Projekt összefoglalása:
A 19,176 milliárd forint összköltségű projekt kialakította a gyermeksürgősségi és baleseti ellátás országos ellátórendszerét. Az ellátás rendszerszintű megszervezésével Magyarország kiemelkedő helyzetbe került az Európai Unió tagországai között. Az önálló szakterületek kialakításával és az ellátási kapacitás tárgyi eszközeinek megfelelő hozzárendelésével jelentősen növekedik a betegbiztonság, és Európában elsők között alakult ki egységes elvek mentén felépített ellátási struktúra, amelyhez hasonló csak Svájcban, Angliában és Izraelben létezik a világon. A Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetben létrejön a III. progresszivitási szintű országos központ, és 5 helyszínen a térségi alközpontok: a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórházban, a Szegedi Tudományegyetemen, a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen.
 

Projekt tartalmának bemutatása: 

A projekt komplex átfogó megoldást nyújt a jelenlegi gyermekbaleseti és gyermeksürgősségi ellátási problémák kezelésére.
1. Módszertani, szakmai fejlesztés keretében:

 • A térségi gyermek traumatológiai és sürgősségi ellátó hálózat háromszintű (I. szint, II. szint és III. szint) modelljének létrehozásával, különös hangsúllyal a betegirányítás gyorsaságának növelésére.
 • A gyermek sürgősségi-traumatológiai ellátási tevékenységek teljesítmény jelentéséhez szükséges BNO-okat, OENO-okat, HBCS-ket kialakításával és a finanszírozási módszer meghatározásával. 
 • Szükséges többlet szakmai tartalom és terület biztosításával a fokozódó terror- és járványügyi fenyegetettség miatt.
 • A létrejövő funkciókhoz tartozó sürgősségi ügyeleti és intenzíves háttér-kapacitás fejlesztésével.
 • Egy a légutat elzáró fulladásveszélyes idegentestek sürgősségi ellátására alkalmas országos hálózat létrehozásával.
 • A szakemberhiány megoldását is jelentő alapellátási inkorporációhoz szükséges többletkapacitás létrehozásával.

2. Komplex infrastruktúra fejlesztés keretében az OKFŐ gesztori szerepével összesen 8624,08 m2 érintett fejlesztés valósult meg, a következő helyszíneken:

 • Miskolcon a BKEOK Gyermek Klinika épületében felújítunk, átalakítunk 3.122 m2-t. A műtők teljes rekonstrukciójával, a belső betegutak gyorsítását célzó fejlesztésekkel alakult ki a regionális központ.
 • Debrecenben felújítottunk 2.441 m2 területű ingatlant. A régi Radiológiai Klinika teljes átépítésével és a Gyermek Klinikához csatolásával valósult meg a fejlesztés.
 • Szegeden orvosi eszköz beszerzés keretében valósult meg a fejlesztés.
 • Győrben a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház területén felújítottunk és átalakítottunk 196 m2 területű épületrészt. A gyermekek felnőttektől történő elkülönült várakoztatására, vizsgálatára nyílt így lehetőség.
 • Pécsett felújított 1.402,39 m2-t és új építéssel létrejön 1.462,69 m2 (Összesen 2.865,08 m2). A Gyermek Klinika épületét átalakítottuk és bővítetük, hogy a korszerű műtőblokk helyet kapjon, és a betegutak optimálisak legyenek.

A fejlesztés lehetőséget teremtett arra, hogy az épületek kialakításakor teljes mértékben alkalmazásra kerüljenek a modern kórházépítési szempontok, valamint az építészeti kialakítások megfeleljenek a magyarországi ellátási körülményeknek. E tekintetben olyan tényezőket vettünk figyelembe, mint a betegek kényelmét, az ellátás gyorsaságát segítő megoldások, a gyermekellátásra való tekintettel a szülői benntartózkodás lehetőségének megteremtése, illetve ellátási oldalról a szakemberek egy központba történő koncentrálása, a túlterheltség és gyermeksürgősségi centrumként az extrém, szélsőséges és előre nem látható helyzetek kezelését biztosító képesség megteremtése.

3. Budapesten a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet területén orvosi eszköz beszerzés keretében valósult meg a fejlesztés.

 
A projekt célja:

 • A gyermeksürgősségi ellátás elérhetőségének és a szolgáltatás színvonalának emelése.
 • A szükséges és legmagasabb szintű speciális, szakmailag kontrollált ellátás biztosítása.
 • Egy Európában is mintaértékű, hatékony, magas színvonalú és fenntartható gyermek sürgősségi-baleseti ellátó rendszer kialakítása.
 • A gyermekellátásban felhalmozott szakmaspecifikus tudás koncentrálása, a gyermeksebészeti, gyermeksürgősségi és gyermektraumatológiai szakmák erősítése.
 • Betegút-racionalizálás.
 • Elkerülhetővé tenni a gyermekkori késedelmes vagy hibás, sikertelen ellátást, amely az egész életre kiható életminőség romlást eredményezhet a gyermek és a családja számára is.

A projekt  eredményei:

 • Új sürgősségi és trauma módszertan, mindkét szakmát kiszolgáló kézikönyvek kiadása;
 • A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár megyei Oktató Kórház esetében megvalósult 196 m2 alapterületű infrastrukturális (ingatlanrész felújítása) fejlesztés, amely 2018 őszétől már képes fogadni a rászoruló gyermekeket. A hivatalos átadás 2018. december 04-én megtörtént. Az átadásról készült összefoglaló ITT és ITT tekinthető meg.
 • A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház Velkey László Gyermekegészségügyi Központ fejlesztése 2023 nyarán elkészült, hivatalos átadó megtörtént.
 • A Pécsi Tudományegyetem Gyermek Klinika épületének átalakítása és bővítése 2023 őszére elkészült.
 • A Debreceni Egyetem Gyermekklinika területén a bővítéssel egybekötött felújítás eredményeként átadásra került az új, felújított épülettömb.

Sajtóközlemények:

 
Letölthető anyagok: