Projekt cím JADECARE - Együttes fellépés a digitálisan támogatott, személyre szabott, integrált ellátások megvalósításáért
Projektazonosító HP-JA-03-2019
Támogatási szerződés azonosító GA 951442
Projekt cím angolul JADECARE - Joint Action on the implementation of digitally enabled integrated person-centred care
Támogató program 3rd EU Health Programme (Az Európai Unió harmadik egészségügyi programja, 2014–2020)
Támogatás a programból (Pénznem) EUR
Támogatás a programból (összeg) 3 999 225,84
Projekt teljes költségvetése (összeg) 4 999 032,30
Az OKFŐ -re jutó támogatás a programból (összeg) 78 377,50
Az OKFŐ -re jutó támogatás  a programból (%) 80%
Az OKFŐ -re jutó hazai társfinanszírozás (%) 0%
Az OKFŐ  által biztosított önerő intézményi forrásból (%) 20%
Támogatást igénylő

ASOCIACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN SERVICIOS DE SALUD (KRONIKGUNE)

 

Baszk régió, Spanyolország 
Főkedvezményezett

ASOCIACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN SERVICIOS DE SALUD (KRONIKGUNE)

 
Baszk régió, Spanyolország
Konzorciumi partnerek száma összesen Összesen 48 (17 kijelölt nemzeti kompetens hatóság + 31 kapcsolt szervezet)
Projekt célja

  

A JADECARE együttes fellépés átfogó célja, hogy az EU Bizottság és a tagállamok által közösen kiválasztott - a digitalizálással lehetővé váló integrált személyközpontú ellátás megvalósításáról szóló - 4 jó gyakorlat tapasztalatait és megoldásait a tagállamok átvegyék. Ennek érdekében az EU támogatást nyújt a tagállamok részére, hogy a tapasztalatcsere és tudástranszfer mellett 1-1 pilot keretében kipróbálják ki, hogyan tudják a szerzett információt optimálisan hasznosítani.

SPECIFIKUS CÉLOK:

 • A meglévő ellátási formák átszervezése, változáskezelés;
 • A digitális technológiák és eszközök beépítése az ellátási szolgáltatásokba;
 • A betegutak újraszervezése;
 • Az egészségügyi munkaerő szerepének és szükséges készségeinek újragondolása a digitális technológiák és adatok tükrében;
 • Kapacitásteremtés az ellátási folyamatban való egyéni és közösségi szintű fokozott részvétel érdekében;
 • A lakosság érzékenyítése;
 • A beteg által jelentett adatok felhasználása;
 • Új finanszírozási, fizetési módok;
 • Az új ellátási modellek teljesítményértékelése.
 

A lakosság érzékenyítése - szerep- és felelősségvállalásuk erősítése az egészségmegőrzésben, a személyre szabott terápiák alkalmazásában és a rehabilitációban, valamint az ellátórendszer fenntarthatóságában, továbbá a digitális egészségműveltség bővítésében, illetve a mindezek közötti összefüggések megismertetése és elfogadtatása

A projekt rövid összefoglalása

Az EMMI egészségügyért felelős államtitkára az Országos Kórházi Főigazgatóságot (OKFŐ) –t jelölte ki az EU 3. Egészségügyi Programjának 2019-ben meghirdetett „Joint Action on the implementation of digitally enabled integrated person-centred care (JA-03-2019)” című együttes fellépésben történő részvételre.

Az együttes fellépés célja, hogy az EU Bizottság és a tagállamok által közösen kiválasztott - a digitalizálással lehetővé váló integrált személyközpontú ellátás megvalósításáról szóló - 4 jó gyakorlat tapasztalatait és megoldásait a tagállamok átvegyék. Ennek érdekében az EU támogatást nyújt a tagállamok részére, hogy a tapasztalatcsere és tudástranszfer mellett 1-1 pilot keretében kipróbálják ki, hogyan tudják a szerzett információt optimálisan hasznosítani.

Az egész projektet a baszk példa gazdája, a KRONIKGUNE Institute for Health Services Research vezeti koordinátorként. A KRONIKGUNE a baszk regionális kormányzat egészségügyi és szociális ellátási szolgáltatások menedzsmentjének és szervezésének kutatásáért és a kutatás támogatásáért felelős intézménye.

Az OKFŐ részvétele mellett közreműködő kapcsolt szervezet (Affiliated Entity – AE) bevonására is lehetőség van. A közreműködő kapcsolt szervezetek az uniós támogatást közvetlenül kapják meg a támogatótól. Magyarország részéről 2 AE került bevonásra, a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet (JFDPK) és az Semmelweis Egyetem (Egészségügyi Közszolgálati Kar, Egészségügyi Menedzserképző Központ – EMK).

A projekt célja a krónikus ápolás, integrált, betegközpontú ellátás erősítése, amit az együttes fellépés (továbbiakban: JADECARE) az alábbi területeken megvalósuló fejlesztéseken keresztül hivatott elérni –az Egészségügyi Programban korábban erre a célra kiválasztott – 4 jó gyakorlat megismerésével és alkalmazásával:

 • A meglévő ellátási formák átszervezése, változáskezelés;
 • A digitális technológiák és eszközök beépítése az ellátási szolgáltatásokba;
 • A betegutak újraszervezése;
 • Az egészségügyi munkaerő szerepének és szükséges készségeinek újragondolása a digitális technológiák és adatok tükrében;
 • Kapacitásteremtés az ellátási folyamatban való egyéni és közösségi szintű fokozott részvétel érdekében;
 • A lakosság érzékenyítése*;
 • A beteg által jelentett adatok felhasználása;
 • Új finanszírozási, fizetési módok;
 • Az új ellátási modellek teljesítményértékelése.

*: A lakosság érzékenyítése - szerep- és felelősségvállalásuk erősítése az egészségmegőrzésben, a személyre szabott terápiák alkalmazásában és a rehabilitációban, valamint az ellátórendszer fenntarthatóságában, továbbá a digitális egészségműveltség bővítésében, illetve a felsoroltak közötti összefüggések megismertetése és elfogadtatása

A fenti célok eléréséhez a tagállamok 1-1 nemzeti pilotot is megvalósítanak a nemzetközi legjobb gyakorlatok (egyes elemeinek) átvételével, majd fő eredménytermékként – a nemzeti sajátosságok és a pilotok tapasztatainak figyelembe vétele mellett – közös, uniós szintű szakpolitikai ajánlást fogalmaznak meg a kiterjesztésre. (Ennek jelentősége, hogy, elfogadást követően hivatkozási alappá válnak finanszírozási források felhasználásához, pl. operatív program tervezéséhez, pályázati konstrukciók megnyitásához illetve pályázatok (támogatási kérelmek) megalapozásához.

A fenti területeken bevált 4 jó gyakorlat, amire részben-egészben építeni kell:

 1. Az idősödésre és a krónikus betegségekre válaszoló baszk egészségügyi stratégiák megvalósítása e-egészségügyi megoldásokkal támogatott integrált ellátási szervezetek révén (Spanyolország);
 2. Katalónia nyílt - IKT által támogatott - krónikus betegek integrált ellátási szolgáltatásainak innovációs központja (Spanyolország)
 3. Az OptiMedis modell - népességalapú integrált gondozás (a Gesundes Kinzigtalban) (Németország)
 4. Megvalósíthatósági menetrend a digitális az integrált egészségügyi ágazat felé (Dél-Dánia régió, Dánia)

Emellett a Bizottság elvárja, hogy a JADECARE hasznosítsa az Egészségügyi Program és más programok (pl. K+F) által támogatott projektek és együttes fellépések eredményeit is, így pl. EIP-AHA, SCIROCCO, VIGOUR vagy eHAction.

 

Magyarország (az OKFŐ és az általa bevont 2 AE) vezeti a disszeminációs és kommunikációs munkacsomagot és emellett munkacsomag-társvezetőként a katalán jó gyakorlatnak (a többi példa egyes elemeinek ötvözésével történő) hasznosításával foglalkozó almunkacsoportot is irányítja.
Projekt megvalósításának tényleges kezdete 2020. 10. 01.
Projekt fizikai befejezésének határideje 2023. 09. 30.
Projekt fizikai befejezésének tényleges határideje N/A
Kötelező mondat Az Európai Unió harmadik egészségügyi programja által társfinanszírozott projekt
Logók

A projekt weboldala és eredmények https://www.jadecare.eu/ 
Egyéb információk a projektről JADECARE - közérdekű adatok


2022. július 4-5 között sikeresen lezajlott a JA JADECARE program műhelytalálkozója
JA JADECARE 2nd Thematic Workshop of WP6 Took Place in Budapest  4-5 July 2022

2022. október 26-27 között, Bilbaoban került sor a JADECARE közös fellépés 2. konzorciumi ülésére
The 2nd Consortium Meeting of JA JADECARE took place on the 26th and 27th October 2022, in Bilbao

A JADECARE közös fellépés tematikus workshopjainak áttekintése
An Overview of JADECARE Thematic Workshops