Projekt cím DIGI4CARE (Digitális orvosi technológiák és DR egészségügyi rendszerek átalakításáért a teljes betegút során, a megelőzéstől a rehabilitációig)
Projektazonosító  
Támogatási szerződés azonosító  
Projekt cím angolul DIGI4CARE (A Digital Medical Technologies Reshaping the DR Healthcare Systems Throughout the Patient Journeys from Prevention to Rehabilitation)
Rövid projekt név DIGI4CARE
Támogató program Interreg Duna Program (Danube Region Programme)
Támogatás a programból (Pénznem) EUR
Támogatás a programból (összeg) N/A
Projekt teljes költségvetése (összeg) 2 300 000 € 
Az OKFŐ-re jutó támogatás a programból (összeg) 0 € 
Az OKFŐ-re jutó támogatás  a programból (%) N/A   
Az OKFŐ-re jutó hazai társfinanszírozás (%) N/A   
Az OKFŐ által biztosított önerő intézményi forrásból (%) N/A   
Támogatást igénylő Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja (EMK)
Főkedvezményezett Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja (EMK)
Konzorciumi partnerek száma összesen A projektben 8 országból - Szlovákia, Csehország, Magyarország, Ausztria, Bulgária, Bosznia és Hercegovina, Románia, Ukrajna-12 szervezet
Projekt megvalósításának tényleges kezdete

2024.01.01.

Projekt fizikai befejezésének határideje

2027.06.30.

Projekt fizikai befejezésének tényleges határideje

N/A

Háttér

A DIGI4Care, az EU Duna régióra vonatkozó stratégiájának (Duna Régió Program) új kezdeményezése, amelynek az a célja, hogy újradefiniálja a betegút menedzsment folyamatait az innovációra, a digitális és mesterséges intelligencia megoldások tesztelésére, validálása és stratégiai integrációjára irányuló együttműködés kialakításával.

Az projektpartnerek közötti transznacionális együttműködés, a tudásmegosztás és az innovációs kapacitás erősítése révén a projekt a digitális szakadékot kívánja csökkenteni az Európai Unió régebben és újabban csatlakozott tagállamai, valamint a Duna-régióban található nem uniós országok között.

A projektben 8 országból 12 konzorciumi partner vesz részt, akik a „Quadruple Helix” modellnek megfelelően négy érintett oldalt: a közszféra, az üzleti-ipari szféra szolgáltatói (kkv), az akadémiai-egyetemi-kutató szféra és a felhasználói oldal (betegek, családtagjaik, betegszervezetek) képviselnek.

A projekt tématerületei:

Cukorbetegség, szív- és érrendszeri betegségek, Alzheimer-kór, demencia és egyéb kognitív zavarok.

A projekt általános célkitűzései

 

Rövid/Közép/Hosszú távú célok

A DIGI4CARE projekt innovatív digitális technológiák segítségével kívánja forradalmasítani az egészségügyi ellátást a Duna-régióban, a hosszútávon fenntartható és innovatív egészségügyi ellátás biztosítása érdekében.

Célkitűzése a betegútmenedzsment fejlesztése az alapellátásban, a járóbetegellátásban és a hosszú távú gondozásban a digitális és a mesterséges intelligencia (AI) alkalmazásával, az alábbi stratégiai célok mentén:

1, A digitális megoldások bevezetésének lehetővé tétele az egészségügyben a megelőzéstől a rehabilitációig

2, Új digitális megoldások tesztelésének bevezetése az egészségügyi ellátás különböző szintjein

3, Elfogadás, készségek és kapacitások, valamint megfelelőbb szakmapolitikai keretrendszer kialakítása a digitális technológia bevezetésének elősegítésére az egészségügyben

A partnerek az alábbi feladatok elvégzése érdekében kívánnak együttműködni:

  • Közös megoldások kidolgozása, amelyek az egészségügy kulcsfontosságú kihívásainak kezelésére és a digitális szakadék áthidalására irányulnak.
  • A digitális technológiák különböző egészségügyi folyamatokba történő integrációjának tesztelése és validálása.
  • 4 transznacionális pilot intézkedés végrehajtása, amelyek olyan elterjedt betegségekre összpontosítanak, mint a cukorbetegség, a szív- és érrendszeri betegségek és az idegrendszeri rendellenességek (Alzheimer kórban szenvedő betegek).

 A DIGI4CARE stratégia alkotási folyamatának 4 legfontosabb feladata:

  • Hivatalos együttműködés kialakítása a társult stratégiai partnerek és a projekt partnerek között, ami az intézményi kapacitások megerősítését szolgálja a helyi érdekelt felek bevonásával, a tudásátadás és a projekt által nyújtott képzéseken történő részvétel érdekében.(nemzeti szintű és helyi érdekeltek és partnerek feltérképezése; elemzése; jó gyakorlatok gyűjtése, nemzeti kerekasztal beszélgetések (policy dialogue))
  • Tudásplatform és Radar kifejlesztése a digitális technológiákra vonatkozó megalapozott döntéshozatalhoz az egészségügyben
  • Digitálisan Támogatott Integrált Ellátási Modell Stratégia (ICM-Stratégia): intézményi szintű cselekvési terveket irányító, digitálisan támogatott ICM-stratégia közös kidolgozása
  •  Intézményi Szintű Cselekvési Tervek az ICM-Stratégiához operacionalizálás, tervek készítése határidőkkel, pénzügyi forrásokkal és stratégiákkal, hogy a projekt befejezése után legalább 6 digitálisan támogatott integrált ellátási modell megvalósítását célzó cselekvési terv kaphasson támogatást.
Munkacsomagok

A projekt vezető partnere a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja (EMK) Az OKFŐ társult stratégiai partnerként közreműködik a projektben és az SE EMK által kidolgozásra kerülő szakpolitikai ajánlásokat (stratégiákat) fogja véleményezni.

DIGI4CARE keretében 4 pilot megvalósítását tervezik.

Pilot 1 - SE EMK vezeti az SE digitális egészségügyi szűrőközpont programjával (Egészségpart egészségügyi szűrőbuszok) kíván részt venni a szív- és érrendszeri betegségek és a cukorbetegség kiszűrésére, háziorvosi praxis közösségek közreműködésével

Pilot 2 - Ludwig Boltzmann Institute vezeti és az osztrák GÖG közreműködésével (tématerület: ultrahang- telemedicina, valós időben történő vizsgálatok továbbítása a szakorvosokhoz; adatok továbbításának jogi aspektusai)

Pilot 3 - Tématerületek: digitális megoldások mobil eszköz (app) tesztelése a kórházi kezelést követő rehabilitációs ellátásban a szív- és érrendszeri betegeknél; magyar partner a GOKVI - komplex támogatás- a cukorbetegekre történő applikáció fejlesztése.

Pilot 4 - Prágai Egyetem vezeti- tématerülete: digitális alkalmazások tesztelése a demenciában és Alzheimer kórban szenvedő betegeknél

A pilotok mellett a projekt átfogó képzési és kapacitásépítési eszköztárat (Capacity Tool Box) kíván kidolgozni annak érdekében, hogy a digitális technológiák használatához az egészségügyi szakemberek naprakész készségekkel rendelkezzenek. A DIGI4Care célja, hogy a különböző régiókban tartott kapacitásépítő workshopok és az oktatási tananyagok fejlesztése révén növelje az egészségügyi szakemberek ismereteit, és felvértezze őket a digitális megoldások saját praxisukban történő hatékony alkalmazásához szükséges készségekkel. Ez a holisztikus megközelítés, valamint a szakpolitikai ajánlások kidolgozása hozzájárul ahhoz, hogy a digitális technológiák használata széles körben elterjedjen az egészségügyben.

Az eszköztár fejlesztésében két egyetem érintett, a Nagyváradi Egyetem (The University of Oradea) ajánlásokat tesz majd tantervbővítésére és egyetemi tanterveket dolgoz ki a digitális eszközök alkalmazására vonatkozó képzések elindítására, továbbá a University of Banja Luka, Bosznia- Hercegovinából, akik digitális applikációkat tartalmazó kapacitásfejlesztő eszköztár fejlesztését és a használatukhoz szükséges online képzések megtartását végzik majd el.

Kötelező mondat

A projekt az Interreg Duna Program (Danube Region Programme) támogatásával valósul meg

Logók

 

A projekt weboldala

 

Közérdekű információk