Előzmények
 
A TIOP-2.3.3-13/1-2014-0001/KTIA_13-2-2014-0001 kiemelt projekt megvalósítására a GYEMSZI és konzorciumi partnere, a NISZ Zrt. által alkotott konzorcium 2014. február 3-án nyújtott be pályázatot. A Támogatási Szerződés aláírására 2014.06.05-én került sor.
 
A projekt tartalma
 
Jelen projekt célja, hogy a fekvő- és járóbeteg intézmények megfelelő IT infrastruktúrával rendelkezzenek ahhoz, hogy az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térhez kapcsolódni tudjanak. Ennek keretében hardver eszközök és kapcsolódó szoftver-licenszek biztosítása, HIS rendszerek cseréje, eszközmenedzsment feladatok végrehajtása, IT biztonsági tanácsadás és audit biztosítása, projektvégrehajtáshoz szükséges kis értékű eszközök és anyagok beszerzése, valamint NTG hálózati elérés biztosítása valósul meg. 

Célcsoportok

Közvetlen célcsoportok alatt azokat az intézményeket értjük, amelyek a projekt tulajdonképpeni megvalósulási helyszínei. Mindazon fekvő és járóbeteg intézmények, amelyek a projekt keretén belül részesülnek új eszközökben. A közvetlen célcsoport minden intézménye a projekt megvalósulását követően alkalmas lesz a Kooperatív Térhez való kapcsolódásra, ezáltal lehetőségük nyílik majd a központi adatbázis információit a mindennapi betegellátás során felhasználni. A projekt keretében 122 fekvőbeteg ellátó és 69 járóbeteg ellátó intézmény kerül bevonásra.


Közvetett célcsoportok: a projektmegvalósításban érintett minisztériumok (Emberi Erőforrások Minisztériuma, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium), az ágazat irányító intézményei (Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet, Országos Egészségbiztosítási Pénztár, Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal), kutató és elemző intézmények, az ország lakossága, háziorvosok, védőnői hálózat. Ezek a célcsoportok jellemzően a projekt eredményeit használják majd fel a munkájuk során, a lakosság pedig a haszonélvezője lesz az e-Egészségügyi projektek által létrejött modern egészségügyi rendszernek.

Érintettek köre alatt értjük azokat a szolgáltatókat, akik a projekt eredményeit közvetlenül nem használják fel, azonban a projekt tervezésében, kidolgozásában, működtetésében és az eredmények fenntartásában részt vesznek. Ide soroljuk az IT szolgáltatókat, a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökséget és az Nemzeti Biztonsági Felügyeletet.


A projekt célja 

A fejlesztés stratégai célja a kialakításra kerülő nagytérségi funkcionális területi integrációkat támogató, interoperábilis informatikai megoldásokat támogató, helyi szinten telepített informatikai infrastruktúra létrehozása. Olyan infrastruktúra kialakítása a cél, amely közvetlen kapcsolódást jelent a TIOP 2.3.1 és TIOP 2.3.2 konstrukciókban létrehozott eredményekhez, valamint biztosítja az ágazaton belüli horizontális adatáramlás megteremtését.

Operatív célok:

-    megvalósul az ágazat intézményrendszerét teljes körben érintő központi infrastruktúra és szolgáltatáshalmaz, amely területi elhelyezkedéstől függetlenül összeköti az intézményeket és megteremti közöttük a valódi kooperáció lehetőségét, ezzel párhuzamosan pedig olyan intézményi fejlesztések valósulnak meg;

-    a központi e-Egészségügyi rendszerhez való csatlakozás jegyében, lokális szinten az eszközrendszer és a működési környezet fejlesztésére, a helyi informatikai infrastruktúra modernizálására kerül sor;
-    az egységes egészségügyi alhálózat kialakításának támogatása informatikai eszköz és kapcsolódó szoftver oldalról;
-    az ellátói (HIS) rendszerek fejlesztése, szükség esetén cseréje, a kompatibilitás biztosítása;
-    intézményenként megfelelő adatátviteli kapacitások, ezáltal pedig azonos elérhetőségi, kommunikációs lehetőségek biztosítása;
-    kommunikációs hálózat használatával a területi különbségekből fakadó elérhetőségi különbség csökkentése;
-    naprakész, hiteles egészségügyi adatok, az ezekből származtatott információk elérésének biztosítása;
-    az ellátások diagnosztikai és terápiás döntéseihez, az ágazati, hatósági, irányítási döntésekhez a szükséges adatok, információk megfelelő időben, helyen, feldolgozottsággal, mennyiségben és formában történő rendelkezésre állása;
-    betegút-szervezés, kapacitás-tervezés és -menedzsment feltételeinek megteremtése;
-    az egészségügyi szolgáltatások minőségi színvonalának emelése, az állampolgárok elégedettsége javul az egészségügyi szolgáltatásokkal szemben 

Tovább a részletes szakmai ismertetőhöz >>

Főbb adatok
 
Konzorciumi vezető: Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) 2015. március 1-től Állami Egészségügyi Ellátó Központra (ÁEEK) változott a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet elnevezése.
Konzorcium vezető honlapja: www.aeek.hu
Konzorciumi partnerek: NISz Zrt.
Projekt megvalósításának időszaka: 2014.április 1.-2015. december 20.
A szerződött támogatás összege TIOP-2.3.3-13/1-2014-0001: 5 630 000 000 Ft
A támogatás mértéke TIOP-2.3.3-13/1-2014-0001: 100%.
A szerződött támogatás összege KTIA_13-2-2014-0001: 1 555 714 286 Ft
A támogatás mértéke KTIA_13-2-2014-0001: 100%.
Forrás: A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Kutatási és a Technológiai Innovációs Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Projekt címe: Nemzeti Egészségügyi Informatikai (e-Egészségügy) Rendszer Térségi, funkcionálisan integrált intézményközi információs rendszerek kiépítéséhez szükséges helyi infrastruktúra fejlesztések 
Projektazonosító: TIOP-2.3.3-13/1-2014-0001/KTIA_13-2-2014-0001
Irányító Hatóság:   Emberi Erőforrások Minisztériuma Irányító Hatósági Feladatokat Ellátó Titkárság 
Közreműködő szervezet:  Emberi Erőforrások Minisztériuma TÁMOP-TIOP Közreműködő Szervezeti Feladatokat Ellátó Egészségügyi, Szociális és Felzárkózási Főosztály (TIOP), Miniszterelnökség (KTIA)