A fejlesztések a konvergencia régiókban található, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ fenntartásában lévő egészségügyi intézményekben, illetve a projektben részt vevő konzorciumi partnereknél történnek meg: a Debreceni Egyetemen, a Szegedi Tudományegyetemen, a Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézetben, a Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban, a Kaposvári Egyetemen, a Felső-Szabolcsi Kórházban, a Bács-Kiskun Megyei Kórházban, valamint az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézetben.

Állami Egészségügyi Ellátó Központ 

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ fenntartásában lévő egészségügyi intézmények részére a projekt keretében beszerzésre kerülő orvosi eszközöknek köszönhetően hosszútávon javulnak a fekvőbeteg-ellátó intézmények infrastrukturális feltételei, növekszik az ellátás szakmai színvonala, elérhetősége és területi kiegyenlítettsége, valamint csökkennek az egészségügyi intézmények működési költségei. A korszerű, a fejlett technikai elvárásoknak megfelelő gép-műszerek működési, fenntartási és karbantartási költsége alacsonyabbá válik a jelenlegi elavult állományénál. Mindennek következtében javul az intézmények gazdasági helyzete, és ez elősegíti a közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztonságának erősödését.

Debreceni Egyetem 

A pályázat keretében megvalósult eszközbeszerzés a Debreceni Egyetem Klinikai Központ szakmai szolgáltatásainak bővítését, eszköz állományának a minimumfeltételek mértékéig történő megújítását szolgálta. A projekt hozzájárul a szakmai színvonal növekedéséhez, a betegbiztonság javításához, korszerű ellátások megvalósításához az onkológiai, az idegsebészethez és a fül-orr-gégészethez a kapcsolódó eszközbeszerzések révén. Az ortopédia, az aneszteziológia eszközparkja új eszközökkel bővült, amelyek beszerzése a biztonságos betegellátás és a minimumfeltételek teljesítése érdekében elengedhetetlen. A gyermekgyógyászati eszközök beszerzését a legmagasabb progresszivitási szintnek megfelelő minimumkövetelmények teljesítésének szükségessége támasztotta alá.

Szegedi Tudományegyetem 

A Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ eszközállománya minőségileg és mennyiségileg is megújításra került annak érdekében, hogy az intézmény a minimum feltételeknek megfeleljen. Az orvostechnológiai ellátottság megfelel a magas progresszivitási szint által megkívánt követelményeknek is, és sikerrel alapozza meg a magas szintű szakmai munkát. A megújult felszereltséggel működő betegellátás egyaránt javítja a betegek ellátási körülményeit és elégedettségét, valamint  az egészségügyi dolgozók munkafeltételeit a modernizált egészségügyi komplexumban.

Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet 

A Kenézy Gyula Kórház esetében a régóta indokolt infrastrukturális fejlesztések modern környezetet teremtenek a magas színvonalú betegellátáshoz. A szülészeti és nőgyógyászati tömb területén átalakításra, felújításra, korszerűsítésre kerül sor. A szükségleteken alapuló szakmai programok diagnosztikai, gyógyászati műszereinek infrastrukturális fejlesztése kapcsán megújul a jelenlegi egészségügyi műszerpark. A felújított infrastruktúra alkalmas a legkorszerűbb technikák befogadására és a korszerű beteg- és szervezetirányítási rendszerek alkalmazására, valamint a magas színvonalú munkafeltételek kialakítására.

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház 

A műszakilag megvalósult TIOP 2.2.7-07/2F-2009-0010 számú projekt egyik indikátora az volt, hogy a kórház a tömbösítés célkitűzéseinek megfelelően a Zrínyi utcai telephelyről átköltözteti osztályait a Vasvári Pál utcai telephelyre. Az említett projekt keretében megépült új épületbe költöztetett osztályok a C2 épületben a 2-7. emeletig találhatók, ahol a gyermek, neurológiai és a belgyógyászati osztályok helyezkedtek el. A Zrínyi utcai telephelyről az így kiürült épületbe átköltöztetésre kerültek a pszichiátriai osztály aktív fekvőbeteg ellátó részlegei. A biztonságos betegellátáshoz, a pszichiátriai betegellátás minimumfeltételeinek megteremtéséhez (betegszobák, foglalkoztatók, stb.) elengedhetetlen volt a C2 épület felújítása. A TIOP 2.2.8-14-2015-0002 kiemelt projektből az épület három szintjének felújítása valósult meg, amellyel alkalmassá vált a C2 épület a pszichiátriai osztály fogadására.

Kaposvári Egyetem 

A Kaposvári Egyetemnek hosszú távú célja, hogy a magas színvonalú onkológiai egészségügyi ellátásokhoz való hozzáférést Somogy megyében is lehetővé tegye a Kaposi Mór Oktató Kórházzal szorosan együttműködve, ezáltal hozzájárulva a fennálló társadalmi esélykülönbségek csökkentéséhez.
A Kaposvári Egyetem Egészségügyi Centrumának az általánosan végzett tevékenységekhez képest speciális, illetve erőforrás-koncentrációt igénylő szolgáltatásokat kell nyújtania, melyek költség-hatékonyan és eredményesen csak komplex módon végezhetők el, mert drága technikai feltételeket és magas szintű szakmai felkészültséget, logisztikát, koordinációt és tervezést igényelnek. 

A TIOP-2.2.8-14-2015-0002 azonosítószámú projekt keretében végrehajtott fejlesztés következtében a Kaposvári Egyetem Egészségügyi Centruma a magas színvonalú onkológiai egészségügyi ellátásokhoz való hozzáférés területi kiegyenlítését tűzte ki célul, hozzájárulva a fennálló társadalmi esélykülönbségek csökkentéséhez. A fejlesztés további kiemelt célja volt, hogy a diagnosztikai és onkológiai ellátás jelenleg is teljes körű modalitásainak optimalizálása, továbbfejlesztése létrejöjjön a centrumban. A fejlesztések eredményeképpen az onkológiai ellátás tekintetében a legkorszerűbb eszközökkel és a legmodernebb körülmények között végzett terápiás kezelések válnak elérhetővé a lakosság számára.

Felső-Szabolcsi Kórház 

A kórház megfelelő szakmai és humán erőforrás háttérrel rendelkezik az MR-diagnosztikai szolgáltatás kialakításához. Az MR-berendezések tekintetében országunk az Európai Unió átlagos ellátottságának alsó mezőnyében van, annak ellenére, hogy az MR-vizsgálat a modern orvoslás legeredményesebb, non-invazív jellegű képalkotó eljárását biztosítja. A térségben a településhez legközelebb Nyíregyházán érhető el hasonló berendezés, de itt a nagy mennyiségű esetszám miatt több hónapos az átlagos várakozási idő. Az MR és az MR-kompatibilis altató-, lélegezetető berendezés a széles körű sürgősségi és gyermekgyógyászatbeli alkalmazhatóságot teszi lehetővé.

A jelenleg meglévő patológiai hűtőkapacitás 3 db (1 db 4 személyes és 2 db 2 személyes) hűtőegységből áll. Az új berendezés tárolókapacitása nagyobb. A beszerzésre kerülő berendezések a meglévő géppark átlagéletkorának csökkentése mellett biztosítják a könnyebb munkavégzés feltételeit. A központi steril osztályon lecserélésre kerülő autoklávok mindegyike a minimumkövetelményben megfogalmazott gőz mellett formalinnal is üzemeltethető. A projekt keretében új kardiológiai ultrahang is beszerzésre került, ahogy az intézmény teljes radiológiai folyamata is, amely az elavult analóg rendszerről digitalizálttá vált. További jelentős fejlesztés a sürgősségi POC, azaz point of care típusú hordozható és gyors ultrahang vizsgálati berendezés. Ezzel az eszközzel a nehezen mozgatható, vagy politraumás sérült beteg melletti gyors diagnosztizálás egyszerűsödik. Az intenzív osztály működtetésének minimumfeltételéhez kapcsolódóan, folyamatos kezelésre is alkalmas multifunkciós dializáló készülékkel is bővült a kórház eszköztára.

Bács-Kiskun Megyei Kórház 

A Bács-Kiskun Megyei Kórház alapvető célja, hogy elérhetővé váljon a térségben és az ellátási területen kívül élő, daganatos betegségben szenvedők számára a legmagasabb technikai színvonalú, progresszív betegellátás. Az orvos-szakmai célok eléréséhez és a hosszú távú betegellátás biztosításához mindenképp szükséges volt a rendelkezésre álló gyorsító cseréje egy új, modern készülékre, hogy a korszerű és biztonságos betegellátás megvalósulhasson. Így a betegek megkapják a gyógyulás legkedvezőbb lehetőségét, a korszerűsítésre kerülő géppark lehetőséget teremt az emelkedő tendenciát mutató daganatos betegségek széles spektrumának még magasabb színvonalú, komplex ellátására. A fejlesztés eredményeként Kecskeméten európai szintű onkológiai-sugárterápiás betegellátó rendszer valósulhat meg.

Albert Schweitzer Kórház – Rendelőintézet 

A projekt keretében több új eszköz is érkezik a hatvani Albert Schweitzer Kórház– Rendelőintézetbe; elsőként egy MRI-berendezés. Az eszköz beszerzése szorosan kapcsolódik ahhoz a fejlesztéshez, melynek köszönhetően már az év első felében egy helyre került a teljes képalkotó diagnosztikai egység a kórházban. Az MRI-berendezés olyan vizsgáló helyiséget igényel, amely eleget tesz az eszköz jelentős helyigényére és speciális elhelyezési követelményeire vonatkozó kívánalmaknak, egyúttal a megújult radiológiai osztály szerves részét képezi. Az MRI-vizsgálat az orvostudomány csúcsát jelenti. Haszna és jelentősége rendkívüli a betegellátásban, ugyanis jelenleg ez nyújtja a legtöbb képi információt az emberi testről, és kimagaslóan megbízható eredményt biztosít.