Projekt tartalmának bemutatása
Az ápolás a páciens ellátása, segítése szükségleteinek kielégítésében, valamint gyógyulásának elősegítése. Az ápolás eszközeinek fejlesztése a teljes egészségügyi ellátás színvonalának emelkedését okozza. A nem megfelelő minőségű ápolás nemcsak a működési hatékonyságot csökkenti, hanem a kapcsolódó megnövekedett betegbiztonsági kockázatok miatt veszélyt jelent a betegekre nézve is. 
Az OKFŐ kiemelten fontosnak tartja az egészségügyi szakdolgozók munkakörülményeinek javítását, ezért a több mint 15 milliárd forintos fejlesztéssel megújul a kórházak ápolási eszközparkja. Összesen kb. 24.052 db ápolási eszköz − többek között intenzív ágyak, korszerű betegágyak, felfekvést megelőző matracok, gördíthető infúziós állványok, fecskendős infúziós pumpák, éjjeliszekrények − beszerzése történik meg. 4645 fő képzése is megvalósul, egyrészt az újonnan beszerzett eszközök eredményes alkalmazása és a biztonságos és szakszerű betegmozgatás elsajátítása, másrészt a kiégés megelőzése érdekében.
 
A projekt célja
  • Az egészségügyi ellátás során végzett ápolási tevékenység hatékonyságának növelése, a szükséges ápolási idő lerövidítése, az ápolási tevékenység színvonalának, valamint az ahhoz való hozzáférésnek a javítása, ezáltal a betegek életminőségének maximalizálása.
  • Az országban működő aktív, rehabilitációs és ápolási osztályokon az azonos esélyegyenlőséget biztosító ápolási tevékenység módszertani, infrastrukturális támogatása.
  • Az egyes orvosi szakterületek és ellátási formák szerinti ápolási tevékenység specifikus eszközökkel történő támogatása, az ápolás eszközellátottságának javítása.
  • Az ápolással összefüggő munkabiztonsági kockázatok (ezen belül a fizikai, kémiai, biológiai és pszichés kockázatok) csökkentése, ennek eredményeként az ápolói dolgozói elégedettség növekedése, az ápolók elvándorlásának visszaszorítása.

Az Egységes Tulajdoni Nyilvántartási rendszerbe integrálódó valós idejű eszközgazdálkodási modul által az országos ápolási eszközkészlet nyilvántartása.

A projekt eredményei

Eszközbeszerzés: A fejlesztés 69 OKFŐ fenntartású intézmény 80 intézményi telephelyén, valamint a 3 egyetemi intézménynél 4 telephelyen valósult meg, összesen 24.052 darab, az intézmények által priorizált legszükségesebb ápolási eszközök beszerzésével, leszállításával, üzembe helyezésével. Az eszközöket 7 ütemben szereztük be és szállítottuk le az intézmények részére.
Eszközkiosztás 1. ütem tekintetében 60 OKFŐ intézményi telephely, valamint a PTE és DE részére leszállításra került összesen 1.791 db betegápolási eszköz.
Eszközkiosztás 2. ütem tekintetében 71 OKFŐ intézményi telephely, valamint a PTE, SZTE és DE részére leszállításra került összesen 6.495 db betegápolási eszköz.
Eszközkiosztás 3. ütem tekintetében 66 OKFŐ intézményi telephely, valamint a PTE, SZTE és DE részére összesen 4.161 db betegágy szállítása valósult meg.
Eszközkiosztás 4. ütem tekintetében 72 OKFŐ intézményi telephely, valamint a PTE, SZTE és DE részére leszállításra került összesen 7.927 db éjjeliszekrény.
Eszközkiosztás 5. ütem tekintetében 56 OKFŐ intézményi telephely részére leszállításra került összesen 528 db speciális antidecubitus matrac
Eszközkiosztás 6. ütem tekintetében 63 OKFŐ intézményi telephely részére leszállításra került összesen 2.782 db ápolási eszköz.
Eszközkiosztás 7. ütem tekintetében 36 OKFŐ telephely, valamint SZTE részére leszállításra került összesen 368 db sürgősségi eszköz.

Kompetenciafejlesztés

Az alábbi 3 fajta tananyag illetve továbbképzési csomag fejlesztése történt meg:
• Burnout és esetmegbeszélő tréning jellegű továbbképzés - A szakdolgozók számára minősített program önismereti elemeket, konkrét stresszkezelő technikák megismertetését, csapatépítő játékokat is magába foglalt.
• Betegmozgatási technikák oktatása - Az ápolók kipróbálhatták, és a gyakorlatban megtanulták a biztonságos betegemelést, így elkerülve a hátsérülésük kockázatát
• Esélyegyenlőséget biztosító ápolási tevékenységek módszertana és távoktatási tananyaga
A fejlesztésben megvalósuló képzések során az első lépés az intézmények dolgozóinak tájékoztatása volt a projektről. Erre a célra 60 megvalósítási helyszínen összesen 100 alkalommal workshopot tartottunk összesen 1 474 fő részére.
Helyes betegmozgatás (60 alkalom, szabadon választható elméleti továbbképzésként minősített, 19 pont) 1 napos tréningre egészségügyi szakdolgozók, betanított beteghordozók, segédápolók és betanított műtőssegédek jelentkezését vártuk. A tervezett 60 alkalomból mind a 60 helyszínen, összesen 1.115 fővel sikeresen lezajlott a képzés.
Burnout tréning és esetmegbeszélő csoportok a burnout tréning részeként (60 alkalom, szabadon választható elméleti továbbképzésként minősített, 20 pont) 60 képzés került megrendezésére, 854 fő vett részt a képzésen, melyből sikeresen 796 fő végzett.
Az „Azonos Esélyegyenlőséget Biztosító Ápolás” e-learning tananyag (szabadon választható elméleti továbbképzésként minősített, 19 pont) elvégzéséhez 2.734 főt regisztráltunk az https://apolas.aeek.hu felületen. A továbbképzést 2.347 fő végezte el.

Informatikai fejlesztés az ápolási eszközpark nyilvántartásához

A projektben lefejlesztésre került az Ápolási Eszközpark Nyilvántartó szoftver (ÁEP). Az intézményi eszközgazdálkodást, nyilvántartást támogató informatikai szoftverrel lehetővé vált a bővített és egységessé tett ápolási eszközpark nyilvántartása és állapotfelmérése. A 7 ütemben adásvételi keretszerződések keretében leszállított eszközök adatai rögzítésre kerültek a szoftverbe, az intézmények a rendszeren keresztül tehetik meg a hibabejelentést