Prof. Fogarasi András – szakmai vezető 
 
1995-ben szerzett orvosi diplomát a Semmelweis Egyetemen, majd egy évvel később oligofrénpedagógia-szomatopedagógia szakos diplomát a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán. Csecsemő- és gyermekgyógyászat, gyermekneurológia, illetve klinikai neurofiziológia szakvizsgákkal, valamint egészségügyi szakmenedzser diplomával rendelkezik. 2012-ben a Pécsi Tudományegyetem egyetemi magántanárává nevezte ki. 2009 óta vezeti a Bethesda Gyermekkórház Neurológiai osztályát. Közel 70 cikket publikált (többségét angol nyelven), illetve több mint 150 előadást tartott gyermekneurológia témakörben. A 2012-ben indult TÁMOP 6.1.4 projekt szakmai vezetője. Nős, hat gyermek édesapja.
 
„Gyermekorvosként, gyermekideggyógyászként, gyógypedagógusként és nem utolsósorban édesapaként azon dolgozom, hogy projektünk segítse a csecsemők és kisgyermekek egészséges fejlődését. Ne legyen több olyan gyermek, aki elvész a koragyermekkori intervenció útvesztőiben.”
 
 
Kereki Judit – szakmai vezető koordinátor
 
1987-ben végzett okleveles közgazdászként a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen. 
2004-ben pszichopedagógusi, 2009-ben pedig egyetemi okleveles gyógypedagógusi diplomát szerzett az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán. 
Jelenleg PhD képzésen vesz részt az ELTE Neveléstudományi Doktori Iskolájának Gyógypedagógiai Programjában. 
Kutatási tapasztalatot szerzett különféle társadalomtudományi kutatási projektekben. Fő kutatási területe a kora gyermekkori intervenciós rendszer működése és fejlesztési lehetőségei. 2007-től számos, a témával és a terület stratégiai fejlesztésének lehetőségeivel foglalkozó projektben vett részt kutatásvezetőként, szakmai vezetőként és kutatóként.  Több kutatási jelentés, tanulmány, szakmai cikk szerzője vagy társszerzője.
2010-től az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán az Általános Gyógypedagógiai Tanszék és a Pszichopedagógia Tanszék oktató-kutatója, valamint a Családközpontú korai intervenció szakirányú továbbképzés oktatója. 
Tudományos elismerésként 2009-ben Walter Bachmann-díjat kapott A korai intervenció rendszerének anomáliái és jó gyakorlata című munkájáért.
Részt vett a TÁMOP-6.1.4/12/1 Koragyermekkori (0-7 év) program szakmai előkészítésében, 2012. október 1-je óra a projekt vezető szakmai koordinátoraként dolgozik.
„A gyermekek és családjaik hatékonyabb ellátása érdekében alapvető fontosságúnak tartom a társágazatok képviselőinek együttműködését döntéshozói és helyi szinten egyaránt.”
 
 
Borbás Krisztina – képzés, humánerőforrás-fejlesztés szakmai alprojektvezető
 
Terület- és településfejlesztő geográfus végzettséget és pedagógus diplomát szerzett 2002-ben a Szegedi Tudományegyetemen. Tanulmányait az ELTE TáTK-n folytatta szociológia, illetve Európa tanulmányok szakokon. Jelenleg szupervízor képzésben vesz részt a Károli Gáspár Református Egyetemen. 2011-től felnőttképzési szakértői nyilvántartásban (661. ny.sz.) szerepel.
Akkreditált felsőfokú szakképzésben oktatóként, közoktatási területen kompetenciafejlesztésre irányuló programcsomag tananyagfejlesztőjeként dolgozott. Közreműködött több szervezet felnőttképzési programjának, illetve intézményi akkreditációjának előkészítésében. 
2005-2007 között projektvezetőként dolgozott a roma gyermekek integrált oktatását támogató, HEFOP 2.1.1 kiemelt program felnőttképzési alprojektjében, ahol feladata volt képzési programok fejlesztésének irányítása, a különböző eljárások szerinti akkreditációja, tréningek megszervezése és lebonyolítása közigazgatási és nonprofit területeken.  
Az Országos Tisztifőorvosi Hivatalban a TÁMOP 6.1.3 „Szűrőprogramok országos kommunikációja” című kiemelt projektben képzési tanácsadóként vett részt 600 egészségügyi szakdolgozó, illetve orvos továbbképzésének lebonyolításában. 
 
 
Gondos László – kommunikációs-disszeminációs szakmai alprojektvezető
 
A Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Karának Public Relations szakirányán végzett 2001-ben, jelenleg a Budapesti Kommunikációs Főiskola kommunikáció- és médiatudomány mesterkurzusának hallgatója.
Kommunikációs szakmai tapasztalatát a Synergon Informatikánál alapozta meg, majd pályafutását ügynökségi oldalon és a Generali Biztosítónál folytatta. Másfél évig az NXP Semiconductors holland multinacionális cégnél ellátási lánc menedzsmenttel és VIP ügyfélkapcsolat-kezeléssel is foglalkozott.
Az EU pályáztatással kapcsolatos kommunikációs tevékenységgel, projektvezetéssel 2004 óta foglalkozik. A Strukturális Alapok Programiroda kommunikációs munkatársa, majd az ESZA Nonprofit Kft. kommunikációs vezetője volt. A TÁMOP 6.1.4 projekt csapatához 2012 októberében csatlakozott, mint a kommunikációs alprojekt vezetője, egyben szakmai vezetője.
„Mint gyakorló szülő hiszem, hogy ez a projekt nem csak az egészségügyi alapellátók számára mérföldkő, hanem minden szülő, vagy leendő szülő számára kiemelkedő fontossággal bír. Mint szakember hiszem, hogy a kommunikációs munka a projekt sikerességének egyik nélkülözhetetlen eleme.”
 
 
Varga Attila – Informatikai fejlesztés szakmai alprojektvezető
 
Több mint 13 éves informatikus-mérnöki tapasztalatának köszönhetően jelentős tudással rendelkezik az IT szektorban. Az alábbi országos szakigazgatási projektek, megvalósulásában vett részt:
  • Közhiteles Törzskönyvi Nyilvántartó Rendszer kialakítása a Magyar Államkincstárban: projektvezetés, részvétel a követelményelemzésben, rendszertervezésben, oktatásban, bevezetésben;
  • OTH Szakrendszeri Információs Rendszer: részvétel a mikrobiológia surveillance tervezésében, surveillance-ek kulcsfelhasználóinak oktatása;
  • Élelmiszer-biztonsági Informatikai Rendszer kialakítása: rendszerszervezési feladatok ellátása a magyar élelmiszerláncban részt vevő termékek hatósági vizsgálatáért felelős növény- és talajvédelmi laboratóriumok által használt szoftverek tervezésében.