) 104 375,00
Az OKFŐ-re jutó támogatás  a programból (%) 100%
Az OKFŐ-re jutó hazai társfinanszírozás (%) 0%
Az OKFŐ által biztosított önerő intézményi forrásból (%) 0%
Támogatást igénylő SCIENSANO (Sciensano), Belgium
Főkedvezményezett SCIENSANO (Sciensano), Belgium
Konzorciumi partnerek száma összesen 32
Projekt célja

A PHIRI  projekt célja, hogy elősegítse az egyes tagállamok közötti gyors és strukturált adat- és információáramlás megteremtését - kiemelten a járványügyi és a szélesebb értelemben vett közegészségügyi veszélyhelyzetekkel kapcsolatos - kutatások eredményességének növelése érdekében. A projekt elsődlegesen egy európai szintű szakmai-módszertani tudásbázist akar létrehozni a meglévő képzési és kutatási tevékenységekre építve, a jelenleg elérhető kapacitások összekapcsolásával.

A projekt rövid összefoglalása

Az Európai Bizottság - a Horizon 2020 kutatási keretrendszeren belül – kiemelt figyelmet fordít a SARS-CoV-2 vírus okozta COVID-19 járvány hatásainak feltérképzését és csökkentését valamint a jövőbeli hasonló egészségügyi válsághelyzetek kezelését szolgáló kutatási projektek megvalósítására is. 
Az Európai Bizottság soron kívül, a COVID-19 közegészségügyi veszélyhelyzetre tekintettel közvetlenül kérte fel a Sciensano-t a projektjavaslat előkészítésére, és rendkívüli eljárásban értékelte azt, majd 2020 szeptember elején döntött annak támogatásáról. 

A PHIRI keretében tervezett tevékenységeken belül az OKFŐ-t az alábbi nagyobb tématerületekben keresték meg:
•    A COVID-19 járványhoz kapcsolódó populációs szintű egészségfelmérések, epidemiológiai vizsgálatok és kutatási publikációk, valamint a rendelkezésre álló adatforrások áttekintése;
•    innovatív technológiák, módszertanok kidolgozása a COVID-19 járvány mortalitásra és az általános jóllétre gyakorolt hatásának monitorozására, a jövőbeli hatások becslésére;
•    a COVID-19 járványhoz kapcsolódó képzési, továbbképzési anyagok és tréning tematikák áttekintése;
•    az adatmegosztás és felhasználás etikai és jogi kérdéseinek rendezésére vonatkozó javaslatok megfogalmazása (témavezetőként);
•    COVID-19 járvány okozta rövid- és hosszútávú közvetlen és közvetett hatások feltérképezése, kutatási felhasználási esetek (use case) és pilotok valamint fenntarthatósági modellek kidolgozása a főbb krónikus betegségek esetében;
•    a már meglévő közös európai és nemzeti szintű fizikai és szolgáltatási kutatási infrastruktúrák összekapcsolását előmozdító illetve hátráltató egyéb tényezők feltárása.

A projekt célkitűzéseit megvalósító tevékenységeket a projekt partnerek végzik. A munkacsoportokhoz 1-1 munkacsomag (work package – WP) tartozik. A WP-k keretében több feladat végrehajtására kerül sor.
A PHIRI 9 munkacsomagja a következő:
•    WP1 Koordináció és irányítás
•    WP2 Kommunikáció és portálfejlesztés
•    WP3 Elérés, elkötelezettség és fenntarthatóság
•    WP4 Egészségügyi információs portál a COVID-19 számára
•    WP5 Kutatási módszertanok a COVID-19 hatásának értékelésére
•    WP6 A COVID-19 lakosság egészségére gyakorolt hatását mérő kutatás területek 
•    WP7 Összekapcsolódó kutatási infrastruktúrák kiépítése a gyors szakpolitikai reagálás érdekében
•    WP8 Gyors adatcsere fórum
•    WP9 Előrejelzések: modellezés és forgatókönyvek

Az OKFŐ részéről a következő feladatok végrehajtásában vesz részt:
•    A kutatásokat elősegítő adatcsere jogi és etikai kérdéseinek vizsgálata és javaslatok készítése (valamint ennek a feladatnak a koordinálása);
•    A kutatási és egyéb projektek, illetve mindezek eredményeinek és a vonatkozó publikációknak, irányelveknek és különféle információs forrásoknak a feltérképezése (valamint ennek a feladatnak a koordinálása);
•    A már létező nemzeti és európai adatterek és hálózatok kialakulásának és működésének megismerése és értékelése, valamint az érintettek érzékenyítése és a meglévők infrastruktúrák összekapcsolását és hatékonyabb kihasználását elősegítő környezet fenntarthatóságának kérdései;
•    Képzési és továbbképzési anyagok, módszerek és programok 
•    A kutatási adatok kezelésének FAIR alapelvei (FAIR: Findable, Accessible, Interoperable, Reusable - Megtalálható, Hozzáférhető, Szabványos, Újra felhasználható);
•    A COVID-19 hatásai az egészségre és az egészségügyre, indikátorok és értékelési módszerek;
•    A szakpolitikai irányítás és a klinikai menedzsment számára közvetlenül felhasználható kutatási eredményeket kínáló tevékenységek ösztönző és támogató módszerek kialakítása és tesztelése olyan kiemelt szakterületeken mint a lelki egészség, a rákbetegségek vagy az érzékeny csoportok.

Projekt megvalósításának tényleges kezdete 2020. 11. 01.
Projekt fizikai befejezésének határideje 2023. 10. 31.
Projekt fizikai befejezésének tényleges határideje N/A
Kötelező mondat HORIZON 2020, az Európai Unió kutatási és innovációs keretprogramja, 2014–2020
Logók

A projekt weboldala és eredmények https://www.phiri.eu/
https://www.healthinformationportal.eu/
Közérdekű információk PHIRI – közérdekű adatok 

 

COVID-19 Egészségügyi Információs Rendszer Értékelése a PHIRI projektben
A Népegészségügyi Információs Rendszer a COVID-19 Járvány Fényében Magyarországon

PHIRI's COVID-19 Health Information System Assessments 2022-2023
State-of-play of the COVID-19 Health Information System Hungary