Kedvezményezett neve: Országos Kórházi Főigazgatóság
Projekt címe: „Ápoló tanulók részére pályaválasztást támogató ösztöndíjas program”
Szerződött támogatás összege: 4 400 000 000 Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 100%
 
Projekt tartalmának bemutatása: 
Az egészségügy területén kiemelt jelentőségű a minőségi munka. Az ellátás színvonalának javítása, a betegbiztonság növelése megkívánja, hogy jól képzett egészségügyi szakdolgozók segítsék az egészségtudatos magatartás kialakítását, a gyógyulást, a rehabilitációt, és aktív szerepet vállaljanak a magyar lakosság egészségi állapotának és gyógyulási esélyeinek javításában. 
A képzésekre jelentkezők létszámadatai azt mutatják, hogy a továbbtanulás során kevesen választják az egészségügyi szakképzést. Az „Ápoló leszek” ösztöndíjas program ezen a helyzeten kíván változtatni azzal, hogy az elhivatott egészségügyi szakdolgozók létszámának növelése és a humánerőforrás-utánpótlás ösztönzése érdekében az egészségügyi szakképesítés megszerzését, és az azt követő hazai munkavállalást segíti elő. További információ a projekt honlapján található: https://apololeszek.okfo.gov.hu/osztondijprogram
 
A projekt célja:
 
  • Az egészségügyi ellátás színvonalának növekedése a jól képzett egészségügyi szakdolgozóknak köszönhetően.
  • Biztonságosabb betegellátás a humánerőforrás gazdálkodás közép és hosszú távú stratégiájának megtervezésével.
  • Vonzóbbá váljon a pályaválasztó fiatalok számára a széles szakképesítési választékot nyújtó egészségügyi pálya.
  • Segítse elő az egészségügyi szolgáltatók számára az előírt minimumfeltételeknek való megfelelést a szakmailag megfelelően felkészült humánerőforrás utánpótlás biztosításával.
  • Javuljon az egészségügyi szakdolgozók utánpótlása a pályaválasztás ösztönzése, és az iskolarendszerű képzésben részt vevő tanulók részére kialakított ösztöndíj rendszer révén.
 
A projekt megvalósításának főbb elemei
 
  • A program keretében várhatóan 3200 egészségügyi szakdolgozói hivatást választó (a pályázati felhívásban meghatározott, érettségi végzettségre épülő iskolarendszerű egészségügyi OKJ képzésein részt vevő, nappali és esti tagozatos) tanuló kaphat ösztöndíjat. Az ösztöndíj mértéke 3,01 tanulmányi átlagtól havonta nettó 40.000 Ft.
  • A támogatás legfontosabb feltétele, hogy az ösztöndíjjal támogatott szakképesítés megszerzését követően legalább annyi ideig kell a fiataloknak valamely hazai közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónál a megszerzett szakképesítésnek megfelelő munkakörben dolgozni, amennyi ideig az ösztöndíjat kapták (illetve heti 18 órás részmunkaidős foglalkoztatás esetén kétszer annyi ideig).
  • Az ösztöndíjasok támogatására a projekt országos mentorhálózatot működtet, amely segíti az egészségügyi intézmények és a tanulók közötti kölcsönös elköteleződést és a hivatástudat kialakulását. A mentori tevékenység célja a tanulók pályaválasztásának orientációja az egészségügyi szakmák iránt, a tanulók motiválása a szakképzésben való aktív és eredményes részvételre, a szakképesítés megszerzésére, valamint a megszerzett szakképesítésnek megfelelő munkakörben történő elhelyezkedésre.
 
A projekt eddigi eredményei:  
Eddig 6 ösztöndíjas pályázati ciklus (7 meghirdetés) zárult le, melynek eredményeképpen 3213 tanulóval összesen 3821 szerződés jött létre.
A Támogatóval közösen meghozott döntés szerint az „Ápoló tanulók részére pályaválasztást támogató ösztöndíjas program” keretében újabb pályázati felhívások nem kerülnek meghirdetésre.
A változás oka, hogy jelentősen átalakult az OKJ képzések eddigi rendszere, aminek következtében nagymértékben sérülne az esélyegyenlőség elve, amennyiben a Szakmajegyzék szerinti szakképzésben részt vevők számára nem, az OKJ-ban tanulók számára viszont az újabb meghirdetésekkel lehetőséget biztosítanánk a programban való részvételre. Mindez összeegyeztethetetlen programunk irányelveivel.
A Program indulása óta 3.214 tanulóval jött létre szerződés, mellyel sikeresen teljesítettük a célul kitűzött bevontak létszámát.
Természetesen jelenlegi ösztöndíjasaink számára nyújtott támogatásunk továbbra is folyamatos, mentori hálózatunk változatlanul ellátja feladatait.
Az ösztöndíj-támogatásunkkal már 3109 fő szerzett szakképesítést, akik közül igazoltan 2870 fő el is helyezkedett a megszerzett szakképesítésnek megfelelő munkakörben, valamely hazai közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónál.
 
Szakmai konferencia Budapest, 2020.02.18.
Az „Ápoló leszek” ösztöndíjas program 2020.02.18-án, a Magyar Ápolók Napja és a program 2019/2020. II. félévi felhívásának meghirdetése alkalmából Budapesten a Párbeszéd Házában tartotta meg szakmai konferenciáját az ösztöndíjprogram előrehaladásáról és az egészségügyi szakdolgozói humánerőforrás utánpótlásában betöltendő szerepéről.
A szakmai konferenciát Dr. Csiki Zoltán, az EMMI egészségügyi fejlesztésekért felelős helyettes államtitkára és Dr. Páva Hanna, az ÁEEK-EFF főigazgató-helyettese nyitották meg. A konferencia előadói számot adtak a kiemelt projekt átfogó céljairól és a szakdolgozói utánpótlás kihívásairól, az ösztöndíjprogram szerepéről az utánpótlás hosszú távú biztosításában, továbbá ismertették a projekt, az iskolai toborzás és az országos mentorhálózat eddigi eredményeit. 
A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) képviseletében dr. Balogh Zoltán elnök méltatta az ösztöndíjprogram jelentőségét, a MESZK és az ösztöndíjprogram között kialakult együttműködést. Ezt követően az EMMI részéről Vízvári László, az Egészségügyi Infrastruktúra- és Humán Fejlesztések Főosztályának osztályvezetője tartott részletes előadást az új szakképzési törvény tükrében a szakképzés és az OKJ képzések átalakításáról, kitekintéssel az eddigi ösztöndíjprogramok lehetséges folytatására és átalakítására.
Az elhangzott előadások elérhetőek a https://apololeszek.okfo.gov.hu/szakmai-konf-20200218 linken.
Az eseményt az „Ápoló leszek” ösztöndíjas program "Hétköznapi Hőseink" kampányfilmjeinek vetítése zárta. Az ösztöndíjasaink és egy mentorunk közreműködésével készült, az ösztöndíjprogramot és az egészségügyi pályát népszerűsítő filmjeink megtekinthetőek a program honlapján: https://apololeszek.okfo.gov.hu/miert-legyek-egeszsegugyi-dolgozo 
 

Záró konferencia Budapest, 2022.03.10.
Az „Ápoló leszek” ösztöndíjas program 2022.03.10-én tartotta meg online záró konferenciáját a Hotel Corvin helyszínen 50 fő jelenlétével.

A zárórendezvényen Prof. Dr. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere videoüzenetben, míg dr. Bene Ildikó az OKFŐ humánpolitikai és jogi főigazgató-helyettese személyesen köszöntötte a projekt megvalósítóit és ösztöndíjasait. A szakdolgozói utánpótlás kihívásairól Dr. Páva Hanna az OKFŐ-HFI igazgatója tartott előadást. A MESZK és az „Ápoló leszek” projekt együttműködéséről a pályaorientációs tapasztalatok tükrében dr. Oláh András, OTTB elnök, országos szakképzési vezető számolt be.  Az „Ápoló leszek” ösztöndíjas program eredményeiről Laczkó Brigitta, projektvezető és Sáfár Anita, szakmai vezető tartott összefoglalót. Az országos mentorhálózat képviseletében Jencsik Tímea, a PTE SZESZI általános és szakmai igazgató-helyettese és Vidáné Fábián Valéria, az SZTE SZAKK vezető szakoktatója, számolt be arról, hogy milyen hasznos tapasztalatokat, tudást és élményeket szereztek a projektben kifejtett mentorálási munkájuk során. Majd a 2021-2027 közötti uniós fejlesztési ciklust érintő ösztöndíj programok lehetőségéről dr. Maroska Anikó, az EMMI főosztályvezetője adott tájékoztatást. 
A rendezvény a projekt pályaorientációt is ösztönző PR filmjének és a MESZK hasonló témájú legújabb két videóifilmjének levetítésével zárult.  

"Ápoló leszek" pályaválasztást támogató ösztöndíjas program zárókonferencia

 
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.03.31.
Projekt azonosító száma: EFOP-1.10.1-VEKOP-16-2016-00001

„Ápoló tanulók részére pályaválasztást támogató ösztöndíjas program” 1. pályázati felhívás

„Ápoló tanulók részére pályaválasztást támogató ösztöndíjas program” 2. pályázati felhívás

„Ápoló tanulók részére pályaválasztást támogató ösztöndíjas program” 3. pályázati felhívás

„Ápoló tanulók részére pályaválasztást támogató ösztöndíjas program” 4. pályázati ciklus - nappali munkarendben tanulók részére

„Ápoló tanulók részére pályaválasztást támogató ösztöndíjas program” 4. pályázati felhívás - esti munkarendben tanulók részére

„Ápoló tanulók részére pályaválasztást támogató ösztöndíjas program” 5. pályázati felhívás - nappali és esti munkarendben tanulók részére

„Ápoló tanulók részére pályaválasztást támogató ösztöndíjas program” 6. pályázati felhívás - nappali és esti munkarendben tanulók részére

„Ápoló tanulók részére pályaválasztást támogató ösztöndíjas program” 6. pályázati felhívás - meghosszabbításra került a pályázatok benyújtási határideje

Az ösztöndíjas program keretében újabb pályázati felhívások nem kerülnek meghirdetésre.