A projekt szakmai megvalósítását biztosító projektelemek:
 
 1. Egészségkommunikációs központ kialakítása;
 2. Hatékony egészségkommunikációt megalapozó felmérések és elemzések gyűjtése, készítése;
 3. Népegészségügyi kommunikációs tevékenységek;
  3.1. Szakmai támogatás folyamatos biztosítása a projekt megvalósítási időszaka alatt az egészségkommunikációs tevékenységet végző külső szakemberek részére (szakmai kommunikációs tevékenységek);
  3.2. Lakosság felé irányuló tevékenységek;
  3.3. Szakmai rendezvények;
  3.4. Korszerű egészségkommunikációs tartalmak, hordozók és egészségkommunikációs segédanyagok;
  3.5. Tanácsadási szolgálat működtetése a helyi és országos szintű partnerek támogatására, a helyi kommunikációs események szakmai támogatása, illetve a gazdasági és társadalmi partnerek és döntéshozók felé irányuló tevékenységek;
 4. Képzési tevékenységek;
 5. Informatikai fejlesztés, a szakmai és lakossági tájékoztatást szolgáló portál kifejlesztése;
 6. A TÁMOP 6.1.3./08/1 Szűrőprogram országos kommunikációja című kiemelt projekt lezárását követően, a projekteredményeként elkészült eszközök, szakmai anyagok felhasználása.