Projekt tartalmának bemutatása:
Az OKFŐ az e-ügyintézési törvény alapján elektronikus ügyintézés biztosítására kötelezett szerv, hatósági (nyilvántartásba vételi) jellegű tevékenységeit az Ákr., illetve az e-ügyintézési törvény követelményeinek megfelelően kell megszerveznie. Az OKFŐ célja a pályázatban bizonyos hatósági eljárások elektronikus ügyintézés keretében történő újraszervezése. Az OKFŐ célja az e-ügyintézési tv. 25.§ (3) bek. szerinti követelmények teljesítése, folyamatainak elemzése, átalakítása, meglevő belső szabályozóinak módosítása, hiányzó belső szabályozóinak elkészítése, apparátusának képzése a hatékony feladatellátás érdekében. A fejlesztés indokai:

 1. Az egészségügyi dolgozók első alkalommal történő működési nyilvántartásba vétele, illetve a működési nyilvántartás megújítása hatósági eljárások jellemzően Word alapú dokumentumokkal támogatottak jelenleg. A manuális rögzítés a hatékony erőforrás felhasználást gátolja, emellett több üzemeltetési feladatot és költséget generál. 
 2. A hatékony elektronikus ügyviteli gyakorlat kialakítását jelenleg gátolja, hogy a hivatali kapuk és BKSZ nem integráltak és a Word űrlapok adattartalma nem tölthető be az iratkezelő rendszerbe és a szakrendszerekbe, a folyamathoz kapcsolt ellenőrzések manuálisan történnek. Ez növeli az ügyintézési határidőt és akadályozza az Ákr. szerinti automatikus döntéshozatali eljárást. 
 3. Jelenleg nem biztosított az eljárás során ellenőrizendő ügyféladatok automatikus lekérdezése, mely munkafolyamat szinten kezelendő probléma. 
 4. Az e-ügyintézéshez a back office folyamatok e-ügyintézési szemléletű támogatása mindezidáig nem valósult meg. Hiányzik a work-flow-k kialakítása, amely ténylegesen elektronikus útra tereli és ott is tartja a belső munkafolyamatokat az ügyintézés során. Mindez idő-, költség-, hatékonyság-, eredményesség-, s nem utolsó sorban integritás probléma. 
 5. Az eHR követelményeknek való megfelelés nem teljes körű, ennek fejlesztése is a pályázat célja. 
 6. Az e-ügyintézés bevezetése a minimumfeltételek elvárását szabályozási szinten is megköveteli, mely jelenleg nem teljes. 

A projekt keretében az OKFŐ feladata

 • 7 db SZEÜSZ/KEÜSZ-höz való csatlakozás;
 • tesztelt, éles üzemben működő csatlakozások (interfész adatszolgáltatás) megvalósítása;
 • az új működésnek megfelelően igazgatási folyamatok átalakítása, szabályzatok módosítása;
 • az ügyfelek által elektronikusan indítható ügyek számának növelése.

A projekt tényleges tevékenységei és vállalásai az alábbiak szerint differenciáltak:

 • informatikai fejlesztések: űrlapok iratkezelő szakrendszerbe történő bejutásának fejlesztése, a szakrendszer és iratkezelő közötti kapcsolat kialakítása, főként az iratkezelő rendszerhez (DMS One) kapcsolódó SZEÜSZ és KEÜSZ integrációk megvalósításával. A megvalósítani kívánt csatlakozások: BKSZ, GovCa, KAÜ, AVDH, AVDH-DHSZ, RNY, ÖNY, KKSZB;
 • szervezetfejlesztési tevékenységek: e-ügyintézés bevezetési stratégia és ütemterv készítése, e-ügyintézési szempontú folyamatfelmérés, folyamat átalakítás, szakrendszeri támogatottság szinkronizálása, weboldal audit (e-ügyintézési ergonómiai szempontok, jogszabályi követelmények érvényesítése), horizontális követelmények teljesítése, szabályozási audit (belső szabályzatok és külső szabályozási környezet), szabályozás, szabályzatok módosítása, jogszabályokban előírt e-ügyintézési tájékoztatók elkészítése, e-ügyintézési oktatás (jelenléti és elearning), oktatási segédanyagok elkészítése (jegyzet, diasor, GYIK), RNY ügykatalógus összerendelése, RNY ügykatalógus készítése;
 • projektmenedzsment tevékenységek: a kötelezően megvalósítandó projektmenedzsment feladatok ellátása, ezen belül: projektvezető, projektmenedzser személyének kijelölése, projekt struktúra (szakmai munkacsoport) felállítása, szakmai munkacsoportok működtetése, tagok delegálása, részvétele, KÖFOP projekt adminisztráció, projekt struktúra működésének adminisztrációja, SZEÜSZ/KEÜSZ csatlakozások adminisztrációja, kötelező tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása, horizontális vállalások teljesítésnek szervezése, kapcsolattartás a szállítókkal, teljesítési igazolások kiállítása, kapcsolattartás az Elektronikus Ügyintézési Felügyelettel.

A fejlesztések három célcsoportra fókuszálva hasznosulnak:

 1. ügyfelek (természetes személyek, jogi személyek);
 2. intézmény (OKFŐ; együttműködő szervek);
 3. az Állam.

 
A projekt célja: 
Az OKFŐ az e-ügyintézési törvény szerint e-ügyintézés biztosítására kötelezett szerv, hatósági tevékenységeit a törvény követelményeinek megfelelően kell megszervezni. Jelen projekt célja, hogy az OKFŐ az egészségügyi dolgozók alap- és működési nyilvántartásához kapcsolódó hatósági eljárásainak front office és a back office, az eHR back office tevékenységeinek fejlesztését megvalósítsa. A projekt során megvalósul az érintett szervezeti egységek, szakrendszerek és folyamatok felmérése; az OKFŐ e-ügyintézési auditja (jelentés és javaslattétel), az audit során felmerült közvetlen és távoli jövőre ható e-ügyintézési stratégia elkészítése, illetve az ebből lebontott részletes ütemterv. Informatikai fejlesztés tekintetében 7 db SZEÜSZ/KEÜSZ csatlakozás (BKSZ, GovCa, KAÜ, AVDH, AVDH-DHSZ, RNY, ÖNY, KKSZB) valósul meg az alkalmazás- és folyamatfejlesztésekkel, szakrendszeri integrációival együtt. Ezt követi az igazgatási folyamatok újjászervezése, folyamatszabályozása, belső szervezeti szabályzatok módosítása, új szabályzatok készítése, az ügyfelek és a közreműködő szervek tájékoztatása, vezetők és ügyintézők képzése. A fejlesztési eredmények ügyféloldalon az adminisztratív teher csökkenését, az idő- és költségek megtakarítását eredményezik. Intézményi oldalon az ügyintézési idő csökkenése, a papírfelhasználás, valamint a papíralapú iratok csökkenő száma jelentkezik eredményként. Az Állam oldaláról az olcsóbb és hatékonyabb államigazgatási működés az eredmény.