Projekt cím

MyHealth@EU digitális szolgáltatási infrastruktúra (eHDSI) kibővítése új szolgáltatásokkal

Projektazonosító

101129414

Támogatási szerződés azonosító

101129414- XDSI_NS

Projekt cím angolul

Expansion of MyHealth@EU Digital Service Infrastructure (eHDSI) with new services

Rövid projekt név

XDSI_NS

Támogató program

Európai Egészségügyi és Digitális Végrehajtó Ügynökség (HaDEA) EU4H támogatások

Támogatás a programból (Pénznem)

EUR

Támogatás a programból (összeg)


1 019 054,3 €

Projekt teljes költségvetése (összeg)

1 273 817,9 €

Az OKFŐ-re jutó támogatás a programból

(teljes összeg)

170 989,2 €

 

Az OKFŐ-re jutó támogatás a programból (%)

80%, 136 791,4 €

Az OKFŐ-re jutó hazai társfinanszírozás

0%

Az OKFŐ által biztosított önerő intézményi forrásból (%)

20%, 34 197,8 €

Támogatást igénylő

ESZFK Egészséginformatikai Szolgáltató és Fejlesztési Központ Nonprofit Kft.

Főkedvezményezett

ESZFK Egészséginformatikai Szolgáltató és Fejlesztési Központ Nonprofit Kft.

Konzorciumi partnerek száma összesen

1 partner (BEN), 1 kapcsolt szervezet (AE)

Projekt megvalósításának tényleges kezdete

2024.02.01.

Projekt fizikai befejezésének határideje

2027.07.31.

Projekt fizikai befejezésének tényleges határideje

N/A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Háttér

 

 

 

A projekt az európai polgárok tagállamok közötti szabad mozgását kívánja támogatni azáltal, hogy megkönnyíti a polgárok sürgősségi orvosi ellátását, ha olyan uniós tagállamban tartózkodnak, amely nem a társadalombiztosítási országuk. A személyek szabad mozgása az uniós polgárok egyik alapvető joga, amellyel sokan élnek, és aminek a fenntartása érdekében a polgárok számára biztosítani szükséges korábbi életük dokumentumainak hordozhatóságát, legyen szó munkanélküli segélyről vagy nyugdíjjárulék típusú ellátásokról, egészségbiztosításról, vagy társadalombiztosítási, vagy orvosi kezelésekről. 2020-ban a munkaképes korú uniós polgárok 3,3%-a nem az állampolgársága szerinti uniós országban lakott. A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló, 2004. április 29-i 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a határokon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről szóló, 2011. március 9-i 2011/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv egyaránt lehetővé teszi a határokon átnyúló egészségügyi ellátást és visszatérítést, úgy a tervezett, mind a nem tervezett ellátások esetén.

 

A MyHealth@EU kezdeti kiépítését és első tagállami végrehajtását az Európai Unió az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz Telekommunikációs Programján keresztül támogatta. A 2015-2020 közötti időszakban a Bizottság és 25 tagállam egyaránt pénzügyi támogatást kapott az egészségügyi adatok határokon átnyúló cseréjét szolgáló rendszer kifejlesztésére, kiépítésére és működtetésére. A tagállamok azonban már jóval korábban prioritásként kezelték az egészségügyi adatok határokon átnyúló cseréjét. A Bizottság 2007-2013 között támogatta a nagyléptékű epSOS projekt tagállami végrehajtását, amely kidolgozta a specifikációkat és az OpenNCP szoftvert, amelyet továbbfejlesztettek és nemzeti szinten a MyHealth@EU-ban vezettek be.

 

Eddig több mint 10 tagállamban működik rutinszerűen a MyHealth@EU szolgáltatás, és várhatóan 2025-ig szinte az összes többi tagállam (+Norvégia és Izland) is csatlakozik. Magyarország a szolgáltatáspárokat és a rendelkezésre álló releváns szolgáltatásokat a többi tagállammal együtt indítja el.

Magyarország tapasztalattal rendelkezik a határokon átnyúló szolgáltatások bevezetésében, mivel korábban részt vett az epSOS-ban, és aktív irányító tagja volt a MyHealth@EU-nak.

 

Magyarország részt vett az epSOS projektben és aktív vezetői szerepet vállalt a MyHealth@EU projektben is, éppen ezért tapasztalattal rendelkezik a határokon átnyúló szolgáltatások kiépítésében. Magyarország készen áll az eRecept/eDispensation A és B országbeli szolgáltatások telepítésére, valamint tisztában van a Betegadatokat összesítő B országbeli szolgáltatások lehetőségeivel is. Magyarország a PATHeD projekt koordinátora, amely a MyHealth@EU mobilalkalmazás referenciaimplementációját fejleszti. Ez lehetővé teszi a betegek számára, hogy lefordított formában hozzáférjenek egészségügyi adataikhoz.

 

Az XDSI_NS projekt megvalósítása során a lentiekben felsorolt már létező jogi keretek, illetve az e-Egészségügyi terület főbb szervezeti, szemantikai és technikai iránymutatásait és előírásait hajtja majd végre:

- Az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR) - a szervezetek és az egyének számára.

- 2011/24/EU irányelv a határokon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről

- az e-egészségügy nemzeti kapcsolattartó pontjára (NCPeH) vonatkozó szervezeti keretről szóló iránymutatások.

- A MyHealth@EU irányítási modellje

- Az e-egészségügyi hálózat iránymutatásai az e-receptekről, a betegadatokról, valamint a laboratóriumi eredményekről és jelentésekről.

- Megállapodás az NCPeH-ért felelős nemzeti hatóságok vagy nemzeti szervezetek között

- MyHealth@EU eljárások, követelmények és előírások

 

Magyarország 2017-ben hozta létre nemzeti e-egészségügyi infrastruktúráját (EESZT). Jelenleg a szolgáltatások keretében 3.000 (az összes) gyógyszertár 100%-a képes a nemzeti e-receptek kiadására. A rendszerben 100 kórház és 15.100 egyéb ellátási pont van, amelyek képesek a nemzeti e-egészségügyi szolgáltatások használatával az elektronikus egészségügyi adatok megosztására.

Jelenleg 9,7 millió állampolgár veheti igénybe a nemzeti e-egészségügyi szolgáltatásokat. Naponta átlagosan 800 000 új e-receptet írnak fel, évente 75 millió egészségügyi dokumentumot (pl. kezelési kartonok, ambuláns betegadatlapok, zárójelentések) és körülbelül 180 millió orvos-beteg találkozót rögzítenek online a nemzeti e-egészségügyi rendszerben, ami napi átlagban

300 000 egészségügyi dokumentumot jelent.

Az XDSI_NS projekt a jelenlegi nemzeti e-egészségügyi infrastruktúrák tapasztalataira és erősségeire fog építeni.

 

 

A projekt fő célja, hogy támogassa Magyarország azon törekvését, hogy a MyHealth@EU infrastruktúrán, más néven e-Egészségügyi Digitális Szolgáltatási Infrastruktúrán (eHDSI) keresztül az egészségügyi dokumentáció cseréjét lehetővé tevő biztonságos, egyenrangú tagállami kormányzati hálózat részévé váljon.

A MyHealth@EU a tagállamok és a Bizottság által kiépített infrastruktúra, amely lehetővé teszi olyan elektronikus egészségügyi beteg dokumentumok biztonságos, határokon átnyúló cseréjét, mint például:

- Betegadatlapok,

- e-receptek,

- Eredeti klinikai dokumentumok,

- diagnosztikai, orvosi/gyógyászati képalkotási felvételek értékelései

- laboratóriumi eredmények,

- Kórházi zárójelentések.

 

A MyHealth@EU az Európai Egészségügyi Adattér (EHDS) egyik fő építőelemeként hivatott szolgálni az egészségügyi adatok elsődleges felhasználását.

Jelenleg egy olyan működési infrastruktúráról van szó, amelyet a határokon átnyúló egészségügyi ellátásról szóló irányelv alapján az Európai Bizottság 2019. október 22-i 2019/1765 sz. végrehajtási határozatában a tagállamok nemzeti jogalkotásába beágyazottan került meghatározásra.

 

Az infrastruktúrát a legtöbb tagállam most fejleszti, és több mint 10 tagállamban már működik is a rendszer, amely biztonságos módon teszi lehetővé a polgárok egészségügyi adataihoz külföldről történő hozzáférést.

 

A MyHealth@EU-val kapcsolatos tagállami együttműködés a következő általános célok elérését teszi lehetővé:

 

1)     A határon átnyúló zökkenőmentes ellátáshoz és az európai egészségügyi rendszerek közötti a betegek egészségügyi adataihoz történő biztonságos hozzáférés lehetővé tétele.

2)     A betegbiztonság erősítése és az orvosi hibák gyakoriságának csökkentése, a betegek egészségügyi adatokhoz/információihoz történő gyors hozzáférés biztosításával, valamint a beteg saját receptjeihez történő hozzáférésének biztosításával, akár külföldön is.

3)     Az egészségügyi személyzetet életmentő információkhoz történő hozzáférésének biztosítása vészhelyzetekben, és a diagnosztikai eljárások újbóli elvégzésének elkerülése.

 

Emellett a MyHealth@EU által nyújtott szolgáltatások jelentősen hozzájárulnak az egészségügy és az ellátás digitális átalakításáról szóló bizottsági közlemény 1. és 2. pilléréhez, amelyek a következők:

 

Elsődlegesen a polgárok biztonságos hozzáférése egészségügyi adataikhoz, határokon átnyúlóan is, másodszor pedig a személyre szabott orvoslás a közös európai adatinfrastruktúra révén.

 

Az egészségügyi technológiának kulcsfontosságú szerepe van az egységes digitális piac szempontjából. Az egységes digitális piaci stratégia célja, hogy biztosítsa az alapvető interoperabilitást és szabványosítást az egészségügy területén, beleértve az e-egészségügyet és a telemedicinát is.

 

Magyarország célja, hogy megkönnyítse a külföldön élő vagy külföldre utazó állampolgárai számára a magas színvonalú egészségügyi ellátást azáltal, hogy egészségügyi adataikat a külföldi ellátási pontokon is felhasználhatják.

Mivel a megfelelő nemzeti e-Egészségügyi szolgáltatások nemzeti szinten már rendelkezésre állnak, minden magyar állampolgár, vagy lakos potenciálisan részesülhet az egészségügyi adatok határokon átnyúló cseréjéből.

 

Magyarország további célja az is, hogy a más uniós tagállamokból érkező hozzánk látogató uniós állampolgárok számára is magas színvonalú egészségügyi ellátást biztosítson.

Mivel a megfelelő nemzeti e-egészségügyi szolgáltatások részben már rendelkezésre állnak, részben pedig az ellátási pontokon, országos szinten kerülnek bevezetésre, minden egészségügyi szolgáltatónak lehetősége lesz arra, hogy hozzáférjen az idelátogatók lakhelyén/(országában) rögzített egészségügyi adataihoz.

 

A Magyarországon orvosi segítséget kérő utazók így majd hozzáférhetnének saját egészségügyi adataikhoz, amelyek elérhetővé válnak a kezelésükben résztvevő magyar egészségügyi szakemberek számára, ami növeli a kezelés minőségét.

A projekt a kijelölt dokumentum típusokra (betegadatlapok, e-receptek, eredeti klinikai dokumentumok, diagnosztikai, orvosi/gyógyászati képalkotási felvételek értékelései, laboratóriumi eredmények, kórházi zárójelentések) vonatkozóan a magyarországi Nemzeti e-egészségügyi Kapcsolattartó Pont (NCPeH) komponenseinek kiépítését és működtetését szolgálja.

Munkacsomagok

A XDSI_NS feladatait 6 munkacsoportban végzi:

WP1 Munkacsomag – Irányítás és koordináció

Feladatok:

T1.1 Nemzeti tevékenységek irányítása

T1.2 Részvétel a MyHealth@EU digitális szolgáltatási infrastruktúra irányításában és tevékenységeiben

T1.3 Jelentések és értékelés

WP2 Munkacsomag – Disszemináció, képzés és támogatás

Feladatok:

T2.1 Kommunikációs és disszeminációs stratégia – érdekelt felek feltérképezése és elemzése

T2.2 Egészségügyi szakmát célzó disszemináció, tájékoztatás és képzések

T2.3 Lakosságot célzó felvilágosítás és motiválás

T2.4 Help Desk szolgáltatás és IT támogatás

WP3 Munkacsomag – Előkészítés, megvalósítás és bevezetés előtti tesztelés

Feladatok:

T3.1 Tervezés és a szolgáltatás működtetése érdekében megtett tevékenységek előre haladásának nyomon követése

T3.2 Nemzeti adatcsere infrastruktúra tervezése

T3.3 Jogi és szervezeti eljárások követelményeinek kialakítása

T3.4 orvosi/gyógyászati képalkotási felvételek/labor eredmények szemantikai átjárhatósága

T3.5 OpenNCP nemzeti szolgáltatási pontok kijelölése, kiépítése, integrálása és tesztelése

T3.6 Használatba-vételt megelőző tesztelések

WP4 Munkacsomag – Megfelelőségi ellenőrzés, az alkalmazások környezetének tesztelése és a működés megkezdésének jóváhagyása

Feladatok:

T4.1 szabványoknak való megfelelést igazoló ellenőrzés

T4.2 A szolgáltatások területéhez kapcsolódó alkalmazási környezet tesztelése

T4.3 Országos üzembe helyezés (Country go-live)

T4.4 Szolgáltatások értékelése

T4.5 Fenntarthatóság megtervezése

WP5 Munkacsomag – Működtetés

Feladatok:

T5.1 Szolgáltatásnyújtás és teljesítményellenőrzés

T5.2 Szolgáltatásfenntartás és változásmenedzsment

T5.3 Szolgáltatásértékelés

T5.4 Fenntarthatóság tervezése

WP6 Munkacsomag – Karbantartás

Feladatok:

T6.1 Tervezés és jelentéskészítés a szolgáltatás üzemeltetéséről és karbantartásáról

T6.2 Működési megfelelőség ellenőrzése

T6.3 Éves frissítést-előkészítő tesztelés

T6.4 Adatminőség, az eHN-irányelvekkel történő összehangolás és egyéb szolgáltatási fejlesztések

XDSI_NS projektet az ESZFK Egészséginformatikai Szolgáltató és Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. kompetens hatóságként vezeti és koordinálja.

Az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) kapcsolt szervezetként a WP2 (Disszemináció, képzés és támogatási) munkacsomagban vesz részt, amelyen belül T2.1 kommunikációs és terjesztési stratégia kialakításáért felel – amely feladat egyben tartalmazza az érdekelt felek feltérképezését és elemzését, a szakmai csoportok és lakossági felhasználók felvilágosítását a határokon átnyúló egészségügyi adatcsere jelentőségéről.

Kötelező mondat

A projekt az Európai Unió finanszírozásával valósul meg. A kifejtett nézetek és vélemények azonban kizárólag a szerző(k) sajátjai, és nem feltétlenül tükrözik az Európai Unió vagy az Európai Egészségügyi és Digitális Végrehajtó Ügynökség (HaDEA) véleményét. Sem az Európai Unió, sem a támogatást nyújtó hatóság nem tehető felelőssé értük.

Logo

 

A projekt weboldala

 

Közérdekű információk

XDSI_NS Közérdekű adatok