Projekt cím HEROES - Az egészségügyi munkaerő-tervezési és előrejelzései szakértői hálózat támogatása
Projektazonosító 101082296
Támogatási szerződés azonosító GA101082296- HEROES
Projekt cím angolul Joint Action HEROES (HEalth WoRkfOrce to meet Health challEngeS)
Támogató program EU4H
Támogatás a programból (Pénznem) EUR
Támogatás a programból (összeg) 8 748 922,55 EUR
Projekt teljes költségvetése (összeg) 6 999 870.56 EUR
Az OKFŐ-re jutó támogatás a programból (összeg) 252 841,00 EUR
Az OKFŐ-re jutó támogatás a programból (%) 80 %
Az OKFŐ-re jutó hazai társfinanszírozás (%) 0 %
Az OKFŐ által biztosított önerő intézményi forrásból (%) 20 %
Támogatást igénylő AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI
Főkedvezményezett AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI
Konzorciumi partnerek száma összesen 18 (+21 kapcsolt szervezet és 10 kapcsolt jogalany)
Projekt célja

A HEROES együttes fellépés célja az európai országok egészségügyi munkaerő-tervezési kapacitásának javítása a megfelelő munkaerő, a hozzáférhetőség, a fenntarthatóság és a szolgáltatások rugalmasságának biztosítása érdekében.
Az együttes fellépés három fő célkitűzéssel foglalkozik:
1) az egészségügyi munkaerő-tervezéshez használt adatbázisok javítása;
2) hatékony eszközök és módszerek kidolgozása az egészségügyi munkaerő-tervezés elvégzéséhez;
3) az egészségügyi munkaerő-tervezésben részt vevő szakemberek legjobb készség-összetételének meghatározása.

A tevékenységek az egészségügyi rendszerükben hasonló jellemzőkkel rendelkező országok három fő csoportja (klaszter) köré szerveződnek. Mindhárom csoport esetében a klaszterek elvégzik a "jelenlegi helyzet" elemzését, és meghatározzák a megvalósítandó forgatókönyvet tagállami szinten. Végül minden egyes ország ütemtervet, és végrehajtási stratégiát dolgoz ki az azonosított hiányosságok megszüntetésére.
A „klaszterezés” és a közös fellépés általános koordinációja biztosítja a kölcsönös tanulást és a sikeres gyakorlatok megosztását a résztvevő országok között. A projekt partnerek már az együttes fellépés korai szakaszától kezdve biztosítják a különböző érdekelt felek (pl. politikai döntéshozók, közintézmények, ágazati szövetségek és a tudományos szféra) szisztematikus bevonását, akik szakértői hálózatot alkotnak majd az együttes fellépés eredményeinek végrehajtása, fenntarthatósága és folyamatos javítása érdekében.
Az együttes fellépés eredményeinek hasznosítása nem korlátozódik majd a 18 részt vevő tagállamra, hanem közvetlenül alkalmazható lesz az EU valamennyi tagállamában, így a tagállamok összehasonlíthatják a nemzeti egészségügyi munkaerő-tervezési stratégiáikat a nemzetközi tapasztalatokkal, majd ennek megfelelően átdolgozhatják és alkalmazhatják azokat.
A projekt a nemzetek feletti szervezetek számára is előnyös lesz mivel az országhatárokon túlmutatóan egy egységesebb és összehasonlíthatóbb alapadatbázist hoz létre.
Magyarországról az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) mint konzorciumi partner, a Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Menedzserképző Központja (EMK) pedig mint társult szervezet működik közre a projektben. Az OKFŐ részt vesz a WP.6 klaszterben, és az országon belüli érdekelt felek (stakeholderek) feltérképezésében és elemzésében, továbbá az egészségügyi munkaerő fenntartható keretének, valamint egy fejlett minimális adatállomány (AMDS) meghatározásában. Cselekvési tervet dolgoz ki az egészségügyi munkaerő-tervezési adatok optimalizálására irányuló intézkedések végrehajtása érdekében. Elkészíti az egészségügyi munkaerő-tervezési eszközök optimalizálására irányuló intézkedéseket, az "egészségügyi munkaerő-tervezés" képzési anyagait, amelyek nemzeti és regionális szintű képzésekben kerülnek majd felhasználásra.

Támogatási szerződés 101082296- HEROES
Egyéb információk a projektről Nemzetközi projektek - HEROES