Projekt cím A digitális egészségügy kiterjesztése egy páneurópai EHRxF-alapú ökoszisztémán keresztül
Projektazonosító 101095594
Támogatási szerződés azonosító 101095594
Rövid projekt név XpanDH
Projekt cím angolul XpanDH - Expanding Digital Health through a pan-European EHRxF-based Ecosystem
Támogató program Horizon CSA - Európai Egészségügyi és Digitális Végrehajtó Ügynökség (HaDEA)
Támogatás a programból (Pénznem) EUR
Támogatás a programból (összeg) 1 972 260,8 €
Projekt teljes költségvetése (összeg) 1 972 311,3 €
Az OKFŐ-re jutó támogatás a programból (összeg) 52 187,5 €
Az OKFŐ-re jutó támogatás a programból (%) 100%, 52 187,5 €
Az OKFŐ-re jutó hazai társfinanszírozás (%) 0 %
Az OKFŐ által biztosított önerő intézményi forrásból (%) 0%
Támogatást igénylő ASSOCIACAO ISCTE CONHECIMENTO E INOVACAO - CENTRO DE VALORIZACAO E TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS (Iscte), Portugália
Főkedvezményezett ASSOCIACAO ISCTE CONHECIMENTO E INOVACAO - CENTRO DE VALORIZACAO E TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS (Iscte), Portugália
Konzorciumi partnerek száma összesen 25
Projekt
rövid összefoglalása
Az XpanDH projekt Európa közös digitális egészségügyi innovációinak előmozdítását segíti az átfogó interoperabilitást lehetővé tevő European EHR Exchange Format – európai elektronikus egészségügyi Dokumentumcsere-formátum (EEHRxF) széles körű elterjesztésével. A különböző érdekelt feleket – betegek és betegszervezetek, egészségügyi szolgáltatók, eHealth infrastruktúra szolgáltatói, internetszolgáltatók, szabványfejlesztő szervezetek és az ipar hálózatait – a projekt aktív partnerként vonja be az EEHRxF-en alapuló közös szolgáltatások létrehozásá érdekében.
A Horizon Europe (HORIZON) program keretében elnyert XpanDH projektet a portugál Associação Iscte Conhecimento e Inovação - Centro de Valorização e Transferência de Tecnologias (Iscte) szervezet vezeti. Magyarországról az Országos Kórházi Főigazgatóság kedvezményezett partnerként, az ESZFK Nonprofit Kft. kapcsolt szervezetként és a Semmelweis Egyetem társult szervezetként vesz részt a projektben.
Az OKFŐ a 3, 4, és 5. munkacsomagokban vesz részt. A projekt futamideje 24 hónap.
Projekt célja  Az XpanDH célja az egyének és szervezetek felkészítése és kapacitásépítése az EEHRxF közös elfogadásán alapuló interoperábilis digitális egészségügyi megoldások létrehozására, adaptálására és célzott használatára.
Ez a kezdeményezés a „hálózatok hálózata” megközelítésen keresztül páneurópai erőfeszítéseket tesz arra, hogy a digitális egészségügyi szereplőket személyre szabott útmutatások és valós példák motiválják, inspirálják és támogassák, ezáltal segítve a korai alkalmazókat az EEHRxF-be ágyazott digitális egészségügyi megoldások konkrét használatában.
Ennek elérése érdekében az XpanDH fő célja egy fenntartható és méretezhető európai interoperabilitási környezet kiépítése és az EEHRxF-en alapuló digitális egészségügyi innovációkhoz történő csatlakozás felgyorsítása az alábbi célokon keresztül:
    1) Megbízható műszaki specifikációk kidolgozása az EEHRxF elfogadására és alkalmazására;
    2) Az X-Bundle Érettségi modell létrehozása, értékelési folyamatainak kidolgozása és oktatási anyagok készítése az érintett felek számára;
    3) Az X-Bundle Érettségi modell megvalósíthatóságának alátámasztása és hasznosságának ellenőrzése valós kísérletek során;
    4) Egy páneurópai digitális egészségügyi ökoszisztéma kiépítése, amely közös jellemzőként elfogadja az EEHRxF-et; ,
    5) A fenntartható ökoszisztéma keretrendszerének kidolgozása, amely az egyes átvételi forgatókönyvek kezelésére szolgálhat.
A konzorcium a korábbi és folyamatban lévő e-egészségügyi interoperabilitási projektekre és szolgáltatásokra épít, különösen az X-eHealth és a DigitalHealthEurope projektek ajánlásaira.
A projekt 26 digitális egészségügyi szereplőt egyesít egy közös létrehozási és közös végrehajtási koncepció keretében, amelyet (a kormányokhoz és az e-egészségügyi hálózathoz kapcsolódóan) egy politikai testület támogat.
Munkacsomagok

A projekt 7 munkacsomagból áll:
WP1 Koordináció
1.1. Adminisztratív és operatív irányítás
1.2. Minőségbiztosítás, kockázatkezelés és rendkívüli helyzetek kezelése
1.3. Projektértékelés és hatásvizsgálat
1.4. EEHRxF átvételi tartományok meghatározása
1.5. Jogi, etikai, kiberbiztonsági kérdések
1.6. Szakpolitikai párbeszéd
WP2 Szabványok és műszaki műtermékek
2.1. A HL7 FHIR REST API-n alapuló X-Bundle műszaki specifikációinak elkészítése az EHRxF számára
2.2. Olyan erőforrás létrehozása, amely az X-Bundle eszközök, sikertörténetek, valamint az online EEHRxF társalkotók és támogató közösségek tárolására szolgál
2.3. Fogyasztói egészségügyi termékek és EHR rendszerek minőségi címkézésének műszaki követelményeinek kidolgozása
WP3 Szervezeti felkészültség
3.1. Az X-Bundle Érettségi modell meghatározása
3.2. A Érettségi modell értékelési folyamatának kidolgozása – Feladatvezető: OKFŐ
3.3. X-Bundle Érettségi modell ugródeszka útmutatók készítése és kapacitásnövelés
WP4 Megvalósíthatóság és kísérletezés
4.1. A kísérleti buborékok elkészítése
4.2. EHRxF alapú infrastruktúra (X-Bundle) megvalósíthatósági demonstrációja
4.3. A megvalósíthatóságból és a kísérletezésből levont tanulságok integrálása
WP5 Páneurópai DH-ökoszisztéma kialakítása
5.1. A hálózatok kiterjesztése az XpanDH átvételi tartományok körül és azon túl
5.2. Az interoperabilitás mozgatórugóinak és előnyeinek megosztása
5.3. A Cselekvők és társalkotók közösségének létrehozása
WP6 A fenntarthatóság és a további hasznosítás koncepciója
6.1. Az X-PanDH eszközcsomagok népszerűsítése és fenntartása
6.2. EEHRxF új átvételi tartományok: a távkonzultáció, távegészségügy és távfelügyelet fogyasztói felhasználási esetei
6.3. Ajánlások a tagállamoknak és az Európai Bizottságnak
WP7 Disszemináció és tájékoztatás
7.1. Kommunikáció és terjesztés
7.2. Tájékoztatás és az érintettek bevonása
7.3. Egyeztetési tevékenységek

Az OKFŐ a WP 3., 4. és 5. munkacsomagokban vesz részt. Az 5. munkacsomagban csak az 5.1 feladatban vezs részt, illetve a WP3. munkacsomagban a 3.2 feladatát vezeti is.

Projekt megvalósításának tényleges kezdete 2023.01.01.
Projekt fizikai befejezésének határideje 2024.12.31.
Projekt fizikai befejezésének tényleges határideje N/A
Kötelező (mottó) mondat

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Health and Digital Executive Agency (HADEA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.


A projekt az Európai Unió finanszírozásával valósul meg. A kifejtett nézetek és vélemények azonban kizárólag a szerző(k) sajátjai, és nem feltétlenül tükrözik az Európai Unió vagy az Európai Egészségügyi és Digitális Végrehajtó Ügynökség (HADEA) véleményét. Sem az Európai Unió, sem a támogatást nyújtó hatóság nem tehető felelőssé értük.

Logók

 

 

 

 

 

         

 

A projekt weboldala és eredmények

https://www.linkedin.com/company/xpandh-project/

https://twitter.com/xpandh_project/

https://xpandh-project.iscte-iul.pt/

Közérdekű információk XpanDH - közérdekű adatok

Elindul az XpanDH projekt, amely mozgósítja és fejleszti majd az egyének és szervezetek kapacitását az európai elektronikus egészségügyi nyilvántartási-formátum (EEHRxF) közös elfogadására
XpanDH kicks off to help enable individuals and organisations to adopt the European Electronic Health Records Exchange format

Megalakult az XpanDH projekt tanácsadó testülete
The XpanDH Project Welcomes Its New Advisory Board Members

Az XpanDH projekt szerepe az Európai Egészségügyi Adattérre (EHDS) vonatkozó szabályozásban és EEHRxF formátum fejlesztésében
How XpanDH Project Supports Development of the EEHRxF Format and the Regulation on the EHDS

Csúcstalálkozó az Európai Elektronikus Egészségügyi Nyilvántartás (EHR) adatcsere-formátumáról (EEHRxF) 2023. dec.
European EHR Exchange Format Summit: Building a Unified European Health Data Ecosystem  December, 2023. 

XpanDH sikerrel vett részt az Athéni Digitális Egészség Hét (ADHW 2024) 2024.01.15-19.
között lezajlott rendezvényén
XpanDH successfully participated at the events of the Athens Digital Health Week 15-19th 01.2024

Alakítsuk együtt az egészségügy jövőjét!
Shape the Future of Healthcare with XpanDH’s Community of Doers and Co-creators!

XpanDH projektismertető- Az EEHRxF dokumentumcsere-formátum elfogadását előmozdító fő tevékenységek
XpanDH project brochure- Main Activities Promoting the adoption of the EEHRxF Exchange Format

Az EEHRxF integrálása a tagállamok nemzeti elektronikus egészségügyi nyilvántartó (EHR) architektúrájába webinárium
Exploring the Integration of EHRxF in National EHR Architectures – XpanDH Webinar