Előzmények

Az ÁROP-1.2.18/A-2013 kódszámú projekt megvalósítására a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) 2013. augusztus 24-én nyújtott be pályázatot. A Támogatási Szerződés aláírására 2014. január 13-án került sor.

A projekt tartalma

Az egyfordulós pályázat célja a központi közigazgatási és az igazságszolgáltatási szervezetek belső működési hatékonyságának javítása, amely magába foglalja:
- a szervezet teljesítményének mérését és értékelését, a szervezetre testre szabott teljesítmény indikátorok segítségével,
- működőképes belső folyamatok kialakítását és továbbfejlesztését,
- a szervezeti tudás hatékony feltérképezését, kiaknázását és megtartását, valamint
- a folyamatosan változó környezethez alkalmazkodni tudó, és önértékelő és önfejlesztő szervezeti gyakorlat és szervezeti kultúra kialakítását.

Célcsoport

A célcsoportot a GYEMSZI munkavállalói, kollégái képezik az egyes, érintett működési területek: ellátásszervezés, intézményfelügyelet, HR, projektmenedzsment.

A projekt célja

A projekt megvalósítási időszakának végére az alábbi célok elérését tűztük ki:

1.    A szervezet profiljának, jövőképének megalkotása, amely a stratégiai célok kialakításának támpontjául szolgál. Létrejönnek azok a pontosan definiált alapelvek és alapértékek, melyek a működés standardjait írják le.

2.    A szervezet jövőképének megfelelő koncepcionális szervezeti felépítés készül. Meghatározásra kerülnek a kulcs vezetői feladatok és a vezetői csapat működési modellje, ami garantálja a jövőkép megvalósítását.

3.    Többszintű és komplex stratégiai térkép megalkotása, amely igazodva a kialakított jövőképhez leírja a jövőbeli működés irányait és keretet biztosít a szervezet fejlesztéséhez, akciók kidolgozásához és végrehajtásához. A projekt eredményeként előáll egy (BSC módszertan alapú) stratégiai céltérkép, amely tartalmazza a célokhoz tartozó, szervezetre testreszabott indikátorokat (teljesítménymutatókat), célértékeket és azok elérését biztosító akciókat.

4.    A kialakított stratégia mentén létrejönnek a humán erőforrás professzionális menedzsmentjét biztosító módszertanok, a kulcs szervezeti célok lefordításra kerülnek egyéni célkitűzés és teljesítmény menedzsment szintjére. A komplex humánerőforrás menedzsment biztosítására egy rendszerezett megközelítés kerül kialakításra a HR EFQM szemléletre alapozva.

5.    Szervezetirányítási külső és belső szabályozó dokumentumok koherencia szempontú vizsgálata, amely megalapozza a szervezetfejlesztés jogszabályi megfelelősségét. A projektszakasz eredménye azon kritikus sarokpontok meghatározása, amelyek keretet szolgáltatnak a szervezetfejlesztési javaslatoknak és a kialakítandó kontrollrendszernek.

6.    Folyamattérkép felújítása, amely a szervezet teljes folyamatstruktúráját tartalmazza. A folyamtérkép segítségével kerülnek meghatározásra azok a folyamatok, amelyek a program és projektmenedzsment területet leírják, s elkészül a projekt során a részletes folyamat és szabályozási dokumentáció. A projektszakasz eredményeként előáll a szervezet egészére vonatkozó folyamattérkép és kijelölésre kerülnek a kulcsfolyamatok.

7.    Kiválasztott kulcsfolyamatok részletes leírása, szabályozása és optimalizálása. A folyamatdokumentáció során elkészülnek a részletes folyamatleírások és folyamatábrák, kialakításra kerülnek a vonatkozó felelősségi- és hatáskörök, valamint a végrehajtást és megvalósulást ellenőrző monitoring folyamatok, amelyek egy új, belső szervezetszabályozó dokumentumban lesznek rögzítve. A kulcsfolyamatok az uniós projektekkel, pályázatokkal kapcsolatos folyamatokat fedik le a szabályozásban.

8.    Projekt menedzsment ismeretek fejlesztése, amelyek biztosítják a magas szintű projekt irányítási ismeretek elsajátítását és szervezeten belüli kompetencia létrejöttét. Ezen kompetencia rendelkezésre állását és módszertani támogatás képzés biztosítását az ellátó intézmények számára.

9.    Teljes körű minőségirányítási eszköz bevezetése, amely magába foglalja az önértékelési jelentés és a hozzá tartozó intézkedési terv készítését. A közös értékelési keretrendszer (CAF) bevezetése hozzájárul a szervezet teljesítményének növeléséhez minőségirányítási eszközök alkalmazásán keresztül. A projektszakasz eredményeként előáll a CAF módszertan alapján készült önértékelési jelentés, illetve egy ehhez tartozó intézkedési terv, amely a szükséges változtatásokat foglalja magába.

10.    Tudásmegosztó fórumok kialakítása és továbbfejlesztése, amelyek legfontosabb feladata a kialakított működési modell általános elfogadása, a közös gondolkodásmód megteremtése és a megszerzett módszertani ismeretek szervezeten belüli széleskörű elterjesztése. Különösen fontos ez a humán erőforrás menedzsment szempontjából, a professzionális projektmenedzsment szempontjából, mely ismereteknek kulcsfontosságúak a működési hatékonyság fejlesztése érdekében.

11.    Változásmenedzsmentet támogató eszközök kialakítása (workshopok, útmutatók, irányelvek, egyéb kommunikációs fórumok), amelyek a már meghozott döntések által generált változások magas színvonalú kezelésének, megvalósításának elősegítését szolgálják. A projekt során két workshopot tartunk a vezetői, illetve végrehajtó szintnek a program és projektmenedzsment területen a változtatások bevezetését előkészítve.

Főbb adatok

Kedvezményezett neve: Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) 2015. március 1-től Állami Egészségügyi Ellátó Központra (ÁEEK) változott a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet elnevezése.
Kedvezményezett honlapja: www.aeek.hu
Konzorciumi partner: nincs
Projekt megvalósításának időszaka: 2014. február 1. – 2014. június 30. 
A szerződött támogatás összege: 29 995 000 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Forrás: A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Projekt címe: Szervezetfejlesztés a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet program és projektmenedzsment feladatainak színvonalasabb és eredményesebb megvalósítása érdekében
Projektazonosító: ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0022
Irányító Hatóság: Miniszterelnökség - Közigazgatás Programok Irányítási Főosztály 
Közreműködő szervezet: Miniszterelnökség - Közigazgatási Programok Lebonyolítási Főosztálya