Projekt tartalmának bemutatása:
A projekt alapvető célja, hogy javuljon a lakosság egészségi állapota, nőjön a születéskor várható élettartam és az egészségben eltöltött életévek száma. Csökkenjen a krónikus nem-fertőző betegségteher az ellátórendszer prevenciós fókuszának fokozásával, a lakosság egészségtudatosságának növelésével és a megelőzéssel kapcsolatos területi egyenlőtlenségek mérséklésének köszönhetően. 

Az OKFŐ közreműködésével megvalósult betegbiztonság fejlesztésére irányuló alprojekt tevékenységek célja egy olyan szervezeti kultúra, szemlélet megteremtése, amelyben a kórházak dolgozói tevékenységeik végzése során felismerik a veszélyforrásokat, és javaslatokat fogalmaznak meg a megelőzésükre. Ugyanakkor lehetőség nyílik az előfordult hibák és nemkívánatos események tanulási céllal történő megbeszélésére, az intézményi vezetés pedig aktívan közreműködik a betegbiztonság fejlesztésében.

A COVID-19 humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása című alprojekt keretében olyan eszközfejlesztések valósulnak meg, melyek célja az egészségügyi ellátórendszer készleteinek és felszereléseinek fejlesztése a mindenkori járványügyi helyzetben történő védekezés támogatása érdekében. A projektelem megvalósításával gyors beavatkozás történik az egészségügyi ellátórendszerben, javul az ellátásminőség, a járványügyi ellátás, következésképp a betegbiztonság.
 
A betegbiztonság fejlesztése
 
Az OKFŐ az alábbi, a képzések alapjául szolgáló tevékenységek megvalósításában vett részt. Betegbiztonság fejlesztése az alábbi területekre vonatkozó módszertanok kidolgozásával:
 • Kézhigiéne
 • Antimikrobás szerek helyes alkalmazása (járó és fekvőbeteg-ellátásra vonatkozóan)
 • Egyedi gyógyszerelés támogatása
 • Beteg által behozott gyógyszerek kezelése
 • Műtéti ellenőrzőlista alkalmazása
 • Jógyakorlatok kifejlesztése és elterjesztése, képzési program és visszamérés keretében az alábbi témákban:
  • Egyedi gyógyszerelés támogatása
  • Beteg által behozott gyógyszerek kezelése
  • Műtéti ellenőrzőlista alkalmazása
 • Szervezetfejlesztés
 • A szervezetfejlesztés célja az elkészült módszertanok alapján a meglévő kórházi betegellátási gyakorlatok felülvizsgálata, a helytelen kórházi gyakorlatok megváltoztatása.
 • Eszközei:
  • A projekt során elkészült módszertanok terjesztése
  • E-learning képzés indítása és terjesztése az alábbi témákban: 
   • Kézhigiéne
   • Antimikrobás szerek helyes alkalmazása
   • Egyedi gyógyszerelés támogatása
   • Beteg által behozott gyógyszerek kezelése
  • Jógyakorlat-képzések az alábbi témákban:
   • Egyedi gyógyszerelés támogatása
   • Beteg által behozott gyógyszerek kezelése
   • Műtéti ellenőrzőlista alkalmazása
 • Standard pályázatok módszertani támogatása    

Az OKFŐ 2018 tavaszán „Standard pályázatok munkacsoportot” állított fel, amelynek célja, hogy a standard pályázatokon (EFOP-2.2.18-17 és VEKOP-6.3.5-17 „Betegbiztonság növelését célzó komplex infrastrukturális fejlesztések az egészségügyi ellátórendszerben”) nyertes egészségügyi intézmények számára módszertani segítséget nyújtson.

A COVID-19 humányjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása című alprojekt során megvalósuló eszközfejlesztés

Az egészségügyi ellátórendszerrel összefüggő, betegbiztonságot növelő egyéb tevékenységek támogatásához szükséges eszközbeszerzések tervezése és lebonyolítása során alapvető cél értékteremtő beruházások megvalósítása. Az ellátórendszer eszközeinek javításával, fertőtlenítő berendezések mennyiségének és színvonalának növelésével, valamint a diagnosztikai eszközök technológiai fejlesztésének hatására csökken a súlyos, akut megbetegedésből adódó halálozási arány, és nő a betegbiztonság. Eszközfejlesztések:

 • Orvostechnológiai eszközök beszerzése (röntgenek; ultrahangok; kórokozó szerológiai vizsgálati eszközök)
 • Védőfelszerelések és védőeszközök beszerzése (sterilizáló eszközök, fertőtlenítő berendezések)
 • Veszélyhelyzeti eszközök beszerzése: szünetmentesítés a folyamatos áramellátás érdekében
 • IT eszközök, hardverek és szoftverek beszerzése: országos teleradiológiai hálózat kiépítése, videókonferencia a szervezetközi kommunikáció támogatására
 • Egyéb eszközök beszerzése: integrált ápolási platform, illetve panelműtők fejlesztése

A projekt céljai

A betegbiztonsági fejlesztések elsődleges célja egy olyan szervezeti kultúra, szemlélet megteremtése, amelynek segítségével az egészségügyi dolgozók tevékenységeik végzése során felismerik a veszélyforrásokat és javaslatokat fogalmaznak meg kivédésükre. Valamint lehetőség nyílik az előfordult hibák és nemkívánatos események tanulási céllal történő megbeszélésére, továbbá arra, hogy az intézmény vezetése aktívan közreműködjön a betegbiztonság fejlesztésében.

A COVID-19 humányjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása című alprojekt során megvalósuló eszközfejlesztés célja, hogy olyan járványügyi helyzetet támogató eszközfejlesztések valósuljanak meg az OKFŐ fenntartásában lévő kórházakban a diagnosztikai, fertőtlenítési és védőeszköz-ellátottság területén. A projekt eredményeként javuljon a járványügyi biztonság és az intézmények járványhelyzet kezelésére való felkészültsége, felszereltsége. 

Általános célkitűzések:

 • Javuljanak az ellátást nyújtók ismeretei a nemkívánatos esetek, események elkerülésével, hatásminimalizálásával és kezelésével kapcsolatosan. 
 • A betegbiztonság növelését célzó módszertanok, jógyakorlatok, irányelvek és protokollok létrehozása, implementálása, ellenőrzése és értékelése.
 • Javuljon a lakosság ellátással kapcsolatos egészségműveltsége és a nemkívánatos események elkerüléséhez szükséges ismeretei.
 • Járványügyi biztonság erősítése, javítása (a betegbiztonsághoz szükséges eszközök beszerzésével).
 • Történjen gyors beavatkozás az egészségügyi ellátórendszerekben a COVID-19 humán járványra tekintettel.
A projekt eredményei 

Betegbiztonság fejlesztése

 • Az OKFŐ közreműködésével a betegbiztonság szakmai, módszertani fejlesztése keretében elkészült 6 db betegbiztonsági módszertan, melyek teljes terjedelmükben elérhetőek az alábbi linken: https://efop180.antsz.hu/temak-betbiz/modszertani-fejlesztesek-munkacsoport-i.html
 • Az OKFŐ irányításával 3 témakörben valósult meg jógyakorlat-fejlesztés:

  • Egyedi gyógyszerelés támogatására,
  • Műtéti ellenőrzőlista alkalmazására és
  • Beteg által behozott gyógyszerek kezelésére vonatkozóan. 

751 fő képzésével megvalósult a fejlesztett jógyakorlatok oktatása, intézményi körben történő elterjesztése az egyedi gyógyszerelés több területén és a műtéti ellenőrzőlista integrálását érintően.
A módszertani eredmények implementálása, integrálása révén 80 egészségügyi intézmény szervezetfejlesztése valósult meg. 
A 2017-2018-as standard pályázatokon (EFOP-2.2.18-17 és VEKOP-6.3.5-17 „Betegbiztonság növelését célzó komplex infrastrukturális fejlesztések az egészségügyi ellátórendszerben”) nyertes egészségügyi intézmények számára módszertani segítségnyújtás valósult meg 69 kórház számára.

A COVID-19 humányjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása című alprojekt során megvalósuló eszközfejlesztés

Az alábbi témákban érintett eszközök, informatikai rendszerek leszállítása és beüzemelése történt meg az egészségügyi intézményekbe.
1. Eszközcsoport: Orvostechnológiai eszközök
• C-íves mobil röntgenek beszerzése kórházakba
• Ultrahangok beszerzése
• Kórokozó szerológiai vizsgálati eszközbeszerzés megyei hatáskörű kórházakba
• Ágytálmosók beszerzése
2. Eszközcsoport: Védőfelszerelések / védőeszközök
• Egészségügyi sterilizálás kiegészítő eszközei minden OKFŐ fenntartásában lévő fekvőbeteg intézményben, valamint telephelyen előzetes szükségletfelmérés alapján
• Fertőtlenítő berendezések (kézfertőtlenítő adagolók): minden OKFŐ fenntartásában lévő fekvőbeteg intézménybe, valamint telephelyen előzetes szükségletfelmérés alapján
• Vegyszer-keverőadagoló: OKFŐ fenntartású fekvőbeteg intézményekbe előzetes szükségletfelmérés alapján
3. Eszközcsoport: Veszélyhelyzeti eszközök
• Szünetmentesítés: UPS-ek beszerzése minden OKFŐ fenntartásában lévő fekvőbeteg intézményben, valamint telephelyen előzetes szükségletfelmérés alapján
4. Eszközcsoport: Egészségügyi infokommunikációs eszközök
• Teleradiológiai hálózat kialakítása, távleletezés: minden OKFŐ fenntartásában lévő fekvőbeteg intézmény bevonásával
• Videokonferencia végpontok kiépítése az OKFŐ fenntartású intézményekben, a személyes kontaktusok csökkentése, valamint a gyors és hatékony kommunikáció érdekében.
5. Eszközcsoport: Egyéb eszközök
• Integrált ápolási platform 4 intézményben pilot projekt formájában
• Panelműtő-fejlesztések 3 intézményben 2-2 panelműtő felújítása/létrehozása