Projekt cím Együttes fellépés a lelki egészség területén elérhető jó gyakorlatok megvalósítására
Projektazonosító 101035969 — JA-02-2020
Támogatási szerződés azonosító GA 101035969
Projekt cím angolul Joint Action on Implementation of Best Practices in the area of Mental Health - ImpleMENTAL
Támogató program Az Európai Unió harmadik egészségügyi programja, 2014–2020 (3rd EU Health Programme)
Támogatás a programból (Pénznem) EUR
Támogatás a programból (összeg) 5 398 424 € 
Projekt teljes költségvetése (összeg) 6 748 030 € 
Az OKFŐ-re jutó támogatás a programból (összeg) 146 674 € 
Az OKFŐ-re jutó támogatás  a programból (%) 80 %, 117 339,2 € 
Az OKFŐ-re jutó hazai társfinanszírozás (%) 0 %
Az OKFŐ által biztosított önerő intézményi forrásból (%) 20%, 29 334,8 € 
Támogatást igénylő Görög Nemzeti Népegészségügyi Szervezet (ΕΟΔΥ - Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας  
ETHNIKOS ORGANISMOS DIMOSIAS YGEIAS (NPHO) 
Főkedvezményezett Görög Nemzeti Népegészségügyi Szervezet (ΕΟΔΥ - Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας 
ETHNIKOS ORGANISMOS DIMOSIAS YGEIAS (NPHO) 
Konzorciumi partnerek száma összesen 21 (+ 19 kapcsolt szervezet) 
Projekt célja

A mentális zavarok az egyik legnagyobb közegészségügyi kihívást jelentik az előfordulási gyakoriság, a betegségterhek és a fogyatékosságok szempontjából, és jelentős terhet róva a tagországok gazdaságaira, ami politikai fellépést igényel. Az uniós országokban 2016-ban minden hatodik embernek (körülbelül 84 millió lakos) volt valamilyen mentális egészségügyi problémája. Ezenkívül 2016-ban az EU-ban 165 000 halálesetet vezettek vissza mentális és viselkedési zavarokra, beleértve az önkárosítást is. 

A mentális egészség területén a bevált gyakorlatok végrehajtásáról szóló együttes fellépés (JA ImpleMENTAL) egy uniós kezdeményezés, amely az EU/EGT-országok közötti együttműködést helyezi előtérbe a polgárok mentális egészségének javítása érdekében, különösen a COVID-19 világjárvány közepette. 
Konkrétan a következő célokat tűzi ki:

•    támogatja a tagállamokat annak érdekében, hogy javítsák mentális egészségügyi szolgáltatásaikat az ellátó rendszer innovatív és fenntartható átalakítása révén. 
•    a résztvevő országok a rendszerátalakítással növeljék ellátási kapacitásukat, különös tekintettel a beteg-központú és integrált megközelítések támogatására, az ellátórendszer hatékonyságának növelésére, az ágazatok közötti egészséges szövetségek kiépítésére és fenntartására, valamint a nemzeti és regionális hatóságok közötti koordináció megerősítésére.
•    támogatja a mentális egészségügy két bevált gyakorlatának  
     o    "Mentális egészségügyi reform Belgiumban" és 
     o    „Az öngyilkosság megelőzésére vonatkozó osztrák "SUPRA" 

átadását, amelyeket előzetesen az EU közegészségügyi bevált gyakorlatok portáljának gyűjteményéből a Steering Group on Promotion and Prevention (az EU egészségmegőrzéssel és megelőzéssel foglalkozó irányítócsoportja) választott ki. A sikeres átvétel érdekében a projekt a nemzeti/regionális/helyi teamek és környezetük felkészítésére összpontosít majd, olyan konkrét stratégiákra és eszközökre készít javaslatokat, amelyek elősegítik a bevált gyakorlatok Európában történő megvalósítását és javítják a lakosság egészségét.

•    a nemzeti/regionális kormányzati szereplők erőteljes bevonásának elérését annak érdekében, hogy a kiválasztott gyakorlatok beépülhessenek az egészségügyi rendszerekbe. 
•    a mentális egészség területén az érintett tagállami hatóságok tartós együttműködésének kialakítását, valamint az érdekeltek széles körének bevonását a mentális egészséggel kapcsolatos közös és globális jövőkép kialakítása érdekében.
•    a gyermekek, serdülők és felnőttek mentális egészségének javítását az ellátáshoz való hozzáférésük megkönnyítésével, valamint a megelőző, elősegítő, gyógyító és rehabilitációs mentális egészségügyi szolgáltatások minőségének és koherenciának fejlesztését, a szolgáltatások egyéni szükségletekhez való igazításával, amelyeket a betegek lakóhelyén és társadalmi környezetében nyújtanak;
•    különböző szakterületeket átfogva megvalósítja a mentális egészségnek az alapellátásba történő fokozottabb integrációját, amellyel a (gyakran komorbid) mentális és fizikai egészségi állapotú emberek számára személyközpontú és összehangoltabb ellátást biztosítható egészségügyi szolgáltatások jönnének létre;

 

A projekt rövid összefoglalása

Az Együttes fellépés kezdeményezés 21 ország 40 partnerét vonja be, akik a mentális egészségügy két legjobb gyakorlatának átadására fognak össze, amelyeket az EU közegészségügyi legjobb gyakorlatok portáljának gyűjteményéből választottak ki.

A részt vevő országok támogatást kapnak a nemzeti/regionális stratégiák tervezetének kidolgozásában vagy korszerűsítésében, valamint a kiválasztott öngyilkosság-megelőzési beavatkozások (első lépések) kísérleti megvalósításának elindításában, hogy hatékony öngyilkosság-megelőzési stratégiákat dolgozhassanak ki. Ezen tevékenységeket workshopok, képzések és webináriumok szervezése is segíti majd.

Az Együttes Fellépés végső kedvezményezettjei a mentális betegségek által veszélyeztetett vagy érintett gyermekek, serdülők és felnőttek (beleértve az időseket is), valamint családjaik. Számukra a program jobb hozzáférést kíván nyújtani a mentális egészségügyi szolgáltatásokhoz annak érdekében, hogy ezeket a nemzeti/helyi környezetükben, integráltan vehessék majd igénybe. 
Az együttes fellépés elősegíti az érdekelt felek (pl.: a mentális egészségügyi ágazaton belüli és kívüli politikai és döntéshozók, nemzeti/regionális egészségügyi minisztériumok/hatóságok; egészségügyi és mentálhigiénés szakemberek; betegek és családtagok; öngyilkossági kísérletet megélt személyek; médiaszakemberek, civil társadalmi szervezetek) azonosítását, és az öngyilkosság megelőzésével kapcsolatos tudatosság növelését, az öngyilkossághoz kapcsolódó megbélyegzés kezelését a lakosság körében. A kommunikációs és disszeminációs tervek az egyes érdekeltek csoportjainak szükségletei szerint kerülnek majd kidolgozásra.

A konzorcium két külső tanácsadó testülete, a tagállami szakpolitikai bizottság és az érdekelt felek fóruma politikai és tudományos szempontból is fontos tanácsadói szerepet töltenek be, elősegítve, hogy a projekt elérje célkitűzéseit és a tőle elvárt hatást.

A projekt 6 munkacsomagra oszlik:

WP 1    Együttes Fellépés (JA) koordinálása és irányítás a JA munkaterv általános hatékony és zökkenőmentes végrehajtásának érdekében.

WP 2    Terjesztés (disszemináció) és kommunikáció, amelynek feladata, hogy a projekt eredményeit a célcsoportok számára hozzáférhetővé és elérhetővé tegye

WP 3    Értékelés-  a JA ImpleMENTAL értékelésére, beleértve a JA a célcsoport(ok)ra és az európai mentálhigiénés politikára gyakorolt hatásának értékelését, valamint szintézis értékelést is a WP 5. és 6. WP-munkacsoportok legjobb gyakorlatainak megvalósítására vonatkozóan.

WP 4    Fenntarthatóság - olyan tevékenységek/ intézkedések azonosítása, amelyekkel fenntartható a JA Implemental eredményeinek és kimeneteleinek hosszú távú fennmaradása, különös tekintettel az eredmények átadására, a JA Implemetal ismeretanyagának és folyamatainak a szakpolitikába és gyakorlatba történő beépítése.

WP 5    A mentális egészségügyi (MH) szolgáltatások reformjára vonatkozó belga legjobb gyakorlat átadása és kísérleti végrehajtása. A közösségi alapú mentális egészségügyi szolgáltatási hálózatok belga legjobb gyakorlatának (kiválasztott elemeinek) átadása és kísérleti (pilot) végrehajtása.

WP 6    Az öngyilkosság megelőzésével kapcsolatos osztrák legjobb gyakorlat „SUPRA” átadása és kísérleti (pilot) végrehajtása.

Az EMMI egészségügyért felelős államtitkára az Országos Kórházi Főigazgatóságot (OKFŐ-t) jelölte ki, hogy konzorciumi partnerként és kedvezményezettként vegyen részt a JA Implemental Program megvalósításában. Az OKFŐ a horvát vezetés alatt működő WP2 kommunikációért és disszeminációért felelős munkacsoport társ-vezetője lesz, a WP 4 fenntarthatóságért és az átadásért felelős munkacsoport vezetőjeként pedig a holland társvezetővel dolgozik majd együtt.

E két munkacsomagon belül az OKFŐ irányításával valósulna meg:

•    A stakeholder analízis, a kommunikációs és terjesztési terv kidolgozása, valamint a terjesztési csatornák és hálózatok illetve a célcsoportok azonosítása.

•    A jó gyakorlatok, illetve az ImpleMENTAL-pilotok eredményeinek kiterjesztésével kapcsolatos finanszírozási és cselekvési terveket tartalmazó ajánlások kidolgozása (figyelemmel többek között a kiterjesztés szereplőivel és érintettjeivel, a felelősséggel, költségvetéssel, kommunikációs csatornákkal kapcsolatos kérdésekre is).

Az OKFŐ részvétele mellett közreműködő kapcsolt szervezet bevonására is lehetőség van, így a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja (EMK) és a Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kara kapcsolt szervezetekként közreműködnek a programban, hozzáadott értéket biztosítva mind a horizontális (kommunikációs, disszeminációs és fenntarthatósági), mind a képzésekhez és a pilothoz kapcsolódó feladatok ellátásában.

Az OKFŐ és a két egyetem részt vennének a belga, illetve az osztrák jó gyakorlatra „szakosított” munkacsomagokban is, ahol aktívan közreműködnek majd a jó gyakorlatok részletes megismerésében és a transzfer lehetséges irányát, mértékét befolyásoló helyzetfeltárásban, a transzfer modell kidolgozásában, a kipróbálás megtervezésében és előkészítésében, a hazai pilot megvalósításában és értékelésében. Mindehhez kapcsolódna a képzési és egyéb ismeretfejlesztési tevékenységekben történő részvétel is. Lényeges, hogy a pilot milyen gyakorlati eredményeket tud majd nyújtani az ellátói eredményesség és hatékonyság, valamint a szakemberek, illetve a lakosság elégedettsége tekintetében.

Projekt megvalósításának tényleges kezdete 2021.10.01.
Projekt fizikai befejezésének határideje 2024.09.30.
Projekt fizikai befejezésének tényleges határideje N/A
Kötelező mondat

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Health and Digital Executive Agency (HADEA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.


A JA ImpleMENTAL közös fellépés az Európai Unió finanszírozásával valósul meg. A kifejtett nézetek és vélemények azonban kizárólag a szerző(k) sajátjai, és nem feltétlenül tükrözik az Európai Unió vagy az Európai Egészségügyi és Digitális Végrehajtó Ügynökség (HADEA) véleményét. Sem az Európai Unió, sem a támogatást nyújtó hatóság nem tehető felelőssé értük.

Logók

 

 

Illusztráció  
A projekt weboldala és eredmények

https://ja-implemental.eu/

https://www.linkedin.com/in/ja-implemental-38442a23a/

Közérdekű információk JA ImpleMENTAL - közérdekű adatok

 

2021. November 23-24 között sikeresen lezajlott a JA ImpleMENTAL program projektindító online rendezvénye

Online Kick-off Meeting of JA ImpleMENTAL Project Took Place 23-24 November 2021

 

A JA ImpleMENTAL projekt közreműködői Zágrábban tartották meg éves konzorciumi ülésüket

Zagreb hosted the 1st Annual Consortium Meeting of JA ImpleMENTAL project

 

Stella Kyriakides, az Egészségügyért és élelmiszer-biztonságért felelős biztos nyitóbeszéde az Európai Parlament
„Átfogó megközelítéssel az európai mentális egészségért "c. rendezvényén

Opening Remarks by Commissioner Stella Kyriakides at European Parliament Event:
"A Comprehensive Approach to Mental Health in Europe"

 

JA ImpleMental -Együttes fellépés a lelki egészség területén elérhető jó gyakorlatok megvalósítására ismertető füzet
Joint Action on Implementation of Best Practices in the area of Mental Health (JA ImpleMENTAL) leaflet

2023. március 24-én sikeresen lezajlott a JA ImpleMENTAL közös fellépés WP2 kommunikációért és disszeminációért felelős munkacsoportjának kommunikációs műhelye
24th of March, 2023 Work package 2 (WP2) of JA ImpleMENTAL successfully kept its online communication workshop

 

Sikeresen lezajlott a műhelytalálkozó a belga mentális egészségügyi reform, mint legjobb gyakorlat átvételének ciprusi nemzeti szintű végrehajtásáról
The workshop on the national implementation of the Belgian best practice on mental health system reform was successfully organised in Cyprus

Európai egészségügyi unió: A mentális egészség új, átfogó megközelítése

Beyond health policy: EU Commission Lays out Mental Health Strategy

2023. szeptember 25-27. között a spanyolországi Murcia látta vendégül az ImpleMENTAL közös fellépés második éves konzorciumi ülését, érdekelti fórumát és éves közgyűlését
2023 Murcia hosted the 2nd Annual Consortium and Coinciding General Assembly, Stakeholder Forum and Member State Policy Committee Meetings of the JA ImpleMENTAL project

Megjelent a JA ImpleMENTAL I. Hírlevele
First Newsletter of JA ImpleMENTAL

JA ImpleMENTAL 2. Hírlevél- Mentális Egészség Világnapja 2023.október
2nd JA ImpleMENTAL Newsletter Honouring Mental Health World Day2023

2023. október 10-i lelki egészség világnapi sajtóközlemény
10th October 10, 2023-World Mental Health Day Press Release

2023. november 14-i spanyol mentális egészség konferencia- sajtóközlemény
High Level Meeting on Mental Health 14 November 2023, Spain- Press Release

A JA ImpleMENTAL közös fellépés 2024. február 26-án sikerrel szervezte meg 2. online kommunikációs workshopját
26th of February, 2024, JA ImpleMENTAL Successfully Kept Its 2nd Online Communication Workshop

2024. február 28-29. között Utrechtben került megrendezésre a JA ImpleMENTAL “Fenntarthatóság, egészségügyi szakpolitika és jogalkotás: közösségi alapú mentálhigiénés szolgáltatások” c. workshopja
“Sustainability, Health Policy and Legislation: Community Mental Health Care” workshop successfully took place in Utrecht 28th-29th February, 2024.

JA ImpleMENTAL és a WHO  közös workshopot szervezett 2024. március 6-7. Koppenhágában 
Good Practices Workshop Took Place in Copenhagen 6-7 March, 2024.

„Emberi jogok a mentális egészségügyi ellátásban“ WHO Európai Régiós Irodájával közös workshop Vilniusban
Workshop on Human Rights in Collaboration with the WHO Regional Office for Europe in Vilnius