Előzmények
 
A TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 kiemelt projekt megvalósítására a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) és a Semmelweis Egyetem, a Gyógyszerészi Gondozásért Közhasznú Nonprofit Kft., valamint a Debreceni Egyetem által alkotott konzorcium 2012. szeptember 9-én nyújtott be pályázatot. A Támogatási Szerződés aláírására 2013. március 1-jén került sor.
 
A projekt tartalma
 
A projekt keretében standardrendszereket, gondozási irányelveket és egységes külső felülvizsgálati rendszer kerül kidolgozásra.
 
A kórházi, járóbeteg szakellátási, gyógyszertári standardrendszer
 
 • menedzseri eszközként szolgál a szolgáltatások vezetői számára a hatékonyabb működés kialakításához;
 • támogatja a döntéshozókat az intézmények működésének megismerésében;
 • támogatja az egészségügyi szolgáltatók megfelelő működésének kialakítását;
 • alkalmazása elősegíti a betegellátás biztonságának javítását, növeli az ellátás eredményességét, csökkenti a betegségben töltött idő tartamát;
 • elősegíti a betegbiztonságot támogató szervezeti kultúra kialakítását;
 • növeli az egészségügyi dolgozók biztonságérzetét tevékenységük végzése során.
A gyógyszerészi gondozási irányelvek alkalmazása
 
 • csökkenti a gyógyszerelési problémákból és gyógyszerelési hibákból adódó károsodások előfordulását;
 • növeli a gyógyszereléshez kapcsolódó beteg együttműködés szintjét, és ezzel csökkenti a helytelen gyógyszerszedési gyakorlatból fakadó szövődmények előfordulását és a kapcsolódó költségeket;
 • növeli a krónikus betegek egészségtudatosságát.
Az egységes külső felülvizsgálati rendszer
 
 • ösztönző a standardok és irányelvek megfelelő gyakorlati alkalmazására;
 • elősegíti az egészségügyi szolgáltatók működési gyengeségeinek és erősségeinek szisztematikus feltárását, lehetővé teszi az egyes szolgáltatók közti különbségtételt;
 • lehetővé válik a hazai és külföldi szolgáltatókkal való összemérés;
 • eszköz a teljesítmények elismeréséhez és honorálásához;
 • az egészségügyi szolgáltatók tevékenységének minőségi színvonala mind a hazai, mind a külföldi betegek számára megismerhetővé válik;
 • növeli a külföldi betegek ellátásának lehetőségét, így a meglévő nagy értékű, magas technológiájú eszközök kihasználtsága nőhet.
Célcsoport
 
Fekvőbeteg gyógyintézetek, (önálló) járóbeteg szakrendelők, közvetlen lakossági gyógyszerellátást végző gyógyszertárak.
 
A projekt célja
 
A projekt átfogó célja a hazai egészségügyi szolgáltatók nemzetközi követelményeknek megfelelő, a szakmai működés standardokon alapuló, egységes külső felülvizsgálati rendszerének megalapozása, azaz az egészségügyi szolgáltatók, ezen belül elsőként a járó- és fekvőbeteg szakellátás, valamint a közvetlen lakossági gyógyszerellátási tevékenység akkreditációs rendszerének kialakítása, a működtetés és a hosszú távú fenntarthatóság feltételeinek megteremtése és a program elindítása.

Tovább a részletes szakmai ismertetőhöz >>

Főbb adatok

Konzorciumi vezető: Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI),
2015. március 1-től Állami Egészségügyi Ellátó Központra (ÁEEK) változott a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet elnevezése.
Konzorcium vezető honlapja: www.aeek.hu
Konzorciumi partner: Semmelweis Egyetem, Gyógyszerészi Gondozásért Közhasznú Nonprofit Kft., Debreceni Egyetem
Projekt megvalósításának időszaka: 2012. december 1.– 2014. november 30.
A szerződött támogatás összege: 950 000 000 Ft
A támogatás mértéke: 100%.
Forrás: A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Projekt címe: Szervezeti hatékonyság fejlesztése a struktúraváltásban érintett intézményeknél - Egységes külső felülvizsgálati rendszer kialakítása a járó és fekvőbeteg szakellátásban, valamint a gyógyszertári ellátásban
Projektazonosító: TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001
Irányító Hatóság: Emberi Erőforrások Minisztériuma Irányító Hatósági Feladatokat Ellátó Titkárság
Közreműködő szervezet: Emberi Erőforrások Minisztériuma TÁMOP-TIOP Közreműködő Szervezeti Feladatokat Ellátó Egészségügyi, Szociális és Felzárkózási Főosztály