Projekt tartalmának bemutatása:

Az Országos Kórházi Főigazgatóság, a Debreceni Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem és a Szegedi Tudományegyetem – konzorciumi partnerségben – országos skill laborhálózatot hoztak létre. A 3 egyetemi skill központban és a 16 megyei oktatókórházi skill laborban lehetővé vált a diagnosztikus, terápiás, köztük életmentő beavatkozások szimulációs környezetben történő gyakorlati oktatása.

A projekt célja a betegbiztonság és az egészségügyi szakemberképzés hatékonyságának növelése a készségfejlesztésen alapuló gyakorlati oktatás széles körű bevezetésével.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg.

Projekt háttere
Az egészségügyi emberi erőforrás hiánya nemcsak Magyarországon, hanem az Európai Unióban is jelentős probléma. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2006. évi globális helyzetjelentése szerint világviszonylatban több mint 4,3 millió, az Európai Unióban 970 ezer egészségügyi dolgozó (a szükséges emberi erőforrás létszám 14%-a) hiányzik 2020-ra az egészségügyi ellátó¬rendszerekből.

Az egész világon felismerték, hogy a gazdasági-, társadalmi- és tudományos-technikai fejlődés szoros kapcsolatban áll az iskolai neveléssel és oktatással. Az Európai Unió által előirányzott tudástársadalom létrehozásában az egész életen át tartó tanulás központi szerepet tölt be. Az orvos- és egészségtudomány rohamos fejlődése, a technológiai innovációk megkövetelik az iskolai rendszerből kikerülő szakdolgozók, valamint az egészségügyi szakképzésben tanító oktatók folyamatos továbbképzését. Az egészségügyi szakemberek utánpótlásához – a személyi és tárgyi feltételek megléte mellett – azt a motivációt is biztosítani szükséges, amellyel képesek lesznek az élethosszig tartó tanulás folyamatát fenntartani, és hivatástudatukat megőrizve alkalmazkodni tudnak az egészségügyi rendszerben megjelenő, új kihívásokhoz. A WHO adatai szerint az orvosi tévedések 38%-át lehetne hatékonyabb képzés segítségével elkerülni.

A Semmelweis Terv kiindulópontja, hogy az egészségügyi ágazatra, mint a magyar gazdaság egy fontos potenciális húzóágazatára tekint. Az egészségügyi képzés és a dolgozók képzettsége a magyar egészségügy egyik erőssége azzal együtt, hogy jelenleg a magas színvonalú elméleti képzés mellett a gyakorlati készségek egy részét csak a képzést követően, az egészségügyi tevékenység során sajátították el a dolgozók.

Az egyetemi klinikákon, egészségügyi intézményeknél korábban nem állt rendelkezésre az orvosképzés és az egészségügyi szakképzés gyakorlati oktatásához korszerűen illeszkedő és rendszerbe szervezett klinikai demonstrációs bázishálózat. Hiánypótlásként olyan skill hálózat létrehozása vált szükségessé, amely országszerte alkalmazható az egészségügyi ellátórendszerben, és segítségével minimalizálhatók a földrajzi, társadalmi, gazdasági eltérések.

Szimuláció
Ma már csaknem minden, a betegellátáshoz szükséges beavatkozás modellezhető és elsajátítható szimulációs környezetben. Ennek is köszönhető, hogy a szimuláció egyre nagyobb szerepet kap az oktatásban, az új technológiák bevezetésénél az egészségügyben és a betegbiztonságban.

Mi az a skill labor?

A skill labor olyan szimulációs eszközökkel felszerelt egység, ahol orvosok és egészségügyi szakdolgozók , orvostanhallgatók és egészségügyi szakképzésben résztvevők gyakorolhatják a betegellátást, ahol valósághű körülmények között, korszerű és magas színvonalú eszközökkel felszerelt környezetben oktathatók a diagnosztikus, terápiás és életmentő beavatkozások még azelőtt, hogy a szakemberek ezen elsajátított készségeket a mindennapi betegellátás során, éles helyzetben alkalmaznák betegeken.
A skill labor lehetőséget teremt az elmélet-gyakorlat egységének megteremtésére és az olyan beavatkozások begyakorlására – azaz készségszintű elsajátítására –, melyek egyéb körülmények között, szem előtt tartva a betegbiztonságot és a jó minőségű egészségügyi szolgáltatásnyújtást, nem maradéktalanul megvalósíthatóak.

 

Projekt fő elemei

 • Egységes skill oktatási-képzési program kidolgozása, képzések szervezése és lebonyolítása, a minőségbiztosítás módszereinek megteremtése, valamint egy integrált, oktatási-szervezeti kooperáció létrehozása a partnerintézmények és a projekt „kórházi” ága között.
 • Módszertani kézikönyv és módszertani útmutató kidolgozása a skill képzési programhoz csatlakozóan, amely segítséget nyújt a skill képzésben résztvevő oktatók számára, egységes módszertant és protokollokat alkalmazva.
 • Skill laborok kialakítása és eszközparkkal történő feltöltése, valamint az általános orvosi és szakorvosi gyakorlat alapvető műfogásainak hatékony elsajátításán keresztül a gyakorlati oktatás minőségének emelése.
 1. Graduális orvosképzési eszközcsoport kialakítása
 2. Posztgraduális és szakorvosképzés eszközcsoport kialakítása
 3. Szakképzés és továbbképzés – Élethosszig tartó tanulás eszközcsoport kialakítása
 4. Specializált eszközcsoport
  (oktatókórházak szakmai profiljának megfelelően)
 5. Innovatív IT megoldások az országos skill labor hálózat oktatási tevékenységének támogatására
  • ILKA-rendszer (OKFŐ online képzésmenedzsment és -szervezési portáljának továbbfejlesztése)
  • Szimulációs oktatást támogató audiovizuális hálózati rendszer (SZOTA)
  • Innovatív, 3D-s tartalomgyártást és minőségbiztosítást támogató szoftveres és hardveres elemek meglévő LearningSpace rendszer kiegészítéseként
   • Kiterjesztett valóság (AR/MR) eszköz- és modulbővítés virtuális ultrahang szimulátorhoz
   • Kiterjesztett valóság megjelenítő szoftver patológiás és fiziológiás állapotokat bemutató AR tartalmakkal
  • Skill oktatási applikáció
  • Betegút-szimuláció


A projekt célja:
A projekt átfogó célja, hozzájáruljon a minőségi felsőoktatás infrastrukturális feltételeinek megteremtéséhez a legjobb elérhető technológia kritériumainak megfelelő gyakorlati képzést támogató műszer és laborfejlesztéseken keresztül.
A projekt általános célja – javuljon az egészségügyi képzés minősége az egyetemi, valamint az oktatókórházi skill laborok fejlesztése révén.
A projekt specifikus célja – lehetővé váljon az orvosképzésben és továbbképzésben részesülők, valamint a szakképzésben, továbbképzésben résztvevő egészségügyi szakdolgozók számára az invazív és noninvazív beavatkozások, valamint az ápolás-gondozási tevékenységek gyakorlása demonstrációs egységek kialakítása és felszerelése révén.
A projekt végső célja a szimulációs skill képzés gyakorlatának általánossá tétele a hazai egyetemi orvosképzés, valamint az egészségügyi szakképzés teljes spektrumában.

Közvetlen célcsoport
A skill labor szolgáltatásokat igénybe vevő tanulók, hallgatók, szakdolgozók és rezidensek.

 • Az oktatókórházak esetében graduális orvosképzésben résztvevők, a szakképzésben és a továbbképzésben résztvevő orvosok és szakdolgozók.
 • Az egyetemi skill központok esetében a konvergencia régiók általános orvosképzést és szakorvosképzést végző egyetemi orvoskarainak hallgatói, szakorvos jelöltjei, rezidensei és szakorvosai.

Közvetett célcsoport
Skill labor szolgáltatásokat igénybe vevő tanulók, hallgatók, szakdolgozók és rezidensek mentorai, oktatói.
A megvalósítás fő helyszínein az egyes intézmények szervezeti egység szintű skill központjai és csatlakozó kari oktatási egységei; laikus oktatás (pl. iskoláknak újraélesztés, fiatal anyáknak légútbiztosítás tanfolyam) indirekt célként, célcsoportként.
Az egyes diszciplínákhoz köthető, de skill központokban végzett oktatás az orvosképzés valamennyi résztvevője, hallgatója az egyes évfolyamokon, az adott tantárgyaknak, szakterületeknek megfelelő mértékben; az általános orvosképzésben résztvevő idegen nyelvű képzés hallgatói is találkoznak a tanrendi tárgyak teljesítése során skill képzési elemekkel, az alapozó, preklinikai és klinikai ismeretek képzési modulokon belül egyaránt.

A projekt eddigi eredményei:
A Skill laborok fejlesztése projekt eredményeként skill labor hálózat épült ki 19 helyszínnel - 3 egyetemi skill központ (Debrecen, Pécs és Szeged) és a hozzájuk tartozó 16 oktatókórházi skill labor -, biztosítva ezekhez az infrastrukturális feltételeket és a klinikai-technikai jártasságot elősegítő eszközparkot.

Egységes hálózat

Egyetemi skill központok

A szakmai felügyeletet biztosító egyetemi skill központok az egyetemi specifikumnak megfelelő, differenciált eszközparkot szereztek be: a Debreceni Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem és a Szegedi Tudományegyetem együttesen 2,11 milliárd forint értékben jutott skill képzést támogató eszközökhöz (orvostechnikai, ápolási eszközök, gyógyászati segédeszközök és kórtermi bútorok). Emellett összességében mintegy 334 millió forint értékben informatikai eszközöket és a skill képzést támogató szoftvereket is beszereztek.
A három egyetemi skill központ kivitelezése az EFOP-4.2.1-16 kódszámú, „Felsőoktatás infrastrukturális fejlesztése” című kiírás keretében valósul meg.

Oktatókórházi skill laborok

A 16 oktatókórházban skill laborokat hoztak létre meglevő épületekben, a terület részleges átalakításával, illetve felújításával. 2020 végére minden helyszínen befejeződött a kivitelezés, a skill laborok infrastruktúrájának kialakítása. Egy-egy skill labor több helyiségből áll: szimulációs kórtermek, műtő, öltöző, oktatóterem. A kivitelezői munka összértéke több mint 762 millió forint volt.

Oktatókórházi skill laborok műszaki átadásának időpontjai

Békéscsaba 2020.12.04. Salgótarján  2020.07.13
Eger 2020.09.18 Székesfehérvár 2020.11.06
Győr 2020.08.14 Szekszárd 2020.10.30
Hódmezővásárhely  2020.05.06 Szolnok 2020.11.13
Kaposvár 2020.11.06 Szombathely  2020.08.13
Kecskemét 2020.09.17 Tatabánya 2020.09.10
Miskolc 2020.07.13. Veszprém  2020.08.27.
Nyíregyháza 2020.12.11 Zalaegerszeg 2020.08.13


Az egyetemi skill központok szakmai felügyeletével működő oktatókórházi skill laborok – a projekt eredeti megvalósítási időszaka alatt – egységes eszközparkot kaptak.
Kórházanként átlagosan 495 millió forintértékben kerültek skill képzést támogató eszközök (orvostechnikai, ápolási eszközök, gyógyászati segédeszközök és kórtermi bútorok), illetve informatikai rendszerek a skill laborokba.

A mintegy 254 féle készségfejlesztő és szimulációs eszköz (átlagosan 1020 eszköz kórházanként) széles körű képzésre ad lehetőséget: a vérnyomásmérőtől a betegszimulátor babáig. Skill oktatási környezetben élethű helyzetek szimulációjával sajátíthatók el az ápolói, általános orvosi és szakorvosi gyakorlat fontos műfogásai, mint az újraélesztés, az érkanülálás vagy a szülészeti ultrahangvizsgálat, sőt a legkorszerűbb laparoszkópos technikában is rutin szerezhető a szimulációs fantomokon.

Képzési program

A projekt kiemelt eleme egységes skill képzési program kidolgozása és bevezetése az ellenőrzés és minőségbiztosítás módszereinek megteremtése érdekében. A gyakorlati oktatásban módszertani kézikönyv, módszertani útmutató és oktatófilmek is segítenek a tudás átadásában.

A projekt képzési programja a képzők képzéséből, mintakurzusokból, oktatókórházi és egyetemi szimulációs skill képzésekből áll.

Az elméleti és gyakorlati skill oktatás országosan egységes tartalmának és színvonalának biztosítása érdekében szükséges, hogy a képzők egységes felkészítést kapjanak az oktatás megvalósításához. A Képzők képzése keretében a készségátadás, illetve szituációs szimulációs képzések oktatására készültek fel a leendő képzők. A képzők képzését összesen 53 fő végezte el (teljesítve ezzel az 50 fős műszaki szakmai eredményt).

A Mintakurzusokon a projekt eredeti terve szerint 160 fő oktatókórházi és 30 fő egyetemi instruktor képzését tűztük ki célul. A z egyetemi és oktatókórházi skill oktatásra összesen 273 instruktort készítettünk fel (ebből az eredeti projektben előírt műszaki szakmai eredmény 190 fő; a projekthosszabbítás idején további 80 fő képzését vállaltuk).

A szimulációs képzések főbb célcsoportjai a graduális és posztgraduális szakorvosképzésben, szakdolgozói képzésben, szakorvosi továbbképzésekben és egyéb egészségügyi szakoktatásban résztvevő hallgatók, rezidensek, szakorvosjelöltek, szakorvosok és szakdolgozók. A képzések legfőbb célja, hogy a szakemberek képessé váljanak a betegellátás során invazív és noninvazív beavatkozások biztonságos végzésére.

Az egyetemi szimulációs skill képzéseken 52.528 hallgató vett részt 2018. októbertől 2022. november végéig. (Az előírt műszaki szakmai eredmény 3750 fő, azaz 1250 fő/egyetem volt.)

2019 áprilisában elindultak az oktatókórházi készségátadó képzések is (pl. alapszintű újraélesztés, lumbálpunkció, vénabiztosítás), melyekhez tananyagot és szupportív szupervíziót egyaránt biztosított a projekt.

Az oktatókórházi szimulációs skill képzéseket a 2019. április – 2022. november közötti időszakban összesen 37.704 fő végezte el sikeresen.

Összefoglaló:
Az elmúlt években az egészségügyi készségfejlesztésen és szimuláción alapuló oktatási forma jelentős innovációs lehetőséget kapott a Magyar Állam és az Európai Unió támogatásának köszönhetően. Az EFOP-4.2.2-16-2017-00001 projekt keretében tizenhat megyei oktatókórházban és három orvosképző egyetem (Debrecen, Pécs, Szeged) skill központjában tettek lehetővé jelentős fejlesztéseket az infrastruktúra, eszközpark, képzési módszertan és oktatásmenedzsment területén egyaránt.

Mindez kiválóan megalapozta az egészségügyi készségfejlesztésen és szimuláción alapuló oktatás széleskörű hazai elterjedését, illetve utat nyitott a hosszú távú működési stratégia részletes kidolgozásának.

Európában először Magyarországon jött létre országos skill labor hálózat, amely a kutatás-fejlesztés területén a nemzetközi kapcsolatépítés egyik alappillérét képezheti.

 

Skill laborral kapcsolatos anyagok

Filmek:

   PR film
   Projektindító konferencia 

   Oktatófilmek: 

Fotóalbumok:

Projektindító 2018.10.02.

Skill szakmai workshop 2019.03.5-6.

Skill labor átadás - Zalaegerszeg, 2020.09.01.

Képzési tananyag: 

Korábbi tartalmak:

Szakmai konferencia az egészségügyi szimulációs képzésről 2018.10.02. 

MedSkillPlusz oktatási alkalmazás általános felhasználási feltételek 2022.11.08.