Projekt cím

2get1care - Interprofesszionalitás az EU-ban az egészségügyi szakmák ter

Projektazonosító

191143-LLP-1-2010-1-DE-LEONARDO-ECVET

Projekt cím angolul

Eredeti német név: Lebenslanges Lernen und

Interprofessionalität in den Gesundheitsfachberufen

Támogató program

EU Lifelong Learning Programme

Támogatás a programból (Pénznem)

EUR

Támogatás a programból (összeg)

N/A

Projekt teljes költségvetése (összeg)

N/A

Az ÁEEK-re jutó támogatás a programból (összeg)

11 806,00

Az ÁEEK-re jutó támogatás  a programból (%)

75%

Az ÁEEK-re jutó hazai társfinanszírozás (%)

0%

Az ÁEEK által biztosított önerő intézményi forrásból (%)

25%

Támogatást igénylő

Competence Center EUROPA im Berufsfortbildungswerk gGmbH (bfw), Heidelberg (DE)

Főkedvezményezett

Competence Center EUROPA im Berufsfortbildungswerk gGmbH (bfw), Heidelberg (DE)

Konzorciumi partnerek száma összesen

4

Projekt célja

A projekt célja egy fő curriculum kifejlesztése és alkalmazása a beszédterápia, ergoterápia, geriátria és a fizioterápia területén. A fent említett területeken közös és speciális tudás, készségek és kompetenciák azonosítása szükséges. Ennek eredményeire építve összefoglalásra kerülnek a tanulási kimenetek összefüggő modulokban, amiket ECVET –kreditekkel látunk el. Kidolgozásra kerül egy tanár továbbképzés is, amely képessé teszi az oktatókat az új curriculum oktatására.

A projekt rövid összefoglalása

A project célterületein közös és speciális tudás, készségek és kompetenciák azonosítása valósult meg az aktuális szakmai és képzési alapok figyelembe vételével. Ennek eredményeire építve meghatározásra és összefoglalásra kerülnek a tanulási kimenetek összefüggő modulokban, amiket ECVET–kreditekkel látunk el. Ezzel párhuzamosan kidolgozásra kerül egy tanár továbbképzés is, amely képessé teszi az oktatókat az új curriculum oktatására.
A fejlesztések a gyakorlatban kipróbálásra kerülnek Észak Rajna Vesztfáliában. A tapasztalatok alapján a projekt távolabbi célja, hogy az ECVET rendszer bevezetésre kerüljön egész Európában.
Az Egész életen át tartó tanulás program keretében 2011-2013. között megvalósításra kerülő projektben a német főpályázón kívül két német egyetem, Magyarország, Csehország és Ausztria vesz részt. Ez a nemzetközi együttműködés támogatja a tapasztalatcserét és az ECVET kreditek bevezetésének megvalósítását az egészségügyi szakmák területén.

Projekt megvalósításának tényleges kezdete

2012.09.01

Projekt fizikai befejezésének határideje

2016.03.01

Projekt fizikai befejezésének tényleges határideje

2016.03.01

Kötelező mondat

Az Európai Unió LifeLong Learning Programja által társfinanszírozott projekt

Logók

 

 

 

Hírlevelek, kapcsolódó linkek és letölthető dokumentumok

http://www.ecvet-projects.eu/Projects/ProjectDetail.aspx?id=26

Közérdekű információk

2get1care – közérdekű adatok