Az ellátásban résztvevő intézmények között lehetővé válik az adatcsere megvalósítása oly módon, hogy az egyes intézmények a központi infrastruktúrához csatlakoznak, a kapcsolat nem pont-pont közötti kommunikáció során valósul meg, hanem a központi rendszer által felügyelt módon. A központi komponensek megvalósítják az intézmények közötti biztonságos adatkommunikációt. Az adatok egységes módon kialakított üzenetküldési és továbbítási protokoll segítségével továbbítódnak. 

Az üzenetek szabványosított üzenettípusok formájában jönnek létre, és megfelelnek a közhiteles nyilvántartások és központi törzsadatok használatának előírásainak. A KT központi komponensei biztosítják, hogy a továbbított üzenetek (benne az egészségügyi adatok) tartalmi validációra, üzenettípustól függően transzformációra és útvonalválasztásra kerülnek.

Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) központi szolgáltatásokat hoz létre az egészségügyi adatok tárolására is. Az ellátási események kontextusában értelmezett, összetett struktúrák kezelését valósítja meg az ún. EHR Repository megoldás, míg az eseménykontextusból kiemelt, alapvetően a beteghez kapcsolódó egészségügyi jellemzők tárolását az ún. eProfil szolgáltatás valósítja meg. Az egészségügyi adatcserét megvalósító specifikus folyamatok (eRecept, beutalás, vizsgálatrendelés, eredményközlés, stb.) ráépülnek ezekre az általános komponensekre, egységesítve és költséghatékonyan megoldva a folyamatok támogatását.

Az eszközrendszer lehetővé teszi, hogy a projektben létrejöjjön egy ellátók közötti szolgáltatáskérés és válasz rendszer, ennek révén mind a kérések, mind a létrejött eredmények adatainak egységesített továbbítása.
Létrejön továbbá egy olyan beutalási és erőforrás-kiajánlási és -allokációs alrendszer, amelynek célja a beutalók, intézményközi előjegyzések és időpontfoglalások kezelése, és a területi ellátási kötelezettségnek való megfelelés és a rendelkezésre álló kapacitások nyomon követése. 

Az interoperabilitás speciális területét jelenti az ellátások során képződő digitális képi leletek továbbítása, amely igényli és feltételezi az ellátóknál meglévő PACS rendszerek közötti részben automatizált, részben támogatott adatátadás megvalósítását.