Előzmények

Az EKOP-3.1.3-2012-2012-0010 projekt megvalósítására a GYEMSZI 2012. október 31-én nyújtott be pályázatot. A Támogatási Szerződés aláírására 2013. május 17-én került sor.

A projekt tartalma

A projektben kiépítésre kerül egy komplex ágazati statisztikai adatgyűjtő rendszer. A rendszer kialakításának eredményeképpen létrejön egy olyan informatikai rendszer, amely a GYEMSZI tulajdonában lévő, a Közép-magyarországi régióban működő egészségügyi intézmények számára biztosítja, hogy a működésükkel kapcsolatos jelentéseket egy egységes felületen keresztül nyújthatják be. Az elektronikus úton benyújtott jelentésekből a rendszer automatikusan képes a beállított statisztikai kimutatások összeállítására, leegyszerűsítve az egészségügyi ágazat "napi" működésének nyomon követését, a költségvetés alakulását, lehetővé téve a gyors beavatkozást és az eddigieknél sokkal pontosabb stratégiai tervezést.

Teljes kiépítésekor minden olyan intézményről, társaságról tartalmaz és közöl szakmai és gazdálkodási információt, amely a GYEMSZI tulajdonosi joggyakorlása alá tartozik.
A rendszer havi, negyedéves és éves adatgyűjtésen és információ-szolgáltatáson alapul, biztosítja az egyedi adatbekérés lehetőségét is.
Eredményszemléletben előállított pénzügyi, gazdasági adatokon és beszámolón, mérlegen kívül, kapacitásokat, azok kihasználtságát jelző tényezőket is figyelemmel kísér.
A gazdálkodást leíró statikus (számszaki jellegű) és folyamat-információkat (pl. folyamatok státusza) szerepeltet a rendszerben, ami megmutatja, hogy milyen az ellátó gazdálkodási egyensúlya, milyen bevételek és ráfordítások jelentkeztek szakterületenként.
Biztosítja az intézményi és térségi szintű összehasonlíthatóságot, amivel a gazdálkodásban rejlő hatékonyság-különbségek kimutathatóvá válnak.
Az egészségügyi ellátó intézmények likviditási helyzetét folyamatosan monitorozza, nyomon követi a kötelezettségállományt (kiemelten a lejárt kötelezettségállományt).
GYEMSZI szintű aggregált, és regionális adatok közlésére is képes.
A rendszer jellegzetessége, hogy kritikus helyzeteket, a korábbi tendenciákban bekövetkezett fordulópontokat kiemelten kezeli.
Biztosítja a grafikusan is megjelenített információk közlését az Intraneten, egyszerű és felhasználóbarát módon.

Célcsoport

A fejlesztés eredményeképpen létrejövő rendszer közvetlen célcsoportja Budapesten és Pest megyében az egészségügyi ellátórendszer intézményeinek vezetői és gazdasági szakemberei, valamint a GYEMSZI ágazati elemzésekért felelős szervezeti egységei, középvezetői és felsővezetői.
A rendszer másodlagos célcsoportjai:

Az egészségügyi ágazatot felügyelő EMMI és a költségvetés tervezéséért felelős Nemzeti Gazdasági Minisztérium (NGM) szakemberei és érintett felsővezetői.
Az ágazati portálon keresztül az állampolgárok is hozzájuthatnak a feldolgozott adatok meghatározott köréhez.

A projekt célja

A projekt átfogó célja az egészségügyi ágazat működésének hatékonyabbá tétele. Közvetlen célja egy komplex ágazati statisztikai adatgyűjtő rendszer kialakítása, amely támogatja a jogszabályi kötelezettségből fakadó adatgyűjtési feladatokat, annak feldolgozásait, publikálását az ágazati portálon, s emellett nagymértékben segíti a GYEMSZI megnövekedett szervezetének irányítását is. A tervezett rendszer Budapestre és Pest megyére vonatkozóan valósul meg, amely a központi statisztikai adatgyűjtés mellett az egyes egészségügyi szolgáltatók munkáját is segíti, átláthatóbbá téve az ágazatban zajló eseményeket. További cél, hogy a rendszer legyen alkalmas későbbiekben az egész országra való kiterjesztésre.

Főbb adatok

Kedvezményezett neve: Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI)
2015. március 1-től Állami Egészségügyi Ellátó Központra (ÁEEK) változott a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet elnevezése.
Kedvezményezett honlapja: www.aeek.hu
Projekt megvalósításának időszaka: 2013. április 01. – 2014. november 30.
A szerződött támogatás összege: 397 446 500 Ft.
Támogatás mértéke: 100%.
Forrás: A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Projekt címe: A GYEMSZI jogszabályban foglalt ágazati statisztikai adatgyűjtési feladatának végrehajtását megalapozó informatikai fejlesztés
Projektazonosító: EKOP-3.1.3-2012-2012-0010
Irányító Hatóság: Miniszterelnökség - Közigazgatás Programok Irányítási Főosztály
Közreműködő szervezet: Miniszterelnökség - Közigazgatási Programok Lebonyolítási Főosztálya