Projekt cím

CEF-eHealth - Határokon átnyúló általános elektronikus egészségügyi szolgáltatások kifejlesztése Magyarországon

Projektazonosító

2015-HU-IA-0079 - eHealth

Támogatási szerződés azonosító

INEA/CEF/ICT/A2015/1159295

Projekt cím angolul

Deployment of Generic Cross Border eHealth Services in Hungary

Támogató program

Connecting Europe Facility

(Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz)

Támogatás a programból (Pénznem)

EUR

Támogatás a programból (összeg)

489 440,21

Projekt teljes költségvetése (összeg)

652 586,95

Az ÁEEK-re jutó támogatás a programból (összeg)

489 440,21

Az ÁEEK-re jutó támogatás  a programból (%)

75%

Az ÁEEK-re jutó hazai társfinanszírozás (%)

0%

Az ÁEEK által biztosított önerő intézményi forrásból (%)

25%

Támogatást igénylő

Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK)

Főkedvezményezett

Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK)

Konzorciumi partnerek száma összesen

nem konzorciális formában működő projekt

Projekt célja

A projekt célja a minőségi és biztonságos betegadat hozzáférés biztosítása a különböző európai tagállamok egészségügyi rendszerei között az állampolgárok más tagállamban történő ellátása során.

A projekt rövid összefoglalása

A „Határokon átnyúló általános elektronikus egészségügyi szolgáltatások kifejlesztése Magyarországon” című eHealth projekt célja a magyar állampolgárok külföldön, illetve az EU-s állampolgárok hazai  egészségügyi ellátása során az állampolgárra vonatkozó egészségügyi adatok cseréjének biztosítása az Európai Unió tagállamai közötti,  biztonságos és az adott ország nyelvén, szakmailag megfelelően prezentált (validált) módon,  a mindenkori érvényben lévő eHDSI rendszer követelményrendszerének való megfeleléssel.
A projekt az e-Egészségügyi tématerületen megvalósuló európai együttműködés keretében a Digitális Szolgáltatási Infrastruktúrák (Digital Service Infrastructures - DSIs) fejlesztését támogatja, a nemzeti, regionális és helyi hálózatok összekapcsolásának és együttműködésének fejlesztése céljából, ezáltal megvalósul a határon átnyúló egészségügyi szolgáltatások fejlesztése. 
A projekt keretében megvalósul:
- EU eHealth gerinchálózat szolgáltatásaihoz való csatlakozás kiépítése, a csatlakozás tesztelése
- az ÁEEK keretein belül egy nemzeti eHealth kapcsolattartó pont (NCPeH) kialakítása és működtetése 
- az egészségügyi adatok (1. eReceptek 2. betegadat-összefoglalók) határon átnyúló cseréjéhez szükséges feltételek megteremtése és tesztelése. 

Projekt megvalósításának tényleges kezdete

2017. 01. 01.

Projekt fizikai befejezésének határideje

2020. 12. 31.

Projekt fizikai befejezésének tényleges határideje

N/A

Kötelező mondat

Az Európai Unió Európai Hálózatfinanszírozási Eszköze által társfinanszírozott projekt

Logók

A projekt weboldala és eredmények

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom

Hírlevelek, kapcsolódó linkek és letölthető dokumentumok

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/cef-telecom-projects

Közérdekű információk

CEF-eHealth - közérdekű adatok