Projekt cím

EmpNURS - Ápolók mentor-képzési programja

Projektazonosító

510111-LLP-1-2010-1-FI-ERASMUS-ECUE

Projekt cím angolul

Empowering the Nursing Profession Through Mentorship

Támogató program

EU Lifelong Learning Programme

Támogatás a programból (Pénznem)

EUR

Támogatás a programból (összeg)

N/A

Projekt teljes költségvetése (összeg)

N/A

Az ÁEEK-re jutó támogatás a programból (összeg)

22 992,00

Az ÁEEK-re jutó támogatás  a programból (%)

75%

Az ÁEEK-re jutó hazai társfinanszírozás (%)

0%

Az ÁEEK által biztosított önerő intézményi forrásból (%)

25%

Támogatást igénylő

Turku University of Applied Sciences (FI)

Főkedvezményezett

Turku University of Applied Sciences (FI)

Konzorciumi partnerek száma összesen

7

Projekt célja

A projekt célja az európai ápoló képzés modernizálása, a tagállami eltérések harmonizálása, az ápolás minőségi oktatásának, valamint az ápoló oktatók, a hallgatók és szakképzett ápolók szakmai fejlődésének elősegítése volt. Emellett a szakképzett ápolók klinikai szakmai gyakorlat-vezetési képességeinek, szakértelmének fejlesztése, a gyakorlat-vezetési modellek homogenitása, az oktatást és gyakorlatot biztosító szervezetek magasabb szintű integrációja, és az európai ápoló képzés kongruenciájának elősegítése is cél volt.

A projekt rövid összefoglalása

Az ápolás, mint foglalkozás Európa szerte igen változatos képet mutat. Ez részben annak a következménye, hogy az ápolók oktatásában jelentős különbségek mutatkoznak. Az ápolás, mint szakterület fejlesztésének egyik indikátora a szakképzett ápolók aktivitása, melyet a klinikai szakmai gyakorlatukat töltő ápoló-hallgatók szakmai gyakorlat-vezetésében fejtenek ki. Minden ápolás oktatási rendszerben kulcsfontosságú tényező, hogy a klinikai szakmai gyakorlat-vezetést végző ápoló és az ápoló-hallgató között oktatási-képzési kapcsolat alakuljon ki. Ez a megközelítés azonban nem általános, mivel a klinikai szakmai gyakorlat-vezetés ilyen típusú modellje viszonylag ismeretlen; vannak országok, ahol a szakképzett ápolók teljesen függetlenül végzik a hallgató-ápolók szakmai gyakorlat-vezetését, és vannak olyan országok, melyekben a szakképzett ápolók nem ilyen típusú rendszerben végzik tevékenységüket. Ennek oka elsősorban a kialakult oktatási-kulturális tradíciókban keresendő, és nem a személyek eljárásról alkotott véleményében. Ennek ellenére, az európai ápoló képzés modernizálása megkísérli kezelni az eltéréseket, és elősegíteni az ápolás minőségi oktatását.
Az EmpNURS projekt célja az ápoló oktatók, a hallgatók és szakképzett ápolók javát, szakmai fejlődését szolgálni. A korábbi munka eredményeire építve a klinikai szakmai gyakorlat-vezetés tréning kurzusai bevezetésre kerülnek négy viszonylag új európai uniós tagállamban. Minden szakmai gyakorlat-vezetési kurzus speciálisan a résztvevő országok kulturális, szakmai és szervezeti igényeihez kerül kialakításra.
A tervezett projekt eredmények: a szakképzett ápolók klinikai szakmai gyakorlat-vezetési képességeinek, szakértelmének fejlesztése, a gyakorlat-vezetési modellek homogenitása, az oktatást és gyakorlatot biztosító szervezetek magasabb szintű integrációja, és az európai ápoló képzés kongruenciájának elősegítése.
Az EmpNURS projekt hatásának kiértékelése is megvalósul kvantitatív és kvalitatív módszerek alkalmazásával. A hatás kiértékelése elsősorban az egészségügyi szolgáltatások és a képzés közötti fokozott együttműködést vizsgálja meg, valamint elsősorban az egészségügyi oktatási intézményeknél és a kórházaknál elhelyezkedő ápolók szakmai felhatalmazására gyakorolt hatást vizsgálja. Az EmpNURS projekt a permanens kulturális hatásokat kutatja.

 

Projekt megvalósításának tényleges kezdete

2012.01.01

Projekt fizikai befejezésének határideje

2013.11.30

Projekt fizikai befejezésének tényleges határideje

2013.11.30

Kötelező mondat

Az Európai Unió LifeLong Learning Programja által társfinanszírozott projekt

Logók

Közérdekű információk

EmpNURS – közérdekű adatok