Projekt cím

HELIUM - Az egészségügyi innovációs kísérleti környezet támogatása a szakpolitikák segítségével

Projektazonosító

PGI01462

Támogatási szerződés azonosító

PGI01462

Projekt cím angolul

HELIUM - Health Innovation Experimental Landscape through Policy Improvement

Támogató program

InterReg Europe Programme

Támogatás a programból (Pénznem)

EUR

Támogatás a programból (összeg)

1 685 432,70

Projekt teljes költségvetése (összeg)

1 982 862,00

Az ÁEEK-re jutó támogatás a programból (összeg)

134 208,20

Az ÁEEK-re jutó támogatás  a programból (%)

85%

Az ÁEEK-re jutó hazai társfinanszírozás (%)

15%

Az ÁEEK által biztosított önerő intézményi forrásból (%)

0%

Támogatást igénylő

Brainport Development N.V. (NL)

 

Főkedvezményezett

Brainport Development N.V. (NL)

 

Konzorciumi partnerek száma összesen

9

Projekt célja

A projekt célja, hogy a GINOP-hoz kapcsolódóan olyan szakpolitikai ajánlások, cselekvési tervek és támogatási konstrukció-javaslatok kerüljenek megfogalmazásra, amelyek segítségével a különböző régiókban jól működő innovációs mechanizmusok és finanszírozási modellek adaptációja, illetve régiók közötti összekapcsolása révén hatékonyabban kerülhetnek felhasználásra a helyi, nemzeti és uniós források és egyéb fejlesztéspolitikai eszközök az egészség megőrzése illetve az egészségügy valamint az ipar és az innováció fejlesztésének területén.

A projekt rövid összefoglalása

A HELIUM projekt célja, hogy a GINOP-hoz kapcsolódóan olyan szakpolitikai ajánlások, cselekvési tervek és támogatási konstrukció-javaslatok kerüljenek megfogalmazásra, amelyek segítségével a különböző régiókban jól működő innovációs mechanizmusok és finanszírozási modellek adaptációja, illetve régiók közötti összekapcsolása révén hatékonyabban kerülhetnek felhasználásra a helyi, nemzeti és uniós források és egyéb fejlesztéspolitikai eszközök az egészség megőrzése illetve az egészségügy valamint az ipar és az innováció fejlesztésének területén.
A cél eléréséhez:
A projekt megvalósítása során az ÁEEK fókuszában - felelősségi köréből adódóan - az egészségipari innovációnak és az ellátórendszer megújításának a kölcsönhatása áll, ami az intézményeknél mérhető hatékonyság növekedést, magasabb színvonalú beteg ellátást és nem utolsó sorban a költségek csökkenését eredményezi, míg az ipar számára a valós piaci igényekből kiinduló innovációt erősíti.
A projekt megvalósításának eredményeként olyan javaslatok születnek egyes GINOP támogatási konstrukciók módosítására, illetve új konstrukciók megnyitására vonatkozóan, amelyek által:
- erősíthető az egészségügy innovatív módon történő fejlesztésének hangsúlyosabbá tétele;
- szélesíteni lehet a hazai és az európai egészségügyi ellátó rendszer átalakulásából (az ott megvalósuló innovációból) eredő valós piaci igényekhez való hozzáférést az ipari fejlesztők, innovatőrök számára;
- fokozható az ellátott lakosság hozzáférése az egészségügyi és az ipari innováció eredményeihez;
- emelhető az innovációban részt vevő egészségügyi személyzet megbecsülése;
- javítható az innovációban részt vevő egészségügyi intézmények felszereltsége, ellátási színvonala;
- lehetőség biztosítható a nemzetközi kapcsolatok fejlesztésére és az egészségiparban meglévő hazai innovációs potenciál bemutatására;
- ösztönözhető a fejlettebb nyugati-európai régiók nyílt innovációs rendszerével való összekapcsolódás, hálózatépítés, közös H2020 projektek kidolgozása, valamint az innovatív egészségipari KKV-k nemzetközi piacra lépése.

A projektmunka eredményeképpen a GINOP Irányító Hatóság részére megfogalmazott javaslatokat a HELIUM magyarországi akcióterve tartalmazza.

Az akcióterv angol nyelven elérhető itt: Regional Action Plan HELIUM Hungary 

Projekt megvalósításának tényleges kezdete

2016. 04. 01.

Projekt fizikai befejezésének határideje

2020. 09. 30.

Projekt fizikai befejezésének tényleges határideje

N/A

Kötelező mondat

A projekt az Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alapjának 85%-os támogatásával valósul meg, amelyet a magyar partnerként közreműködő ÁEEK esetében a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2015. (V. 29.) NGM rendelet 1. mellékletének 40. sora alapján magyar költségvetési társfinanszírozás és az uniós forrást megelőlegező támogatás egészít ki. 

Logók

A projekt weboldala és eredmények

www.interregeurope.eu/helium

Közérdekű információk

HELIUM – közérdekű adatok

 

Korábbi tartalmak:

Regional Action Plan HELIUM Hungary

Hírlevelek, szakmai közlemények: