Az egészségfejlesztő kórház hazai modelljének, szakmai követelményrendszerének kialakítása az alábbi részfeladatokból tevődik össze:

  • Nemzetközi tapasztalatok és gyakorlatok felülvizsgálata.
  • A nemzetközi standardok figyelembevételével, a hazai környezet sajátosságaihoz igazodó, az egészségpolitika hosszú távú célkitűzéseivel összhangban a betegellátás biztonságát és eredményességét, a szolgáltatói működés hatékonyságát, a betegjogokat támogató, a HPH alapelveinek megfelelő standardrendszer kialakítása és fenntartása.

Mivel hazánk tagja volt a Nemzetközi Hálózatnak, így a kapcsolat felvétele, a projekt nemzetközi előrehaladásának áttekintése, a kapcsolódási pontok és feltételek meghatározása tekintetében számíthatunk a HPH segítségére is.

A helyi programok megvalósításának támogatása

  • Kórházak helyi egészségterveinek kialakítása
  • Kórházak egészségterveinek értékelése
  • Kórházak egészségterveinek megvalósítása

Szakmai rendezvények az alprojekt megvalósítása során

  • a munkavállalók testi és lelki egészségének megőrzését célzó tréningek (pl. burn-out), 
  • betegek számára létrehozott kommunikációs anyagok, kommunikációs eszközök, a kórházi személyzet és a betegek közti kommunikációt segítő felkészítő programok megvalósítása;
  • egészséggel kapcsolatos tájékoztató programok és szűrések a betegek, hozzátartozóik és a dolgozók számára.