Projekt cím Együttes fellépés a lelki egészség területén elérhető jó gyakorlatok megvalósítására
Projektazonosító 101035969 — JA-02-2020
Támogatási szerződés azonosító GA 101035969
Projekt cím angolul Joint Action on Implementation of Best Practices in the area of Mental Health - ImpleMENTAL
Támogató program Az Európai Unió harmadik egészségügyi programja, 2014–2020 (3rd EU Health Programme)
Támogatás a programból (Pénznem) EUR
Támogatás a programból (összeg) 5 398 424 € 
Projekt teljes költségvetése (összeg) 6 748 030 € 
Az OKFŐ-re jutó támogatás a programból (összeg) 146 674 € 
Az OKFŐ-re jutó támogatás  a programból (%) 80%, 117 339,2 € 
Az OKFŐ-re jutó hazai társfinanszírozás (%) 0 %
Az OKFŐ által biztosított önerő intézményi forrásból (%) 20%, 29 334,8 € 
Támogatást igénylő Görög Nemzeti Népegészségügyi Szervezet (ΕΟΔΥ - Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας  
ETHNIKOS ORGANISMOS DIMOSIAS YGEIAS (NPHO)
Főkedvezményezett Görög Nemzeti Népegészségügyi Szervezet (ΕΟΔΥ - Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας  
ETHNIKOS ORGANISMOS DIMOSIAS YGEIAS (NPHO)
Konzorciumi partnerek száma összesen 21 (+ 19 kapcsolt szervezet)
Projekt célja A mentális egészség területén a bevált gyakorlatok végrehajtásáról szóló együttes fellépés (JA ImpleMENTAL) egy uniós kezdeményezés, amely az EU/EGT-országok közötti együttműködést helyezi előtérbe a polgárok mentális egészségének javítása érdekében, különösen a COVID-19 világjárvány közepette. 
Az Együttes fellépés kezdeményezés 21 ország 40 partnerét vonja be, akik a mentális egészségügy két legjobb gyakorlatának átadására fognak össze, amelyeket az EU közegészségügyi legjobb gyakorlatok portáljának gyűjteményéből választottak ki.
A részt vevő országok támogatást kapnak a nemzeti/regionális stratégiák tervezetének kidolgozásában vagy korszerűsítésében, valamint a kiválasztott öngyilkosság-megelőzési beavatkozások (első lépések) kísérleti megvalósításának elindításában, hogy hatékony öngyilkosság-megelőzési stratégiákat dolgozhassanak ki. Ezen tevékenységeket workshopok, képzések és webináriumok szervezése is segíti majd.
Konkrétan a következő célokat tűzi ki:
•    támogatja a tagállamokat annak érdekében, hogy javítsák mentális egészségügyi szolgáltatásaikat az ellátó rendszer innovatív és fenntartható átalakítása révén. 
•    a résztvevő országok a rendszerátalakítással növeljék ellátási kapacitásukat, különös tekintettel a beteg-központú és integrált megközelítések támogatására, az ellátórendszer hatékonyságának növelésére, az ágazatok közötti egészséges szövetségek kiépítésére és fenntartására, valamint a nemzeti és regionális hatóságok közötti koordináció megerősítésére.
•    támogatja a mentális egészségügy két bevált gyakorlatának  
o    "Mentális egészségügyi reform Belgiumban" és 
o    „Az öngyilkosság megelőzésére vonatkozó osztrák "SUPRA" 
átadását, amelyeket előzetesen az EU közegészségügyi bevált gyakorlatok portáljának gyűjteményéből a Steering Group on Promotion and Prevention (az EU egészségmegőrzéssel és megelőzéssel foglalkozó irányítócsoportja) választott ki. A sikeres átvétel érdekében a projekt a nemzeti/regionális/helyi teamek és környezetük felkészítésére összpontosít majd, olyan konkrét stratégiákra és eszközökre készít javaslatokat, amelyek elősegítik a bevált gyakorlatok Európában történő megvalósítását és javítják a lakosság egészségét.
•    a nemzeti/regionális kormányzati szereplők erőteljes bevonásának elérését annak érdekében, hogy a kiválasztott gyakorlatok beépülhessenek az egészségügyi rendszerekbe. 
•    a mentális egészség területén az érintett tagállami hatóságok tartós együttműködésének kialakítását, valamint az érdekeltek széles körének bevonását a mentális egészséggel kapcsolatos közös és globális jövőkép kialakítása érdekében.
•    a gyermekek, serdülők és felnőttek mentális egészségének javítását az ellátáshoz való hozzáférésük megkönnyítésével, valamint a megelőző, elősegítő, gyógyító és rehabilitációs mentális egészségügyi szolgáltatások minőségének és koherenciának fejlesztését, a szolgáltatások egyéni szükségletekhez való igazításával, amelyeket a betegek lakóhelyén és társadalmi környezetében nyújtanak;
•    különböző szakterületeket átfogva megvalósítja a mentális egészségnek az alapellátásba történő fokozottabb integrációját, amellyel a (gyakran komorbid) mentális és fizikai egészségi állapotú emberek számára személyközpontú és összehangoltabb ellátást biztosítható egészségügyi szolgáltatások jönnének létre;
Támogatási szerződés 1 Grant Agreement-JA Implemental
Támogatási szerződés 2  
Egyéb információk a projektről https://ja-implemental.eu/