Projekt tartalmának bemutatása: 

 • A projekt rendszerszintű, összehangolt beavatkozásokat valósít meg a mentális egészségügyi ellátórendszerben. A megvalósítás helyszínei a következő budapesti kórházak: Országos Mentális Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet Nyírő-OPAI telephelye, Péterfy Kórház- Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet, Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet.
 • Brit mintát és módszertant alapul véve, teljesen új fekvőbeteg-ellátási formaként egy 30 ágyas, magas biztonsági fokozatú pszichiátriai egységet, ún. Biztonsági Pszichiátriát alakít ki az Országos Mentális Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet Nyírő-OPAI telephelyén. A beruházás tehermentesíti a pszichiátriai osztályokat és lehetővé válik a violens magatartású betegek azonnali elkülönítése a szigorú biztonsági standardoknak megfelelően.
 • Az alapvetően infrastrukturális fejlesztés mellett a projekt megvalósítási időszaka alatt a kompetens szakápolók, pszichiáterek, biztonsági személyzet felkészítése is megtörténik elméleti és gyakorlati képzésekben. 
 • Ugyancsak az OMIII pszichiátriai osztályán felújítási munkálatok történnek, valamint az addiktológiai ellátást szolgáló épületben is rekonstrukcióra kerül sor.
 • A Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetben gyermek- és serdülőpszichiátriai osztály részeként működő egysége átalakítása, illetve felújítása valósul meg. A Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet számára orvostechnikai, informatikai és egyéb betegellátáshoz szükséges eszközök beszerzése történik.

A projekt célja:
I. Biztonsági pszichiátriai részleg kialakítása:

 • Tehermentesíti a pszichiátriai osztályokat a szokásos kezelésekre nem reagáló agresszív betegektől.
 • Biztosítja a violens magatartású betegek azonnali elkülönítését, gyors és szakszerű diagnózis felállítását és adekvát kezelését.
 • Felszereltsége megfelel a szigorú biztonsági standardoknak. 

II. Pszichiátria és addiktológiai szakellátás minőségének és a hozzáférés javítása: 

 • Javulnak az infrastrukturális feltételek, csökkennek az ellátás színvonalát érintő egyenlőtlenségek.
 • Javulnak a kiemelkedően kedvezőtlen infrastrukturális körülmények között működő osztályok feltételei, komfortfokozata, többek között terápiás foglalkoztató helyiségek kialakításának köszönhetően.

A projekt eddigi eredményei:  

 • Az Országos Mentális Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet Nyírő-OPAI telephelyén tervezett új fekvőbeteg-ellátást biztosító, 30 ágyas magas biztonsági fokozatú pszichiátria épület megépítésére, továbbá az Addiktológiai és a Pszichiátriai tömb épületének felújítására vonatkozó kiviteli tervek elkészültek, a kivitelezési vállalkozási szerződések hatályba léptek, az építési és felújítási munkálatok megkezdődtek.
 • A projekt keretében eddig 8 workshopot rendeztünk meg összesen kb. 210 fő részvételével. 
 • Az eddig eredményesen lefolytatott eszközbeszerzéssel kapcsolatos eljárások eredményei
 • Orvostechnikai eszközök: A beszerzett 41 db diagnosztikai eszköz a Péterfy Kórházba leszállításra került. A Nyírő Gyula Kórházba rendelt 17 db diagnosztikai eszköz, továbbá az 1 db digitális mobilröntgen beszerzése megtörtént, jelenleg Vállalkozó telephelyén van, míg a Kórház a szükséges engedélyeket meg nem kapja a működéshez. A korábbi eljárás eredménytelen részei újbóli kiírásra kerültek. Az eredményes részek nyertes ajánlattevőivel megkötöttük a szerződést 2022.09.12-én. A beszerzett 1 db UH készülék és 18 db egészségügyi mobília eszköz leszállításra került 2022.11.11-én a Nyírő Gyula Kórházba, az 1 db ágytálmosó eszköz 2023.06.09-én átadásra került az intézmény részére, az eszköz beüzemelésére is hamarosan sor kerül. A 115 db sebészeti és 190 db egészségügyi mobília eszköz szintén leszállításra került 11.11-én a Péterfy Kórházba.
 • Mobília beszerzés: A Péterfy Kórházba megrendelt eszközök (342 db) és a Nyírő Gyula Kórházba megrendelt eszközök (105 db) leszállítása, teljesítés igazolása, valamint kifizetése megtörtént.
 • Egyéb eszközök: A Nyírő Gyula Kórház részére beszerzett alábbi eszközök is kiszállításra kerültek: munkaruha (390 db), játék (19 db), hangszer (3 db), étkészlet (360 db), sportszer (12 db), vandálbiztos kültéri sporteszközök (6 db). A Péterfy Kórház részére pedig az alábbiak: ágynemű (240 db), sportszer (24 db).
 • Az Országos Mentális Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet Nyírő-OPAI telephelyén tervezett új magas biztonsági pszichiátria épületének építésére, valamint a Pszichiátriai tömb (A) felújítására és Addiktológia (D) épület átalakítására vonatkozó kivitelezési szerződések hatályba léptek. A munkálatok megkezdéséhez a munkaterületek átadása megtörtént a kivitelező részére. A Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet telephelyén elkezdődött az új, magas biztonsági fokozatú pszichiátria építése. A munkát 2020. 09. 23-tól kezdték meg az organizációs felvonulással, majd ezt követően a területen található két barakk épület elbontásával. Az épület kivitelezése 2021. decemberében megvalósult. Ezt követően a szükséges eszközök beszerzése és beépítése a feladat. Az A épületben a COVID járvány miatt azonban nem kezdődhetett meg a felújítás, 2020. 09. 24-i dátumtól a „vis maior” elhárulásáig szüneteltek a munkálatok. Vállakozó az A épületen olyan mértékű tartalékkereten felüli pótmunka igény merült fel, amelynek a fedezetét nem tudta és nem tudja Megrendelő jelenleg sem biztosítani, így a Felek többszöri egyeztetést követően a szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése mellett döntöttek. A D épület esetében a kivitelezési munkák 2022. szeptemberével befejeződtek.
 • A projekt vállalta, hogy a biztonsági pszichiátria személyzetének agresszió -, és konfliktuskezelési képzést szervez. A képzésben fejlesztőként és képzőként részt vevő kollégák: Kalász Krisztina, Ivánka Tibor, Dr. Gaszner Gábor, Csomós István, Bányász József. Az „Agresszió-, és konfliktuskezelési továbbképzés a biztonsági pszichiátria munkatársai részére” című SZTK-A-3384/2022 nyilvántartás számú szabadon választható elméleti továbbképzés sikeresen lezárult 2022.11.10-én. 52 szakápoló kapott pontigazolást 20 továbbképzési pontértékkel.

Rendezvényfilm: Pszichiátriai fejlesztések

Korábbi tartalmak:

Sajtóközlemény 2020.09.25.

Sajtóközlemény 2018.11.27.