Előzmények
 
A TIOP-2.2.3-11/1-2012-0001 kiemelt projekt megvalósítására az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ) és a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) által alkotott konzorcium 2012. március 30-án nyújtott be pályázatot. A Támogatási Szerződés aláírására 2012. szeptember 12-én került sor.
 
A projekt tartalma
 
A projekt infrastrukturális beruházással, a vérkomponensek gyűjtésével, vizsgálatával, feldolgozásával és tárolásával kapcsolatos minőségi, biztonsági előírások és technikai követelmények betartásához szükséges két regionális vérellátó központ épületének fejlesztését célozta meg. Az épületek jelenleg nem alkalmasak a helyes technológiai sor kialakítására, illetve Pécs esetében az alagsorban jelenleg működő laboratóriumok munkavédelmi szempontból kifogásolhatóak, a dolgozók folyamatos vizes és gombás helységben végzik a laboratóriumi tevékenységeiket. A véradási körülmények nem megfelelőek. A beruházással létrejön a pécsi és a szegedi központ új kubatúrája és központi beruházás keretében a hiányzó és elavult eszközök cseréje – pótlása.
Pécsett a tervezett vérellátó szervesen kapcsolódik az egyetemhez „egyetemi telken” valósul meg. Alaptevékenysége avval a jelentős hozzáadott technológiai lehetőséggel változik, hogy a vérkészítmény gyártás, mint labilis gyógyszergyártás - a GMP feltételek rendszerével egészül ki. A GMP egy olyan szigorú, technológiai zárt rendszerű gyártási sor, amely automatizált steril körülmények között a vér biztonságát szem előtt tartva biztosítja a végtermék egyenletes minőségét.
Hasonló feltételekkel és alapterülettel ugyanilyen célból és funkciókkal történik a szegedi beruházás is.
A projekt megvalósulásával megteremtődik annak lehetősége, hogy a progresszivitás elveinek megfelelően a két egyetemi centrum (Pécs, Szeged) betegei magas minőségi követelményeknek megfelelő vérkészítményekhez jussanak. Az intézmények közelsége javítja az időbeliséget
A két régió Dél-Dunántúl és Dél-Alföld az ország lakosságának közel egy negyedének az egészségügyi ellátásáért felelős. Mindkét régióban az új vérellátók a hozzáférést az esélyegyenlőséget és első sorban a donorok elégedettségét biztosítják.
A beruházás javítja az OVSz munkavállalóinak munkafeltételeit.
 
Célcsoport
 
A közvetlen célcsoportba tartozik a magyar lakosság, illetve azok az uniós polgárok, akik a Magyar Állam területén balesetet szenvednek, illetve kórházi ellátásuk során vérkészítmény kapnak. Minden magyar lakos – függetlenül a projekt beruházási területeitől – részesül az eredményben, mivel elsődleges beruházási cél az azonos minőségű vérkészítmények előállítása az egész ország területére vonatkozóan. A vér és vérkészítmények felhasználása az egészségügyi intézményeken keresztül történik, mivel a lakosság nincs közvetlen kapcsolatban az OVSz szervezetével (leszámítva a donor tevékenységet).
A közvetlen célcsoportba tartozik a vérkészítményre igényt tartó betegeket képviselő, összesen jelenleg 128 egészségügyi ellátó, amelyek a szükséges transzfúziót végrehajtják az egyes betegeken, és így egyfajta közvetítő szerepet játszanak a vérellátó központok és a betegek között.
A közvetett célcsoportok között az állam és EU szervezetek szerepelnek, melyek szempontjából kiemelkedően fontos a magyar lakosság vérellátási színvonalának emelése, melyet jogszabályokkal és egyéb más jogi normákkal kívánnak biztosítani.
A NATO magyarországi igényeinek kielégítése szintén OVSz feladat, így a projekt keretében megvalósítani kívánt színvonal-emelés a NATO ellátási biztonságát is befolyásolja.
Az érintettek közé az OVSz munkatársai sorolhatók, akik érintettsége a munkakörülmények javulásában és az új technológiai folyamatok elsajátításában nyilvánul meg.
Érintettek még a vérellátás biztosításában szerepet vállaló civil szervezetek (Magyar Vöröskereszt), illetve egyes betegségcsoportokban szenvedő betegek érdekeit képviselő társadalmi szerveződések (pl. haemofíliás betegek).
 
A projekt célja
 
Jelen projekt célja, hogy megteremthesse a nagy prioritással rendelkező egyetemi központok közül a követelményeknek legkevésbé megfelelő pécsi, szegedi vérellátók zöldmezős beruházását.
A projekt elsődleges célja, hogy az ország minden régiójában egyenletesen magas minőségi követelményeknek megfelelő készítménnyel lehessen a betegeket ellátni. A hozzáférés egyenlősége, a szolgáltatás elvűség fejlesztése és a donorok hosszú távú megtartása.
A projekt igazodik a Semmelweis Terv struktúrájához és biztosítja a hosszú távú költséghatékonyságot. Miután a vérellátás állami feladat direkt ráhatása van az állami költségvetésből finanszírozott működésre.
Az általános célokon túl az OVSz működésének biztonságát növeli és megvalósítja a jogszabályi előírásokat.
A projekt eredményét alapvetően minőségbeli javulásként lehet jellemezni, mely lecsapódik az egységnyi idő alatt elvégezhető laboratóriumi vizsgálatok arányának növekedésében, a zárt láncban működő technológia országos elterjesztésében és humán erőforrás minőségjavulást is eredményez a létrejövő új épületben kialakítható rotációnak köszönhetően.
Az egyetemekkel kialakítandó szoros kapcsolat lehetőséget teremt a donorszám növelésére, amely az egyenletes ellátás alapja.
Jelentős hatása lesz új kubatúra infrastruktúra kialakításának a működési költség csökkentésére, amely az OVSz egész költségvetését befolyásolja.
A környezeti fenntarthatóság lényeges szempont (zöld technológia), mivel az új energiakímélő technológiák csökkentik a fajlagos fenntartási költségeket és védik a környezetet.
A biztonságos munkakörülmények növelik az OVSz humán erőforrásának állandóságát, biztosítják a jobb munkavégzést. A dolgozók munkakörülményeinek javulása motivációt serkentő és munkaerő megtartó.
A belső képzéseknek helyet adó korszerű tanlaboratórium kialakítása támogatja a klinikusok képzését. Fontos, hogy az emberi erőforrás hiányát ezen a területen csak saját belső képzésben lehet megoldani, mivel ezen a területen szakemberhiány könyvelhető el.
 
Főbb adatok
 
Konzorciumi vezető: Országos Vérellátó Szolgálat  (OVSZ)
Konzorcium vezető honlapja: www.ovsz.hu
Konzorciumi partner: Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI),
2015. március 1-től Állami Egészségügyi Ellátó Központra (ÁEEK) változott a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet elnevezése.
Konzorciumi partner honlapja: www.aeek.hu
Projekt megvalósításának időszaka: 2012. július 1. – 2015. december 10.
A szerződött támogatás összege: 2 999 999 114 Ft
A támogatás mértéke: 100%.
Forrás: A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Projekt címe: A regionális vérellátó központok fejlesztése
Projektazonosító: TIOP 2.2.3.-11/1-2012-0001
Irányító Hatóság: Emberi Erőforrások Minisztériuma Irányító Hatósági Feladatokat Ellátó Titkárság
Közreműködő szervezet: Emberi Erőforrások Minisztériuma TÁMOP-TIOP Közreműködő Szervezeti Feladatokat Ellátó Egészségügyi, Szociális és Felzárkózási Főosztály