A kommunikációs-disszeminációs tevékenység a projekt stratégiai céljaival összhangban támogatja a program szakmai céljait, az információk széles körű bevezetését és terjesztését, informálja és aktív részvételre ösztönzi a célcsoportot, és hozzájárul ahhoz, hogy a projektben és a projekttel elért eredmények hosszú távon fenntarthatóak legyenek. 
 
A kommunikációs tevékenység elsődlegesen a gyermeket váró, és a 0-7 év közötti gyermeket nevelő szülőket, a védőnői szolgálat tagjait, valamint a házi gyermekorvosokat és a gyermekeket is ellátó vegyes praxisok orvosait célozza. Kiemelten fontosnak tartjuk a folyamatos kapcsolattartást a szakmai partnerekkel – ÁNTSZ országos intézetei, a közigazgatási és szakpolitikai intézmények, a védőnő és orvosképzést folytató felsőoktatási intézmények, szakmai kollégiumok, tanácsok és tagozatok, a témában szakértő civil szervezetek –, akik saját kapcsolatrendszerük, eszközeik révén hatékony segítséget nyújthatnak az előbb említett elsődleges célcsoport eléréséhez és mozgósításához. A legszélesebb értelemben vett közvélemény tájékoztatása nem csupán az uniós irányelvek és a projekt átláthatóságának szempontjából fontos, hiszen a program eredményeként létrejövő, a 0-7 éves korosztály egészségügyi alapellátására kidolgozott korszerű és egységes módszerek és standardok a teljes lakosságot érintik és fontos társadalmi célt szolgálnak.
 
A célcsoportok elérésére és a projekt eredményeinek bemutatására használt eszközök:
 
  • Szülők számára készített tájékoztató anyagok, tipikus gyereknevelési problémák, a gyermekek testi, pszichés és szociális fejlődésével kapcsolatos tanácsok, nyomtatott és elektronikus formában. A kiadványok készítése során nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a szociálisan hátrányos helyzetű, megértési nehézséggel küzdő szülők is könnyen érthető, befogadható információkat kapjanak. 
  • A külön erre a célra létrehozott interaktív portál segítségével a gyermekek szomatikus és pszichomotoros fejlődésével és viselkedésével kapcsolatos részletes tájékoztató anyagok elektronikusan, széles körben hozzáférhetőek lesznek, segítve ezzel a szülők és a szakmai résztvevők közötti információáramlást.
  • A projekt keretében pár perces, közérthető oktatófilmeket dolgozunk ki és gyártunk le a szakemberek számára, amelyek a szülőket is segítik. Ezeket az oktatófilmeket a szülőknek szóló portálon is publikáljuk, de felhasználhatók lesznek videomegosztó és közösségi honlapokon keresztüli terjesztésre is. Készítünk továbbá a képzések támogatására is egy videoanyagot, amelyet a védőnők és a gyermeket ellátó orvosok használhatnak majd fel a graduális és posztgraduális képzésben céljából.
  • A helyi önkormányzatok számára informatív és könnyen áttekinthető adatokat tartalmazó információs csomagot állítunk össze a védőnői szolgálatról, illetve a programról, annak előnyeiről és jelentőségéről.
  • Sajtótájékoztatók, háttérbeszélgetések, interjúk, sajtókerekasztalok szervezésével keltjük fel a sajtó szakembereinek érdeklődését a téma iránt, hogy rajtuk keresztül a fizetett hirdetéseken túl is elérjük a szülőket, a képzésekbe bevonandó szakembereket és a közvéleményt.
  • A sajtónyilvános eseményeken felül szakmai rendezvényekkel szeretnénk a fejlesztések bevezetését megalapozni, így a módszertanfejlesztéssel összefüggő szakmai tematikájú rendezvényeket, szakmaközi műhelyeket, illetve az alapképzést nyújtó intézményeknek workshopokat szervezünk.