Az e–MOSZK Projekt - az e-Egészségügyi projekt portfólió részeként - (1) egyfelől az e-Egészségügyi projektekben megvalósuló fejlesztési elemeket (támogatva azok rendszerszerű szintézisét is) az egészségügyi ágazat munkatársai részére képzési és tájékoztatási programokba konvertálja, s képzéseket biztosít számukra, (2) másfelől új, speciális lakossági tájékoztató alkalmazási platformot és alkalmazásokat fejleszt, s (3) az ágazaton belüli és lakossági kommunikációs tevékenység részeként Kontakt Centert hoz létre.

1.)    Képzési rendszer létrehozása

Az eMOSZK projekt első kiemelt célja, hogy az egészségügyi információtechnológiai adatbázis-, eszköz- és módszertani fejlesztések eredményeként létrejövő infrastruktúrát, rendszereket, valamint a kidolgozott módszertanokat megismerjék az alkalmazók, majd fejlesztések befejezésekor, a módszerek üzemszerű bevezetésekor az azokat alkalmazó – avagy azok eredményét munkájába integráló - humán erőforrás legyen felkészített az új rendszerek, folyamatok és technológiák kezelésére, az új lehetőségek kihasználására. 
A Projekt keretében a Projektgazda:

  • – hiánypótló módon - 30.000 orvos, 5.000 fogorvos, 7.000 gyógyszerész, 800 klinikai szakpszichológus és 94.000 szakdolgozó, mindösszesen 137.000 fő  , valamint az ágazati irányítás különböző szakterületein további közel 10.000 munkatárs részére (továbbiakban: az ágazat munkatársai) az egészségügyi ágazatban a munkatársak széles köre által könnyen hozzáférhető, több-szintű informatikai működési folyamat-ismereti strukturált tájékoztatási és képzési rendszert (a továbbiakban: e-TKR) hoz létre, majd a Projekt keretében 1.500 fő részére biztosítja a sokszínű képzési rendszert az operatív képzésektől a strukturált információ átadásáig, a képzők és oktatók közreműködésétől az e-learning módszereken át az e-coaching és e-tutori (lásd 1. sz. Melléklet, Fogalomtár) megoldásokig; 
  • figyelmet fordít arra, hogy a megvalósuló képzési rendszer leginkább illeszkedjen az ágazat munkaköri struktúrájához, ezért a fejlesztés alapozásaképp létrehozza az ágazati munkaköri katalógust, az arra épülő specifikus kompetencia mátrixot, majd ezek bázisán a széles spektrumú és több szintű, formális képzések rendszerét (képzési terv);
  • nemcsak képzési rendszert fejleszt, hanem megteremti a tudás-átadás széles szakértői bázisát is, akik hosszútávon is részesei lehetnek a korszerű képzési szisztémának (képzők képzése – lásd 2. fejezet). 

2.)    Mobil Egészség Napló és Tájékoztató Alkalmazás (MENTA) rendszer létrehozása

Az eMOSZK projekt második kiemelt célja a Mobil Egészségnapló és Tájékoztató Alkalmazás (továbbiakban: MENTA) rendszerének kifejlesztésével, hogy az egészségügyi adatbázis- és hozzáférés-fejlesztések eredményei az állampolgárok minél szélesebb köre számára jelenthessenek új egészségügyi tájékozódási lehetőségeket. A MENTA az elérhető egészségügyi informatikai szolgáltatások körének bővítésével erősíti a lakosság egészségtudatos gondolkodását és magatartását, 

  • saját egészségügyi állapotukkal kapcsolatos, nyilvántartott adataik monitorozási lehetőségének és információs szolgáltatás megteremtésével, 
  • az egészségügyi ellátórendszerben való eligazodásuk elősegítésével. 

A Projekt célja még a MENTA alkalmazási platformfejlesztés és informatikai alkalmazásminősítési kritériumrendszer kidolgozása is, mely alapul szolgálhat a későbbiekben – külső, akár piaci - fejlesztők által készített alkalmazások fejlesztéséhez, majd azok egészségügyi kormányzat általi „ajánlásához”, tanúsításához.

3.)    Kontakt Center kialakítása

Az eMOSZK projekt harmadik kiemelt célja olyan internetes és telefonos tanácsadói Kontakt Center létrehozása, mely az új képzési rendszer (e-TKR) szolgáltatásait - az egészségügyi szakdolgozók, valamint az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők továbbképzési rendszerével, a működési engedélyekkel és a szakvizsgák szervezésével kapcsolatos információszolgáltatás mellett – az ágazat valamennyi munkatársa felé közvetíti, egyben – a MENTA alkalmazások minél hatékonyabb használatának támogatását is elősegítendő - az egészségügyi ágazat és az állampolgárok közötti információáramlásnak új eleme.