Előzmények

A TÁMOP-6.1.1/12/1 kiemelt projekt megvalósítására az Országos Egészségfejlesztési Intézet és Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet által alkotott konzorcium 2013. július 30-án nyújtott be pályázatot. A Támogatási Szerződés aláírására 2014. március 28-án került sor.

A projekt tartalma

A projekt alapvető célja a népegészségügy intézményrendszer hatékonyságának javítása kapacitásfejlesztéssel, a különböző színtereken (iskolák, munkahelyek, települések, stb.) folyó egészségfejlesztési tevékenységet támogató szakmai hálózat létrehozásával, valamint a népegészségügyi és egészségfejlesztési szakmai tevékenységek nyomon követési, értékelési és visszacsatolási rendszerének kialakításával.

Célcsoport

A projekt közvetlen célcsoportjai azok a szakértői csoportok, szakemberek, akik a mindennapi élet különböző színterein munkájukból, hivatásukból adódóan befolyást gyakorolnak az emberek egészségére, az egészséget meghatározó tényezőkre. Olyan innovatív megközelítéseket alkalmaz a projekt, mint a felsőoktatás képzési rendszerének áttekintése, az egészségtudatos egyetemek hálózatának kialakítása, a népegészségügyi-egészségfejlesztés rendszerének fejlesztése, továbbá az iskolai és a kórházakban zajló egészségfejlesztés előmozdítása. Mindezen szakmai háttéranyagok kialakítása, az adott színtereken tevékenykedő szakemberek egészségfejlesztési szakmai támogatása, ill. hálózatokba szervezése a hatékony út.

A projekt célja

A kiemelt projekt célja a népegészségügy intézményrendszer hatékonyságának javítása kapacitásfejlesztéssel, a különböző színtereken (iskolák, munkahelyek, települések, stb.) folyó egészségfejlesztési tevékenységet támogató szakmai hálózat létrehozásával, valamint a népegészségügyi és egészségfejlesztési szakmai tevékenységek nyomon követési, értékelési és visszacsatolási rendszerének kialakításával.

Részcélok: 
•    A helyi döntéshozók, népegészségügyi szakemberek, területen tevékenykedő aktivisták munkájának szakmai színvonala és hatékonysága javul, rendszeres és megbízható hiteles szakmai segítséget kapnak mindennapi munkájukhoz;
•    Kialakul és működik a népegészségügyi, megelőzési és egészségfejlesztési programok minőségbiztosítási, nyomon követési és értékelési rendszere;
•    A különböző színtereken zajló egészségfejlesztési, megelőzési programokra vonatkozóan jó gyakorlatok kerülnek beazonosításra.
Konkrét célok: A köznevelésben az egészségfejlesztés és az egészségismeret oktatás általánossá válik.
Az egészségfejlesztési munka szakszerűsége és elterjedtsége javul. A kórházak munkájának részévé válik az egészség megőrzése a gyógyítási feladat mellett.
Hosszú távú cél: Az emberek életének mindennapi színterei az egészséget támogató irányba változzanak.
Várt eredmények: A lakosság egészségi állapotának javulása, az egészségbeli egyenlőtlenségek csökkenése, kedvezőbb egészségmagatartás elérése a fenntartható népegészségügyi válaszok kialakításával és alkalmazásával.

Tovább a részletes szakmai ismertetőhöz >>

Főbb adatok

Konzorciumi vezető: Országos Egészségfejlesztési Intézet (OEFI), 2015. április 3-tól Nemzeti Egészségfejlesztési Intézetre (NEFI) változott az Országos Egészségfejlesztési Intézet elnevezése.
Konzorciumi vezető honlapja: www.nefi.hu
Konzorciumi partner: Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI), 2015. március 1-től Állami Egészségügyi Ellátó Központra (ÁEEK) változott a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet elnevezése.
Projekt megvalósításának időszaka: 2014. szeptember 1. – 2015. november 30.
A szerződött támogatás összege: 980 941 157 Ft
Támogatás mértéke: 100 %.
Forrás: A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Projekt címe: Egészségfejlesztési szakmai hálózat létrehozása
Projektazonosító: TÁMOP-6.1.1-12/1-2013-0001
Irányító Hatóság:   Emberi Erőforrások Minisztériuma Irányító Hatósági Feladatokat Ellátó Titkárság 
Közreműködő szervezet:  Emberi Erőforrások Minisztériuma TÁMOP-TIOP Közreműködő Szervezeti Feladatokat Ellátó Egészségügyi, Szociális és Felzárkózási Főosztály