A projekt az alábbi, gyermek-alapellátást érintő problémákra keres megoldást:
 
  • A gyermekek fejlődését akadályozó rizikó és védő tényezők beazonosítása nem elég hatékony, a korai életkorban a fejlődési problémák felismerése késik. Részben emiatt az érintett gyermek korai intervenciója túl későn kezdődik meg. 
  • A gyermek alapellátásban dolgozók tudása nem korszerű, nem egységes és gyakran hiányos.
  • A 0-7 éves korosztály egészségügyi alapellátásában és a korai intervencióban résztvevők, a társszakmák, a családokat támogató állami, önkormányzati intézmények, hálózatok, illetve civil szervezetek közötti együttműködés gyenge, a kompetenciák és feladatok lehatárolása hiányzik, a köztük lévő kommunikáció sokszor esetleges. A védőnők és a gyermeket ellátó háziorvosok adatgyűjtése, illetve a köztük lévő adatáramlás lassú, megbízhatatlan, csak töredéke történik elektronikusan.
  • A 0-7 éves korosztály szüleinek a koragyermekkori fejlődéssel, illetve gyermekneveléssel kapcsolatos ismeretei hiányosak, ezért nehezen alakul ki ezeken a területeken a megfelelő szülői kompetencia és felelősségérzet. 
  • A védőnői szakma, az egyes védőnői szakterületek feladatainak ellátásához és fejlesztéséhez szükséges szervezési-módszertani támogatás fejlesztésre szorul mind szervezeti, mind személyi és eszköz szinten.
  • Valamennyi fent említett problémakörben egyenlőtlenségek figyelhetők meg a földrajzi helyzet, illetve a szociális háttér függvényében.
 
A projekt megvalósítása 5 alprojekten keresztül történik:
 
I. Módszertani fejlesztés: módszertani szakmai anyagok, koncepciók, útmutatók és standardok kidolgozása. Részletes ismertető >>
 
II. Képzés, humánerőforrás-fejlesztés: ebben az alprojektben az I. alprojekt által kidolgozott szakmai, módszertani elemek tananyaggá fejlesztése, majd a tananyagcsomagok oktatása történik a gyermek alapellátás szakemberei (védőnők, háziorvosok, házi gyermekorvosok) számára. Az alprojekt tartalmaz mind az egyetemi képzésre, mind a terepen dolgozó szakemberek továbbképzésére, valamint a munkába visszatérők tudásának felfrissítésére vonatkozó fejlesztéseket is. Részletes ismertető >>
 
III. Kommunikációs-disszeminációs tevékenység: a projekt során létrehozott értékek, üzenetek, valamint az előállított ismeretanyag terjesztése a közvetlen és közvetett célcsoport körében. Részletes ismertető >>
 
IV. Informatikai fejlesztés: célja az elektronikus kapcsolatteremtés kialakítása az ellátórendszer szakmai feladat-végrehajtásában részt vevő tagjai között. Részletes ismertető >>
 
V. Védőnői Módszertani Egység kialakítása: a védőnői szolgálat működését és a védőnői feladatokat összehangoló, a védőnői ellátás működését elemző, preventív kutatásokhoz hátteret biztosító, országos szakmai-módszertani programokat/tevékenységeket végző, szervező és működtető team-szervezet létrehozása. Részletes ismertető >>