Projekt cím HoCare - Innovatív megoldások szállítása az otthonápolás terén a regionális innovációs láncok quadruple helixének erősítésével
Projektazonosító PGI01388
Támogatási szerződés azonosító PGI01388
Projekt cím angolul HoCare - Delivery of Innovative solutions for Home Care by strengthening quadruple-helix cooperation in regional innovation chains
Támogató program InterReg Europe Programme
Támogatás a programból (Pénznem) EUR
Támogatás a programból (összeg) 1 060 522,05
Projekt teljes költségvetése (összeg) 1 247 673,00
Az OKFŐ-re jutó támogatás a programból (összeg) 112 357,25
Az OKFŐ-re jutó támogatás  a programból (%) 85%
Az OKFŐ-re jutó hazai társfinanszírozás (%) 15%
Az OKFŐ által biztosított önerő intézményi forrásból (%) 0%
Támogatást igénylő Nicosia Development Agency (CY)
Főkedvezményezett Nicosia Development Agency (CY)
Konzorciumi partnerek száma összesen 8
Projekt célja

A projekt célja, hogy a GINOP-hoz kapcsolódóan olyan szakpolitikai ajánlások, cselekvési tervek és támogatási konstrukció-javaslatok kerüljenek megfogalmazásra, amelyek segítségével hatékonyabban kerülnek felhasználásra a helyi, nemzeti és uniós források és egyéb fejlesztéspolitikai eszközök az otthonápolási szolgáltatások elérhetőségének javítása érdekében.

A projekt rövid összefoglalása A projekt célja, hogy a GINOP-hoz kapcsolódóan olyan szakpolitikai ajánlások, cselekvési tervek és támogatási konstrukció-javaslatok kerüljenek megfogalmazásra, amelyek segítségével hatékonyabban kerülnek felhasználásra a helyi, nemzeti és uniós források és egyéb fejlesztéspolitikai eszközök az otthonápolási szolgáltatások elérhetőségének javítása érdekében. A cél eléréséhez: Feltérképezésre kerülnek a különböző régiókban jól működő innovációs mechanizmusok és finanszírozási modellek adaptációjának, illetve régiók közötti összekapcsolásának lehetőségei; Az otthonápolási termékek és szolgáltatások innovatív fejlesztését a „Quadruple Helix” szereplőinek együttműködésével kell megvalósítani. Ennek az együttműködésnek az teremt alapot, hogy a négy érintett oldal – a közszféra, az üzleti-ipari szféra, az akadémiai-egyetemi-kutató szféra és a felhasználói oldal (betegek, családtagjaik és a munkahelyek, illetve az egészségügyi intézmények és dolgozók) közös érdeke, hogy olyan innováció valósuljon meg, amely valós és még kielégítetlen igényeket céloz. A projekt megvalósítása során az ÁEEK fókuszában - felelősségi köréből adódóan - az egészségipari innovációnak és az ellátórendszer megújításának a kölcsönhatása áll, ami az intézményeknél mérhető hatékonyság növekedést, magasabb színvonalú beteg ellátást és nem utolsó sorban a költségek csökkenését eredményezi, míg az ipar számára a valós piaci igényekből kiinduló innovációt erősíti. Célunk, hogy a projekt megvalósításának eredményeként olyan javaslatok szülessenek egyes GINOP támogatási konstrukciók (pályázati felhívások és/vagy kiemelt projektek) módosítására, illetve új konstrukciók megnyitására, amelyekkel lehetővé válhat az otthonápolási innovatív termékek és szolgáltatások elterjedése. Ezáltal: erősíthető az egészségügy innovatív módon történő fejlesztésének hangsúlyosabbá tétele; szélesíteni lehet a hazai és az európai egészségügyi ellátó rendszer átalakulásából (az ott megvalósuló innovációból) eredő valós piaci igényekhez való hozzáférést az ipari fejlesztők, innovatőrök számára az otthonápolás terén; fokozható az ellátott lakosság hozzáférése az egészségügyi és az ipari innováció eredményeihez az otthonápolás terén; elősegíthető az aktív fekvőbeteg ellátási forma kiváltása új, alternatív ellátási formák bevezetésével; javulhatnak a lakosság népegészségügyi helyzetét leíró mutatók; hozzájárul az életminőség pozitív irányú változásához; növelhető a közösségi és egyéni aktivitás és felelősség a lakosság közeli fejlesztések által; ösztönözhető a fejlettebb nyugat-európai régiókkal való összekapcsolódás, hálózatépítés, közös H2020 projektek kidolgozása. A projektmunka eredményeképpen a GINOP Irányító Hatóság részére megfogalmazott javaslatokat a HoCare magyarországi akcióterve tartalmazza. Az akcióterv angol nyelven elérhető itt: Regional Action Plan HoCare Projekt Hungary
Projekt megvalósításának tényleges kezdete 2016.04.01.
Projekt fizikai befejezésének határideje 2022.09.30.
Projekt fizikai befejezésének tényleges határideje N/A
Kötelező mondat A projekt az Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alapjának 85%-os támogatásával valósul meg, amelyet a magyar partnerként közreműködő ÁEEK esetében a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2015. (V. 29.) NGM rendelet 1. mellékletének 40. sora alapján magyar költségvetési társfinanszírozás és az uniós forrást megelőlegező támogatás egészít ki.
Logók  
Illusztráció  
A projekt weboldala és eredmények https://www.interregeurope.eu/hocare/ 
Közérdekű információk HoCare - közérdekű adatok

 

Korábbi tartalmak:

Regional Action Plan HoCare Projekt Hungary

HoCare - Hírlevelek:

HoCare Newsletter September 2016
HoCare Newsletter March 2017
HoCare Hírlevél 2017 március

HoCare INTERREG nap 2017 október
HoCare Interreg Day October 2017

HoCare Newsletter Ferbruary 2018
HoCare Hírlevél 2018 február

HoCare Newsletter March 2018
HoCare Hírlevél 2018 március

HoCare - Sajtóközlemények:

Press release 23th May 2016
Sajtóközlemény 2016. május 23.

Press release 19th September 2016
Sajtóközlemény 2016. szeptember 19.

Press release 30th January 2017
Sajtóközlemény 2017. január 30.

Press release 30th March 2017
Sajtóközlemény 2017. március 27-28.

Press release 12th June 2017 Ljubjana
Sajtóközlemény 2017.június 12 Ljubjana 

Press release 5th December 2017- RMG meeting
Sajtóközlemény 2017.12.05. II.RMG ülés 

Press release 5th December 2017- Policy Learning Event
Sajtóközlemény 2017.12.05. Szakmapolitikai Fórum

Press release 8th Ferbruary 2018- RMG meeting
Sajtóközlemény 2018.02.08. III.RMG ülés 

Press release 20th March 2018- RMG meeting
Sajtóközlemény 2018.03.20. IV.RMG ülés 

Press release 27th March 2018 Vilnius
Sajtóközlemény 2018.03.27. Vilnius 

 

HoCare - Video

2017. január 27-28.

2017. március 27-29.

2017. június 07-09.