Előzmények
 
A TÁMOP 6.1.4 kiemelt projekt megvalósítására a GYEMSZI és OTH által alkotott konzorcium 2012 júniusában nyújtott be pályázatot. A Támogatási Szerződés aláírására 2012.12.20-án került sor.
 
A projekt tartalma
 
A projekt a 0-7 éves korosztály optimális fejlődésének komplex támogatását célozza meg, minden – de különösen a speciális támogatást igénylő – 0-7 éves korú gyermek egészséges életkezdetének és sikeres iskolakezdésének támogatásával, a gyermekek fejlődésének nyomon követésével, a bennük rejlő készségek kibontakoztatásának elősegítésével, a fejlődési rizikótényezők feltárásával, valamint az eltérő fejlődést mutató gyermekek kiszűrésével az egészségügyi alapellátásban.
 
Célcsoport
 
A konstrukció középpontjában, mint közvetlen célcsoport az egészségügyi alapellátás – védőnői szolgálat, a házi gyermekorvos, a gyermekeket is ellátó háziorvos –, illetve a gyermekek szülei állnak. 
 
A projekt célja
 
A projekt megvalósítási időszakának végére szeretnénk elérni, hogy a 0-7 év közötti gyermekek rendszeres és korszerű szűrővizsgálatokban részesüljenek, és a mostaninál korábban felismerje az ellátórendszer a fejlődésben veszélyeztetett gyermekeket. 
  • Ehhez korszerű módszertani anyagokat fejlesztünk, majd ezek alapján képzéseket tartunk az alapellátást végző házi gyermekorvosok, vegyes praxisú háziorvosok és védőnők számára. 
  • Mivel a tapasztalatok szerint a szülők koragyermekkori fejlődéssel, illetve gyermekneveléssel kapcsolatos ismeretei hiányosak, a projekt szülői tájékoztató anyagokkal és hírlevelekkel szeretné erősíteni a megfelelő szülői kompetencia és felelősségérzet kialakulását. 
  • A csecsemők és kisgyermekek alapellátásában területi egyenlőtlenségek figyelhetők meg a földrajzi helyzet, illetve a szociális háttér függvényében, ezen egyenlőtlenségek csökkentése is kiemelt cél.
  • A projekt kulcseleme egy új informatikai rendszer kialakítása, és az erre alapozott hatékonyabb elektronikus információáramlás az alapellátó szereplői (elsősorban a védőnő és az orvos) között.
  • A projektben sor kerül egy Védőnői Módszertani Egység kialakítására is, mely a védőnők munkájának szakmai színvonalát emeli, nemcsak a projekt ideje alatt, hanem annak lezárulása után is.
 
A célokról számokban
 
A hazánkban élő körülbelül 600 000 0-7 éves korú gyermek alapellátásról 3 800 védőnő és 3 100 orvos gondoskodik. A projekt célul tűzi ki ezen szakemberek kb. 70%-ának bevonását a projekt során kifejlesztett tananyagokat használó térítésmentes képzésekbe. Ez összesen 200 000 tanítási és szupervíziós órát jelent. 0-7 éves korban összesen 10 szűréssel számolva, évente kb. 1 millió szűrővizsgálat történik meg a projekt által tesztelt új szűrőcsomaggal.
 
 
Főbb adatok
 
Konzorciumi vezető: Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI)
2015. március 1-től Állami Egészségügyi Ellátó Központra (ÁEEK) változott a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet elnevezése.
Konzorciumi partner: Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OTH)
Projekt megvalósításának időszaka: 2012. október 1. – 2015. november 30.
A szerződött támogatás összege: 3 819 673 715 Ft
A támogatás mértéke: 100%.
Forrás: A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Projekt címe: Koragyermekkori (0-7 év) program
Projektazonosító: TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001
Irányító Hatóság:   Emberi Erőforrások Minisztériuma Irányító Hatósági Feladatokat Ellátó Titkárság 
Közreműködő szervezet:  Emberi Erőforrások Minisztériuma TÁMOP-TIOP Közreműködő Szervezeti Feladatokat Ellátó Egészségügyi, Szociális és Felzárkózási Főosztály