Projekt cím X-eHealth – Koordinációs és támogatási fellépés az elektronikus egészségügyi rekordok közös keretek közötti cseréjére
Projektazonosító

CSA H2020-SC1-DTH-2018-2020

H2020-SC1-DTH-2019-2
Támogatási szerződés azonosító GA 951938
Projekt cím angolul X-eHealth – Exchanging Electronic Health Records in a Common Framework
Támogató program EU HORIZON 2020 Framework Programme for Research and Innovation (HORIZON 2020, az Európai Unió kutatási és innovációs keretprogramja, 2014–2020)
Támogatás a programból (Pénznem) EUR
Támogatás a programból (összeg) 2 999 980,00
Projekt teljes költségvetése (összeg) 2 999 980,00
Az OKFŐ-re jutó támogatás a programból (összeg) 17 562,50
Az OKFŐ-re jutó támogatás  a programból (%) 100%
Az OKFŐ-re jutó hazai társfinanszírozás (%) 0%
Az OKFŐ által biztosított önerő intézményi forrásból (%) 0%
Támogatást igénylő SERVICOS PARTILHADOS DO MINISTERIO DA SAUDE EPE (SPMS), Portugália 
Főkedvezményezett SERVICOS PARTILHADOS DO MINISTERIO DA SAUDE EPE (SPMS), Portugália
Konzorciumi partnerek száma összesen 34
Projekt célja

  

Az egészségügyi adatok működőképes, interoperábilis és biztonságos határokon átnyúló elektronikus cseréjét lehetővé tevő formátumának megalapozása az e-egészségügy terén történő előrelépés és az EU gyorsabb és fenntarthatóbb digitális átalakulásának előmozdítása érdekében.

Elsődleges cél tehát az egységes, interoperábilis adatmegosztási formátum keretrendszer felé történő elmozdulás az EU közegészségügyi helyzetének javítása.

Ennek alapján és a már meglévő beteg-összefoglalóra (Patient Summary) építve az X-eHealth célja az orvosi képalkotás, a mentesítő levelek, a laboratóriumi eredmények és a ritka betegségek közös keretrendszerének alapjainak kidolgozása, hogy az EU-tagállamok és a szomszéd országok közötti adatáramlás mind az állampolgárok betegút menedzsmentjét, mind az egészségügyi intézmények munkáját ezáltal segítse.

 

A határokon átnyúló szolgáltatásokra összpontosítva ez a konzorcium célja egy interoperábilis közös európai egészségügyi adattér létrehozásának előmozdítása a polgárok és az egészségügyi szolgáltatók részéről az adatvédelmi és a kiberbiztonsági előírásoknak megfelelően.

A projekt rövid összefoglalása

Az eHAction portugál koordinátora (SERVICOS PARTILHADOS DO MINISTERIO DA SAUDE - SPMS) 2019-ben azzal a javaslattal fordult [az eHAction] projektirányító testülethez, hogy az eHAction partnerség tagjaira – és az Együttes Fellépés eredményeire - építve nyújtsunk be közös projektjavaslatot a Horizont-2020 keretében megjelent SC1-HCC-07-2020 felhívásra egy koordinációs és támogatási fellépésre „X-eHealth - Joint Action supporting the eHealth Network” (Együttes fellépés az eEgészségügyi Hálózat támogatására) címmel.

A koordinációs és támogatási fellépés (Coordination and Support Action –CSA) célja, hogy elősegítse és irányítsa a nemzetközi és intézményközi egészségügyi-adatforgalom új alkalmazási területei (use cases) kapcsán szükséges kutatási környezet fejlesztésének szakmai és szabályozási koordinációját és támogatását (ajánlások kidolgozásával). Az új alkalmazási területekre az eHealth Network - az eHAction javaslatára - a következő területeket jelölte ki: labor- és digitális képalkotó eredmények valamint kórházi zárójelentések illetve ritka betegségek.

A CSA (Coordination and Support Action) olyan konstrukcióra utal, amely koordinációs és támogató tevékenységek elvégzéséhez 100% támogatást biztosít a pályázaton nyertes projektekben résztvevők számára.

A CSA konstrukciók keretében konzorciális jellegű együttműködéseket támogatnak azzal a céllal, hogy a partnerek olyan tevékenységeket végezzenek, amelyek adott iparág vagy szakterület kutatási-innovációs környezetének és infrastruktúrájának fejlesztését segítik.

A végrehajtás során figyelembe kell venni az (elektronikus) egészségügyi nyilvántartások nemzeti határokon átnyúló átjárhatóságát, az európai polgárok digitális egészségügyi műveltségét és felelősségvállalását, az általános adatvédelmi rendeletnek valamint a hálózati és információs rendszerekről szóló irányelvnek való megfelelést, továbbá az európai digitális egységes piacon történő működést.

A projekttel a következő várható hatásokat kívánatos elérni:

  • A polgárközpontú biztonságos elektronikus egészségügyi adatok használata egész Európában a saját egészségügyi adataikat kezelő polgárok számára;
  • A határokon átnyúló és intézményközi interoperabilitási megoldások támogatása;
  • Az a határokon, szereplőkön (és intézményeken) és betegségeken átnyúló öngondoskodás és az egészséges életvitel lehetővé tétele az EU polgárok számára;
  • Hozzájárulás a nemzeti szintű és határokon átnyúló (nemzetközi) előírások, követelmények és iránymutatások megfogalmazásához a labor és digitális képalkotó eredmények valamint a kórházi zárójelentések adatcsere formátumával kapcsolatban.

A projektmegvalósítás tervezett hossza 24 hónap.

 
Az Országos Kórházi Főigazgatóságot (OKFŐ) – más tagállami központi közigazgatási szervekhez hasonlóan - elsősorban a döntési javaslatok értékeléséven és a döntések meghozatalában, a stratégiai irányok meghatározásban, illetve a közös tevékenységek irányának meghatározásában valamint az eredmények értékelésében és elfogadásában vesz részt. A javaslatok elkészítése elsősorban az egyetemek, kutatóik és szakmai szervezetek közül részt vevő partnerek feladata.
Projekt megvalósításának tényleges kezdete 2020. 09. 01.
Projekt fizikai befejezésének határideje 2022. 11. 30.
Projekt fizikai befejezésének tényleges határideje N/A
Kötelező mondat Az Európai Unió HORIZON 2020, kutatási és innovációs keretprogramja által finanszírozott projekt
Logók Fejlesztés alatt
A projekt weboldala és eredmények Fejlesztés alatt
Egyéb információk a projektről X-eHealth - közérdekű adatok