Projekt cím HEROES - Az egészségügyi munkaerő-tervezési és előrejelzései szakértői hálózat támogatása
Projektazonosító 101082296
Támogatási szerződés azonosító GA101082296- HEROES
Projekt cím angolul Joint Action HEROES (HEalth WoRkfOrce to meet Health challEngeS)
Támogató program EU4H Action Grant Budget-Based
Támogatás a programból (Pénznem) EUR
Támogatás a programból (összeg) 6 999 138 €
Projekt teljes költségvetése (összeg) 8 748 922,6 €
Az OKFŐ-re jutó támogatás a programból (összeg) 316 051,3 €
Az OKFŐ-re jutó támogatás a programból (%) 80%, 252 841 € 
Az OKFŐ-re jutó hazai társfinanszírozás
0%
Az OKFŐ által biztosított önerő intézményi forrásból (%) 20 %, 63 210,3 €
Támogatást igénylő AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI
Főkedvezményezett AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI
Konzorciumi partnerek száma összesen 18 (+21 kapcsolt szervezet és 10 kapcsolt jogalany)
A projekt háttere és célja

A COVID-19 világjárvány még inkább kiemelte, hogy a technológiai fejlődés, a digitalizáció, az orvosi eszközök, a gyógyszerkutatás és az innováció ellenére a hatékony és rugalmas egészségügyi rendszer alapjait - még vészhelyzetekben is - az egészségügyi dolgozók jelentik. Emiatt alapvető fontosságú, hogy olyan szakképzett és hatékony egészségügyi munkaerővel rendelkezzenek a szolgáltatók, akiket készségeik, motiváltságuk és képzettségük képessé tesz és felvértez a lakosság számára nyújtandó megfelelő és elfogadható minőségi ellátás biztosítására.
A COVID-19 világjárvány az egészségügyi humánerőforrás rendelkezésre állására vonatkozóan rávilágított (hiány, földrajzi és szakképzettségi eloszlás béli eltérések, nem megfelelő szakképzettség, hiányos vagy rossz munkakörülmények, a szakdolgozók elöregedése) számos európai országban már meglévő gyengeségekre és kritikus pontokra is. Kiemelten fontos, hogy az egészségügyi dolgozók jól képzettek legyenek, és gyorsabb tanulási módszerekben vegyenek részt, hogy így képesek legyenek megbirkózni a vészhelyzetekkel. Csak a megfelelő készségekkel rendelkező, kellően képzett szakemberek lesznek képesek a fejlett egészségügyi munkaerő-tervezési rendszerek kidolgozására, megújítására és irányítására.
A technológiai innovációk egyre nagyobb követelményeket támasztanak az egészségügyi munkaerő képzése és készségeinek fejlesztése iránt. Az egészségügyi rendszerek digitalizációja gyors ütemben növekszik, és jelentős változásokat eredményez az egészségügyi szolgáltatások teljesítményében, miközben hatással van az egészségügyi ellátás színvonalára és az egészségügyben dolgozó szakemberek napi gyakorlatára.
A COVID-19 világjárvány katalizálta a rendszerinnovációt, és a társadalmi távolságtartó intézkedések miatt felgyorsította a digitalizációs és automatizálási tendenciákat. A technológia felgyorsulása elkerülhetetlenül lehetőséget teremt az egészségügyi teamek kompetenciáinak, készség-összetételnek és a feladat átcsoportosításnak a javítására. A transzverzális készségek felkészítik az egészségügyi szakembereket a személyre szabott ellátás nyújtására, a nem rutinszerű feladatok komplex környezetben történő elvégzésére.

A HEROES konzorcium 18 illetékes hatóság (az Európai Unió jelenlegi 27 tagállamából 17-et képviselve), 21 kapcsolt szervezetének és 10 kapcsolt jogalanyának társulásából áll.
A HEROES projekt eredményeinek, széleskörű hatásának és jövőbeli alkalmazásának biztosítása érdekében minden egyes horizontális munkacsomagba valamennyi projekt partner és a hozzájuk tartozó kapcsolt és/vagy társult szervezet bevonásra került, továbbá a 18 konzorciumi partner illetékes hatóságainak képviselői kinyilvánították, hogy érdekeltek a projekt által a vertikális munkacsomagokban kidolgozandó "ahogy van" "ahogy lesz" és "ahogy megvalósítjuk" megközelítés végrehajtásában. A társult szervezetek között vannak olyan releváns európai szervezetek, amelyek az egészségügyi munkaerő témájában különböző szempontok szerint tevékenykednek, mint például a WHO-Europe, az Európai Egészségmenedzsment Szövetség (EHMA) és az Európai Orvosok Állandó Bizottsága (CPME).

A HEROES együttes fellépés célkitűzéseit két szinten határozzák meg:
A) az együttes fellépés szintjén a konkrét célkitűzések a HEROES célkitűzéseit, hatását, bevezetését és irányítását célozzák meg.
B) országos szinten a specifikus célok a nemzeti/regionális célkitűzésekkel és azok kihatásaival foglalkoznak.

A HEROES projekt általános célkitűzései:
A HEROES együttes fellépés célja, hogy javítsa az európai országok egészségügyi humánerőforrásának tervezési kapacitásait, ezzel biztosítva az egészségügyi szolgáltatások hozzáférhetőségét, fenntarthatóságát és rugalmasságát.

A közös fellépés három fő célkitűzéssel foglalkozik:
1) az egészségügyi munkaerő tervezéséhez használt adatbázisok (adatgyűjtés, elemzés, összekapcsolódások, források) minőségi fejlesztése az egészségügyi humánerő szükségletek tervezhetőségének elősegítésére;
2) hatékony eszközök és módszerek kidolgozása az egészségügyi humánerő tervezés megvalósítására; előrejelzési eszközök és tervezési módszertan készítése az egészségügyben dolgozó munkaerő igények jövőbeli kihívásainak kezelésére;
3) a szakemberek által a humánerő tervezés elvégzéséhez szükséges legjobb készség-összetétel (az egészségügyi humánerő tervezési és előrejelzési tevékenységek hatékony irányításához szükséges készségek) meghatározása.

E három terület mindegyikéhez a HEROES együttes fellépés támogatást, szakértelmet és tudásmegosztási mechanizmusokat biztosít majd, és az egészségügyi humánerő-tervezésért felelős hatóságokat a következő lépésekben vonja be:
a) Helyzetelemzés (ahogy van)
b) Hatály és célkitűzés meghatározása (ahogy lesz)
c) Végrehajtás és kísérleti projektek (ahogy megvalósul).

Az egészségügyi humánerő tervezésért felelős hatóságok így megerősítik kapacitásukat az alábbi lépések által:
- az egészségügyi munkaerő-felügyelet fenntartható keretének meghatározása;
- a nemzeti, helyi, állami és magán érdekelt felek bevonása;
- támogatás a tervezési folyamat minden szakaszában, világosan meghatározott szerepek és felelősségi körök mellett;
- az oktatási intézmények és az egészségügyi szervezetek közötti partnerségek erősítése és továbbfejlesztése.

A tevékenységek három fő klaszter köré szerveződnek, így a HEROES projektben részt vevő 18 országot 3 klaszterbe osztották, amelyek mindegyike 6 olyan országot tartalmaz, amelyek egészségügyi rendszereikben (vagy azok egyes elemeinek keveredésében) közös vagy hasonló jellemzőkkel/ társadalombiztosítási rendszerekkel rendelkeznek, valamint az egészségügyi munkaerő mobilitási áramlatai hasonló folyamatokkal és hatásokkal mennek végbe az adott nemzeti munkaerőpiacon. Mindegyik klaszter részesül a klaszter országai közötti folyó tapasztalatcsere, rendezvények, testvérvárosi kapcsolatok és szakértői értékelések révén megvalósuló tudásmegosztásból.

A három általános célkitűzés mindegyikére vonatkozóan a klaszterek a "jelenlegi állapot" elemzését végzik el, és tagállami szinten meghatározzák a kívánatos "megvalósítandó" forgatókönyvet.
Végül minden egyes ország ütemtervet és végrehajtási stratégiát dolgoz ki a feltárt hiányosságok leküzdésére. A „klaszterezés” és az általános közös fellépés koordináció biztosítja majd a kölcsönös tanulást és a sikeres gyakorlatok megosztását az országok között. A partnerek már a közös program korai szakaszában biztosítják a különböző érdekelt felek (pl. politikai döntéshozók, közintézmények, kategóriákhoz tartozó egyesületek, tudományos körök) szisztematikus bevonását, akik így a közös program eredményeinek végrehajtását, fenntarthatóságát és folyamatos javítását biztosító szakértői hálózat részévé válnak.
A közös fellépés értéke nem korlátozódik a résztvevő tagállamokra, hanem éppen ellenkezőleg, közvetlenül alkalmazható lesz valamennyi EU-s tagállamra. Ezek a tagállamok képesek lesznek nemzeti egészségügyi humánerőforrás tervezési stratégiájukat a nemzetközi tapasztalatokkal összevetni, és azoknak megfelelően átdolgozni. A projekt eredményei a nemzetek feletti szervezetek számára is előnyösek lesznek, mivel a közös fellépés a nemzeti határokon átnyúló homogénebb és összehasonlíthatóbb adatok alapját teremti meg.

Projekt
rövid összefoglalása

A HEROES együttes fellépés célja az európai országok egészségügyi munkaerő-tervezési kapacitásának javítása a megfelelő munkaerő, a hozzáférhetőség, a fenntarthatóság és a szolgáltatások rugalmasságának biztosítása érdekében.
Az együttes fellépés három fő célkitűzéssel foglalkozik:
1) az egészségügyi munkaerő-tervezéshez használt adatbázisok javítása;
2) hatékony eszközök és módszerek kidolgozása az egészségügyi munkaerő-tervezés elvégzéséhez;
3) az egészségügyi munkaerő-tervezésben részt vevő szakemberek legjobb készség-összetételének meghatározása.

A tevékenységek az egészségügyi rendszerükben hasonló jellemzőkkel rendelkező országok három fő csoportja (klaszter) köré szerveződnek. Mindhárom csoport esetében a klaszterek elvégzik a "jelenlegi helyzet" elemzését, és meghatározzák a kívánatos "megvalósítható" forgatókönyvet tagállami szinten. Végül minden egyes ország ütemtervet és végrehajtási stratégiát dolgoz ki az azonosított hiányosságok megszüntetésére. A klaszterezés és a közös fellépés általános koordinációja biztosítja a kölcsönös tanulást és a sikeres gyakorlatok megosztását a részt vevő országok között. A projekt partnerek már az együttes fellépés korai szakaszától kezdve biztosítják a különböző érdekelt felek (pl. politikai döntéshozók, közintézmények, ágazati szövetségek és a tudományos szféra) szisztematikus bevonását, akik szakértői hálózatot alkotnak majd az együttes fellépés eredményeinek végrehajtása, fenntarthatósága és folyamatos javítása érdekében.
Az együttes fellépés eredményeinek hasznosítása nem korlátozódik majd a 18 részt vevő tagállamra, hanem közvetlenül alkalmazható lesz az EU valamennyi tagállamában, így a tagállamok összehasonlíthatják nemzeti egészségügyi munkaerő-tervezési stratégiáikat a nemzetközi tapasztalatokkal, majd ennek megfelelően átdolgozhatják és alkalmazhatják azokat.
A projekt a nemzetek feletti szervezetek számára is előnyös lesz mivel az országhatárokon túlmutatóan egy egységesebb és összehasonlíthatóbb alapadatbázist hoz létre.

Munkacsomagok

A HEROES együttes fellépés munkája 7 munkacsoportban valósul meg

WP.1 Koordináció - a projekt irányítása és koordinálása a technikai, tudományos, pénzügyi és adminisztratív irányítás; a partnerek tevékenységeinek irányítása és támogatása a mérföldkövek elérése érdekében; a projektirányítási útmutató kidolgozása, amely meghatározza a projektirányítás és a minőségbiztosítás általános eljárásait; az előrehaladás nyomon követése a munkatervtől történő eltérések elkerülése érdekében; az etikai megfelelés biztosítása; a HaDEA-val és a DG SANTE Főigazgatósággal történő kommunikáció, a HaDEA szabályainak betartása (pénzügyi, jogi és adminisztratív kérdések), rendszeres koordinációs ülések szervezése, a tervezett mérföldkövek és elért eredmények külső minőségellenőrök bevonásával történő felülvizsgálata.

WP.2 Kommunikáció és terjesztés - az együttes fellépés célkitűzéseiről és az elért eredményekről szóló információk megosztása, ezzel is segítve a fenntartható egészségügyi munkaerő-tervezés kialakítását az EU tagállamaiban. Belső és külső terjesztési tevékenységek végzése, a tudásmegosztás, tapasztalat és szakértelem cseréje valamennyi érintett külső érdekelt fél és az együttes fellépés partnerei között, az eredmények lehető legjobb átadhatóságát és láthatóságát biztosító módszerek alkalmazásával. Részletes és naprakész információk elérhetőségének biztosítása, valamint a további interakciókhoz szükséges fórumok biztosítása (pl. az EU HPP kommunikációjának irányítása a speciális "Egészségügyi munkaerő" fórumon és a hálózatépítésben). A tudásmegosztás támogatása és elősegítése a megfelelő módszerek, eszközök és gyakorlatok kiválasztásával és végrehajtásával, az érdekelt felek aktív azonosítása és bevonása annak érdekében, hogy az eredmények könnyen hozzáférhetőek legyenek a partnerek, a szakembereket tömörítő hálózatok, az érdekelt felek és a nyilvánosság számára.

WP.3 Értékelés - az egészségügyi szolgáltatások hozzáférhetőségének, fenntarthatóságának és rugalmasságának biztosítása. A teljes projekt minőségének értékelése annak ellenőrzése és biztosítása érdekében, hogy az eredmények hatékonyak, innovatívak és a célnak megfelelőek legyenek. A munkafolyamat, a tartalom, a tudományos termék és a közös fellépés egyes munkarészeinek hozzáadott értéke, valamint a munkacsomag-elemek közötti szinergiák nyomon követése és értékelése. A RE-AIM keretrendszer alkalmazása: a projekt hatásának elemzése a projekt tevékenységeinek elérése, hatékonysága, elfogadása, végrehajtása és fenntartása szempontjából a részt vevő országokban/környezetben, valamint a szakpolitikai döntéshozatal szélesebb körű bevonásával kapcsolatban. A beavatkozások hatókörének, hatékonyságának, elfogadásának és végrehajtásának, valamint a változás fenntartásának értékelése.

WP.4 Fenntarthatóság - hatékony és rugalmas egészségügyi munkaerő-tervezéshez kapcsolódó nemzeti, regionális és helyi politikák kidolgozásának és elfogadásának támogatása a kulcsfontosságú érdekelt felekkel folytatott szakpolitikai párbeszédek révén.

• A tagállamok fenntartható cselekvési tervezésének támogatása az egészségügyi munkaerő kihívásainak kezelése érdekében.
• Ajánlások és iránymutatások kidolgozása a bevált gyakorlatok átvételére és a kísérleti projektek új ismeretekkel és tudással történő bővítésére vonatkozóan, az együttes fellépésben részt vevő tagállamok által nemzeti/regionális szinten elért végrehajtások és eredmények fő bizonyítékai alapján.
• Ajánlások kidolgozása a HEROES keretében és a projekt lezárása után a HEROES által megvalósított intézkedések és eredmények uniós szintű fenntarthatóságára vonatkozóan. Szakpolitikai párbeszédek sorozatára kerül sor azzal a céllal, hogy a politikai döntéshozók és a kulcsfontosságú nemzeti/regionális érdekelt felek figyelmét felhívják arra, hogy az egészségügyi munkaerő-tervezés megerősítésére van szükség a tagállamokban az egészségügyi kihívásoknak való megfelelés érdekében.

WP.5 Egészségügyi munkaerő-tervezési kapacitás fejlesztése klaszter: Portugália, Norvégia, Görögország, Svédország, Spanyolország, Olaszország

Feladatok:
1. Az országok adatgyűjtésének, adatforrásainak és az egészségügyi munkaerő tervezésben történő felhasználásának fejlesztése és javítása.
2. Az országok módszereinek és eszközeinek fejlesztése és javítása a hatékony egészségügyi munkaerő-tervezés végrehajtásához.
3. Az egészségügyi munkaerő-tervezésért felelős szakemberek készségeinek és képességeinek fejlesztése és javítása a közreműködő országokban.
4. Az érdekelt felek bevonásának optimalizálása
5. A tervezési előírások optimalizálása (nemzeti, regionális, ágazati-integrációs és egyes szakmaközi szinteken).
Az első három célkitűzést külön feladatokban (5.1., 5.2. és 5.3.), míg a 4. és 5. célkitűzést mindhárom feladatban figyelembe veendő kulcsfontosságú dimenzióknak tekintik, az adott ország érdekeinek és összefüggéseinek megfelelően.

WP.6 Egészségügyi munkaerő-tervezési kapacitás fejlesztése klaszter: Horvátország, Románia, Szlovénia, Litvánia, Magyarország, Lengyelország
Feladatok:
1. Az országok adatgyűjtésének, adatforrásainak és az egészségügyi munkaerő tervezésben történő felhasználásának fejlesztése és javítása.
2. Az országok módszereinek és eszközeinek fejlesztése és javítása a hatékony egészségügyi munkaerő-tervezés végrehajtásához.
3. Az egészségügyi munkaerő-tervezésért felelős szakemberek készségeinek és képességeinek fejlesztése és javítása a közreműködő országokban.
4. Az érdekelt felek bevonásának optimalizálása.
5. A tervezési előírások optimalizálása (nemzeti, regionális, ágazati-integrációs és egyes szakmaközi szinteken).
Az első négy célkitűzést külön feladatokban fogják kezelni (6.1., 6.2., 6.3. és 6.4. feladat), míg az 5. célkitűzést mind a négy feladatban figyelembe veendő kulcsfontosságú dimenziónak tekintik, az adott ország érdekeinek és összefüggéseinek megfelelően.

WP.7 Egészségügyi munkaerő-tervezési kapacitás fejlesztése klaszter: Belgium, Észtország, Hollandia, Szlovákia, Cseh Köztársaság, Málta
Feladatok:
1. Az országok adatgyűjtésének, adatforrásainak és az egészségügyi munkaerő tervezésben történő felhasználásának fejlesztése és javítása.
2. Az országok módszereinek és eszközeinek fejlesztése és javítása a hatékony egészségügyi munkaerő-tervezés végrehajtásához.
3. Az egészségügyi munkaerő-tervezésért felelős szakemberek készségeinek és képességeinek fejlesztése és javítása a közreműködő országokban.
4. Az érdekelt felek bevonásának optimalizálása
5. A tervezési előírások optimalizálása (nemzeti, regionális, ágazati-integrációs és egyes szakmaközi szinteken).
Az első három célkitűzést külön feladatokban (7.1., 7.2. és 7.3. feladat), míg a 4. és 5. célkitűzést mindhárom feladatban figyelembe veendő kulcsfontosságú dimenzióknak tekintik, az adott ország érdekeinek és összefüggéseinek megfelelően.
A projektet az Agenzia Nazionale Per I Servizi Sanitari Regionali koordinálja. Magyarországról az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) mint konzorciumi partner, a Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Szolgáltatási Menedzserképző Központja (EMK) pedig mint társult szervezet működik közre a projektben. Az OKFŐ részt vesz a WP.6 klaszterben, és az országon belüli érdekelt felek (stakeholderek) feltérképezésében és elemzésében, az egészségügyi munkaerő-intelligencia fenntartható keretének, valamint egy fejlett minimális adatállomány (AMDS) meghatározásában. Cselekvési tervét dolgoz ki az egészségügyi munkaerő-tervezési adatok optimalizálására irányuló intézkedések végrehajtása érdekében. Elkészíti az egészségügyi munkaerő-tervezési eszközök optimalizálására irányuló intézkedéseket, az "egészségügyi munkaerő-tervezés" képzési anyagait, amelyek nemzeti és regionális szintű képzésekben kerülnek majd felhasználásra.

Projekt megvalósításának tényleges kezdete 2023.02.01.
Projekt fizikai befejezésének határideje 2026.01.31.
Projekt fizikai befejezésének tényleges határideje N/A
Kötelező (mottó) mondat

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Health and Digital Executive Agency (HADEA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.


A projekt az Európai Unió finanszírozásával valósul meg. A kifejtett nézetek és vélemények azonban kizárólag a szerző(k) sajátjai, és nem feltétlenül tükrözik az Európai Unió vagy az Európai Egészségügyi és Digitális Végrehajtó Ügynökség (HADEA) véleményét. Sem az Európai Unió, sem a támogatást nyújtó hatóság nem tehető felelőssé értük.

Logók

A projekt weboldala és eredmények

https://healthworkforce.eu/

 https://www.linkedin.com/company/ja-heroes/

Közérdekű információk HEROES - közérdekű adatok

Hivatalosan is elindult a HEROES közös fellépés projekt
HEROES Joint Action Has Been Officially Launched in Rome