Projekt cím

Cooperation in Cross-border Healthcare between Austria and Hungary

Heal Now osztrák - magyar határon átívelő egészségügyi együttműködési projekt

Projektazonosító

ATHU130

Támogatási szerződés azonosító

ATHU130

Projekt cím angolul

HEAL NOW

Támogató program

InterReg V A Austria-Hungary Programme

Támogatás a programból (Pénznem)

EUR

Támogatás a programból (összeg)

578243,86

Projekt teljes költségvetése (összeg)

680286,90

Az OKFŐ-re jutó támogatás a programból (összeg)

207286,90

Az OKFŐ-re jutó támogatás  a programból (%)

85%

Az OKFŐ-re jutó hazai társfinanszírozás (%)

15%

Az OKFŐ által biztosított önerő intézményi forrásból (%)

0%

Támogatást igénylő

Health Agency of Lower Austria (NÖ Landesgesundheitsagentur Gesund und gepflegt. Ein Leben lang.)

Főkedvezményezett

Health Agency of Lower Austria (NÖ Landesgesundheitsagentur Gesund und gepflegt. Ein Leben lang.)

Konzorciumi partnerek száma összesen

3

Projekt célja

A betegellátás államhatáron túli (osztrák-magyar határmenti régióban) történő támogatása, annak érdekében, hogy a magyar- osztrák határmenti lakosság vészhelyzetben (sürgősségi ellátás), vagy krónikus megbetegedések esetén, hozzájusson a lakóhelyéhez közeli betegellátáshoz. A határmenti bilaterális egészségügyi hálózat kialakítása révén, hosszú távra optimalizálja a helyi lakosság egészségügyi ellátáshoz történő hozzáférését, javítva az életminőséget, a szolgáltatások minőségét és hatékonyságát. A projektben kidolgozott együttműködési lehetőségek és a pilotprojekt megvalósítása során szerzett tapasztalatok jó gyakorlatként (best practice) szolgáljanak és átadhatók legyenek más, hasonló problémával küzdő régióknak és szervezeteknek is, akár összeurópai szinten, a határon átnyúló egészségügyi együttműködések számára.

A projekt rövid összefoglalása

Az országhatáron túlnyúló kooperációk az EU-n belül csak saját kezdeményezés útján jöhetnek létre. Ausztria és Magyarország eddig még nem alakított ki határon átnyúló egészségügyi együttműködést A projekt keretében

• kialakításra kerül egy releváns egészségügyi szereplőkből álló bilaterális hálózat, amelynek tagjai rendszeresen találkoznak egymással és megvitatják a határon átnyúló egyészségügyi együttműködés témáit.

• a határon átnyúló egészségügyi ellátás jogi és adminisztrációs akadályainak leküzdése mellett, konkrét határon átnyúló együttműködési szakmai kooperációs lehetőségek kerülnek egyeztetésre.

• kidolgozásra kerül egy stratégiaterv is „Együttműködési stratégia 2030“címmel.

• egy pilotprojekt keretében egy osztrák és egy magyar kórház kezdi meg együttműködését, így a gyakorlatban is megvalósul határon átnyúló intézményi kooperáció (a magyar és a burgenlandi mentőszolgálatok határon átnyúló sürgősségi együttműködést hoznak létre).

Kialakításra kerül egy nagy volumenű adatok forgalmazására alkalmas képalkotó diagnosztizálás/ konzultációs mechanizmus, amely a tumoros megbetegedések korai felismerésében és sikeres kezelésében jelent majd előrelépést, mivel a jövőben a képalkotó diagnosztika (turn-over time) ideje jelentősen csökken, így megvalósul a gyorsleletezés, amelynek azonnali haszonélvezői a határtérségi egészségügyi végfelhasználók, azaz a páciensek lesznek.

Projekt megvalósításának tényleges kezdete

2020.01.01.

Projekt fizikai befejezésének határideje

2022.09.30..

Projekt fizikai befejezésének tényleges határideje

2022.09.30..

Kötelező mondat

A projekt az Interreg V A Ausztria-Magyarország Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai Unió és Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.

Logók

A projekt weboldala és eredmények

https://www.interreg-athu.eu/en/

Közérdekű információk

HEAL NOW – közérdekű adatok

 

Elindult az osztrák- magyar határokon átívelő egészségügyi együttműködés fejlesztése program

Cooperation In Cross-border Healthcare Between Austria and Hungary- “HEAL NOW” PROJECT is Lauched

 

 
 
 

CESCI és az OKFŐ részvételével sikeresen lezajlott a „Sürgősségi Ellátás” műhelytalálkozó 20210929

"EMERGENCY RESCUE" workshop in Szombathely organised by Central European Service for Cross-border Initiatives (CESCI)

 

A "HEAL NOW" osztrák - magyar határon átívelő projekt megalapozza a hosszú távú és fenntartható határmenti egészségügyi együttműködést

 

HEAL NOW projekt 2022.03.24.-én megtartotta online félidei konferenciáját

24th March 2022 The Mid-term Conference of The HEAL NOW Project Was held online

 

Sikerrel zárult a HEAL NOW projekt, az első határon átnyúló egészségügyi együttműködési program Ausztria és Magyarország között

Interreg Heal Now project has successfully kept its closing conference

 

Sikerrel zárult az első határon átnyúló egészségügyi együttműködési program Ausztria és Magyarország között.
A videó a 2022.11.28-i bécsújhelyi zárókonferencián készült rövid interjúk felhasználásával foglalja össze a projektet.