Projekt cím Cooperation in Cross-border Healthcare between Austria and Hungary Heal Now osztrák - magyar határon átívelő egészségügyi együttműködési projekt
Projektazonosító ATHU130
Támogatási szerződés azonosító ATHU130
Projekt cím angolul HEAL NOW
Támogató program InterReg V A Austria-Hungary Programme
Támogatás a programból (Pénznem) EUR
Támogatás a programból (összeg) 578 243,86
Projekt teljes költségvetése (összeg) 680 286,90
Az OKFŐ-re jutó támogatás a programból (összeg) 207 286,9
Az OKFŐ-re jutó támogatás  a programból (%) 85%
Az OKFŐ-re jutó hazai társfinanszírozás (%) 15%
Az OKFŐ által biztosított önerő intézményi forrásból (%) 0%
Támogatást igénylő Health Agency of Lower Austria (NÖ Landesgesundheitsagentur Gesund und gepflegt. Ein Leben lang.)
Főkedvezményezett Health Agency of Lower Austria (NÖ Landesgesundheitsagentur Gesund und gepflegt. Ein Leben lang.)
Konzorciumi partnerek száma összesen 3
Projekt célja A betegellátás államhatáron túli (osztrák-magyar határmenti régióban) történő támogatása, annak érdekében, hogy a magyar- osztrák határmenti lakosság vészhelyzetben (sürgősségi ellátás), vagy krónikus megbetegedések esetén, hozzájusson a lakóhelyéhez közeli betegellátáshoz. A határmenti bilaterális egészségügyi hálózat kialakítása révén, hosszú távra optimalizálja a helyi lakosság egészségügyi ellátáshoz történő hozzáférését, javítva az életminőséget, a szolgáltatások minőségét és hatékonyságát. A projektben kidolgozott együttműködési lehetőségek és a pilotprojekt megvalósítása során szerzett tapasztalatok jó gyakorlatként (best practice) szolgáljanak és átadhatók legyenek más, hasonló problémával küzdő régióknak és szervezeteknek is, akár összeurópai szinten, a határon átnyúló egészségügyi együttműködések számára
Támogatási szerződés 1 HEAL NOW Subsidy Contract
Támogatási szerződés 2 A társfinanszírozási szerződés megkötése folyamatban van
Egyéb információk a projektről HEAL NOW – nemzetközi programok