Előzmények
 
TIOP-2.3.2-12/1-2013-0001/KMOP-4.3.3.A-12-2013-0001 kiemelt projekt megvalósítására a GYEMSZI, az OEP, az ÁNTSZ, az EEKH, a NISZ és a KIFÜ által alkotott konzorcium 2013.02.26.-án nyújtott be pályázatot. A Támogatási Szerződés aláírására 2013. 10. 25.-én került sor.
 
A projekt tartalma
 
Az egészségügyi rendszer hatékonyabb és magasabb minőségű működésének elérése az egészségügyi szerkezetátalakítás során kiemelt feladatként azonosítható. Ennek elengedhetetlen feltétele az ellátórendszer különböző szintjei között áramló jelentések, illetve az egyes szinteken belüli horizontális adatcsere magasabb minőségű, a kor informatikai lehetőségeire építő megvalósítása.
 
Célcsoport
 
 • Az egészségügyi ágazat irányító intézményei
 • Az egészségügyi ágazat közfinanszírozott és magán szolgáltató és ellátó intézményei
 • Egészségügyi oktatási intézmények
 • Kutató és elemző intézmények
 • Egészségügyi IT ipar szereplői
 • Lakosság
A projekt célja
 
 • a tartalmi adatfeldolgozás hatékonyabbá és eredményesebbé tétele érdekében egységes keretek között teremtődjék meg az ágazat számára releváns közcélú és közhiteles kódtörzsek és nyilvántartások publikációs rendszere,
 • az ágazati intézmények közötti adatcsere hatékonyabbá, hiba- és redundancia-mentessé tétele, a szakdolgozók adminisztratív terheinek csökkentése érdekében alakuljon ki a központi jelentés- és üzenettovábbító rendszer,
 • a létrejövő megoldások általánossá tétele érdekében egységes szabályozási környezet kialakítása.
A célokról számokban
 
 • Az ágazat irányító intézményei (adatgazdai szerepben): 150 fő
Hatásterület (H): Nagyobb rendelkezésre állású és elérhetőségű közzétételi lehetőség, az adatgazdai feladat ellátásának magasabb szintje.
Meghatározás (M): jogi keretek alapján
Projekt tervezés (P): bevonásra kerültek.
 
 • Az ágazat irányító intézményei (adatfelhasználói szerepben): 150 fő
H: Hatékonyabb ráépülési lehetőség az adott alapnyilvántartásra, a kézi, eseti adatátadások eliminálása. Alacsonyabb hibaráta, kisebb kézi feldolgozási igény, fokozottabb ellenőrizhetőség.
M: jogi keretek alapján
P: bevonásra kerültek.
 • Az ágazat irányító intézményei (jelentésfogadói szerepben): 200 fő
H: A folyamat automatizálása révén alacsonyabb hibaráta, kisebb kézi feldolgozási igény, magasabb szintű felügyeltség, a belső ügyviteli folyamatok racionalizálási lehetősége, naprakészebb helyzetkép a jelentő intézmények betegadatairól.
M: jogi keretek alapján
P: bevonásra kerültek.
 
 • Az egészségügyi ágazat közfinanszírozott és magán szolgáltató és ellátó intézményei: 110 000 fő
H: Javul a jelentések készítésének a hatékonysága, az intézményi adatjavítások gyorsulnak, csökken az időbeli késés miatt tisztázhatatlan váló esetek száma.
M: a GYEMSZI létszám-statisztikai jelentése alapján
P: közvetett információk alapján
 
 • Egészségügyi IT szolgáltatók: 150 fő
H: Csökken a jelentési modulok és a törzsadat-kezelő összetevők heterogenitása, hatékonyabbá válik a rendszerek üzemeltetése, csökken a törzsadat és jelentési változások esetén igényelt fejlesztési erőforrás.
M: becslés
P: közvetett módon
 
Közvetett célcsoportok
 
 • Egészségügyi oktatási intézmények: 350 fő
H: Erősödhet a képzések szakmai tartalma
M: intézményi létszám adatok
P: közvetett módon
 
 • Kutató és elemző intézmények: 130 fő
H: csökken az ágazat különböző intézményeiből származó adatok értelmezési inhomogenitása
M: intézményi adatok
P: közvetett módon
 • Egészségügyi IT ipar szereplői: 2000 fő
H: egységesítési, szabványosítási folyamat előrehaladása növeli az ipari szereplők termékeinek értékállóságát, nemzetközi értékesítési potenciálját.
M: becslés
P: közvetett módon
 
 • Lakosság: 10 000 000 fő
H: a prevenció erősödése révén az egész népesség számára pozitív hozadékot eredményez.
M: statisztika
P: közvetett módon
 
 
Főbb adatok
 
Konzorciumi vezető: Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) 2015. március 1-től Állami Egészségügyi Ellátó Központra (ÁEEK) változott a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet elnevezése.
Konzorcium vezető honlapja: www.aeek.hu
Konzorciumi partnerek: 
•    OEP
•    ÁNTSZ
•    ENKK
•    NISZ
•    KIFÜ
Projekt megvalósításának időszaka: 2013. június 3. – 2015. november 30.
A szerződött támogatás összege TIOP-2.3.2-12/1-2013-0001: 1 470 000 000 Ft
A támogatás mértéke TIOP-2.3.2-12/1-2013-0001: 100%.
A szerződött támogatás összege KMOP-4.3.3.A-12-2013-0001: 629 999 988 Ft
A támogatás mértéke KMOP-4.3.3.A-12-2013-0001: 100%.
Forrás: A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Projekt címe: Nemzeti Egészségügyi Informatikai (e-Health) Rendszer - Elektronikus közhiteles nyilvántartások és ágazati portál fejlesztése
Projektazonosító: TIOP-2.3.2-12/1-2013-0001/ KMOP-4.3.3.A-12-2013-0001
Irányító Hatóság:  Emberi Erőforrások Minisztériuma Irányító Hatósági Feladatokat Ellátó Titkárság (TIOP), Nemzetgazdasági Minisztérium - Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága (KMOP)
Közreműködő szervezet: Emberi Erőforrások Minisztériuma TÁMOP-TIOP Közreműködő Szervezeti Feladatokat Ellátó Egészségügyi, Szociális és Felzárkózási Főosztály (TIOP), 
Pro Regió Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (KMOP)