Projekt cím Reflexiós folyamat - Modern egészségügyi rendszerek kialakítása
Projektazonosító nem releváns
Támogatási szerződés azonosító nem releváns
Projekt cím angolul REFLECTION PROCESS ON MODERN, RESPONSIVE AND SUSTAINABLE HEALTH SYSTEMS
Támogató program EU tanácsi munkacsoport a modern, alkalmazkodó-képes és fenntartható egészségügyi rendszerekre vonatkozó EU tanácsi reflexiós folyamat keretében elvégzendő feladatok végrehajtására
Támogatás a programból (Pénznem) Támogatás nélkül megvalósult együttműködés
Támogatás a programból (összeg) nem releváns
Projekt teljes költségvetése (összeg) nem releváns
Az ÁEEK-re jutó támogatás a programból (összeg) nem releváns
Az ÁEEK-re jutó támogatás  a programból (%) nem releváns
Az ÁEEK-re jutó hazai társfinanszírozás (%) nem releváns
Az ÁEEK által biztosított önerő intézményi forrásból (%) nem releváns;
Támogatást igénylő nem releváns
Főkedvezményezett Az EU tagállamai szakértőinek munkacsoportját Magyarország vezette. Magyarországot a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) vezette. (2015.03.01-től a GYEMSZI neve Állami Egészségügyi Ellátó Központra változott.
Konzorciumi partnerek száma összesen 12
Projekt célja A 2011. I. félévi magyar EU-elnökség során kiemelt prioritást kapott a „befektetés az egészségügyi rendszerek jövőjébe” című témakör, amelynek keretében az EU Tanácsa elfogadta a modern, alkalmazkodóképes és fenntartható egészségügyi rendszerek kialakításával foglalkozó tanácsi következtetéseket annak érdekében, hogy elinduljon a témában egy uniós szintű együttgondolkodási, ún. reflexiós folyamat. E reflexiós folyamat a jövőbeli egészségügyi szükségletek megfelelő kielégítése, valamint a modern, a szükségletekre megfelelően reagáló, hatékony és hatásos egészségügyi rendszerek működtetésének biztosítása érdekében ráirányítja a figyelmet az innováció, a tényeken alapuló egészségügyi döntéshozatal és befektetés, valamint a megfelelően képzett és elegendő számú egészségügyi szakember meglétének fontosságára, továbbá arra, hogy az egészségügyi szektor megfelelő szerepet játsszon az Európa 2020 Stratégia végrehajtásában. A tanácsi következtetésekben foglaltaknak megfelelően a reflexiós folyamatot a Magas Szintű Népegészségügyi Tanácsi Munkacsoport irányítja, míg az Európai Bizottság (DG SANCO) a reflexiós folyamat szakmai, technikai és finanszírozási hátterét biztosítja. A reflexiós folyamat keretében öt munkacsoport került felállításra az alábbi témákban:
1) Az Európa 2020 stratégia keretében és az Európai Szemeszter folyamatában az egészségügy megfelelő megjelenítésének erősítése
2) Az egészségügyi befektetésekre felhasznált strukturális alapok hatékony alkalmazásával összefüggő sikertényezők meghatározása
3) Gyógyszerpolitika
4) Integrált ellátási modellek és jobb kórházmenedzsment
5) Az egészségügyi befektetések hatékonyságának mérése és monitorozása A létrehozott öt munkacsoport közül a 2. számú koordinálását és vezetését Magyarország (GYEMSZI) vállalta el. A munkacsoportban a partnerországok kormányzati delegáltjai, valamint az Európai Bizottság munkatársai vesznek/vettek részt. A munkacsoport mandátuma 2012-2013 között első sorban arra terjedt ki, hogy a résztvevő tagállamok között tapasztalat- és legjobb gyakorlatok cseréjére valósulhasson meg, továbbá, hogy beazonosításra kerüljenek a strukturális alapok hatékony felhasználását célzó sikertényezők, valamint hogy összeállításra kerüljön egy olyan eszköztár, amely segítheti a tagállamokat a strukturális alapok eredményes felhasználása során. Projektpartner országok: Magyarország, Bulgária, Csehország, Görögország, Litvánia, Lettország, Lengyelország, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Olaszország, Horvátország
Támogatási szerződés 1 A feladat elvégzésére támogatási megállapodás nem jött létre, ugyanakkor az Európai Bizottság a munkacsoport évi 2-3 brüsszeli ülésére országonként 1 delegált fő utazását térítette.
Támogatási szerződés 2 nem releváns
Egyéb információk a projektről Reflexiós folyamat – nemzetközi programok