Jelen projekt keretében biztosítani szükséges a TIOP-2.3.1 és a TIOP-2.3.2 projektekben létrehozott termékekhez és szolgáltatásokhoz való kapcsolódást és azok használatához szükséges eszköz és szoftver infrastruktúra feltételeket.

Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térhez szükséges intézményi infrastruktúra kialakítása szorosan kötődik a kiválasztandó technológiai környezethez. A technológiai környezet meghatározásánál alaposan végiggondolt döntést kell hozni, mert a választásnak hosszú távú következményei vannak, mind a várható eredmények, mind a továbbfejleszthetőség és az üzemeltethetőség tekintetében.

GYEMSZI által megvalósított tevékenységek:

1)    Hardver eszközök és esetlegesen kapcsolódó szoftver-licenszek biztosítása: számítógépek, monitorok, nyomtatók beszerzése, az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térhez való csatlakozáshoz szükséges kiszolgálók, szerverek és rackek beszerzése, valamint az intézmény belső hálózati kapcsolatainak fejlesztése helyi cache és logika kiszolgálók végponti hálózati rétegének létrehozása és az intézményi végponti hálózati réteg kialakítása.
2)    HIS (kórházi információs) rendszerek cseréje: azon intézmények esetében, ahol a jelenlegi HIS nem kompatibilisaz Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel.
3)    Eszközmenedzsment feladatok végrehajtása: a beszerzésre kerülő eszközök alaptelepítése, fizikai beépítése, beüzemelése. 
4)    IT biztonsági tanácsadás és audit biztosítása (opcionális tevékenység): a projektben az NBF feladata az információbiztonsági tanácsadás és audit, valamint az állampolgárok adatai és a nemzeti adatvagyon az elektronizálást követően is megfelelő védelemben részesülhessenek.
5)    Projektvégrehajtáshoz szükséges kis értékű eszközök és anyagok beszerzése: a projektmenedzsment szervezet kapcsolódó IT beszerzések.

A NISZ Zrt. az NTG hálózati elérés biztosítása keretében a szükséges CE routerek beszerzése, az intézményi kiszolgáláshoz szükséges NISZ tűzfal környezet kialakítása és a kapcsolódó border router bővítése feladatot hajtja végre.