Projekt cím Egészségügyi szakmai és a "DigitAl team" készségek fejlesztése
Projektazonosító 101101139
Támogatási szerződés azonosító 101101139
Projekt cím angolul Health Professionals' and the “DigitAl team” SkillS advancement (H-PASS)
Támogató program EU4H-2022-PJ-06 European Health and Digital Executive Agency
Támogatás a programból (Pénznem) EUR
Támogatás a programból (összeg) 2 863 114.45 EUR
Projekt teljes költségvetése (összeg) 3 578 893.05 EUR
Az OKFŐ-re jutó támogatás a programból (összeg) 736 127.47 EUR
Az OKFŐ-re jutó támogatás a programból (%) 80 %
Az OKFŐ-re jutó hazai társfinanszírozás (%) 0 %
Az OKFŐ által biztosított önerő intézményi forrásból (%) 20%
Támogatást igénylő Országos Kórházi Főigazgatóság
Főkedvezményezett Országos Kórházi Főigazgatóság
Konzorciumi partnerek száma összesen 12 (+ 1 Társult szervezet)
Projekt célja

A H-PASS projekt partnerei kormányzati szervekből, kutatóintézetekből, oktatókórházakkal és egészségügyi szolgáltatókkal közvetlen kapcsolatban álló akadémiai intézményekből, valamint az egészségügyi humánerőforrás oktatásra és annak virtuális platformokon keresztül történő megvalósítására összpontosító szervezetekből áll.
A H-PASS projekt célja, hogy digitális készségeket és csoportkompetenciákat fejlesszen a digitális technológiák jobb kihasználásához, ami kiegyensúlyozottabb munkaterhelést eredményez valamennyi résztvevő egészségügyi szakma számára. A klinikai személyzet egyrészt így képes lesz arra, hogy gyorsabban és rugalmasabban reagáljon az egészségügyi ellátás változó környezetére, és javítani tudja ellenálló képességét akár válsághelyzetekben is, másrészt a változásért felelős szereplők hálózatának létrehozásával az új készségek és kompetenciák elterjedéséhez szükséges magatartásbeli változásokat is elindítja.

A H-PASS projekt 6 Európai országban (Cipruson, Görögországban, Magyarországon, Olaszországban, Litvániában és Romániában) olyan a digitális eszközök használatára és a transzverzális készségek fejlesztésére irányuló digitális képzési programokat és modulokat kíván pilot jelleggel kidolgozni, majd tesztelni, amelyekkel biztosítható a klinikai szakszemélyzet digitális készségeinek innovatív környezetben történő fejlesztése. A kísérleti képzések eredményei alapján a szakemberek tesztelik és validálják az új képzési programokat, az innovatív tanulási környezetet, és a 6 uniós tagállam pilot képzési tanulságait beépítve véglegesítik a képzési modulokat.

A projekt célcsoportjai a különböző egészségügyi szakmák: orvosok, ápolók és gyógyszerészek.
A projekt egyik fő célkitűzése, hogy jövőbeni oktatókat (train the trainer) képezzen, akik a digitális modulok elvégzése során vezető szerepet vállalnak a digitális átalakulás kihívásaihoz történő alkalmazkodás támogatásában, és akik révén biztosítható a digitális érettség, műveltség, felkészültség és integráció magasabb szintjének elérése az egészségügyben.

A H-PASS jelentős figyelmet fordít az érdekelt felek bevonására és elköteleződésére nemzeti, regionális és uniós szinten egyaránt, továbbá keresi más uniós kezdeményezésekkel a szinergiákat annak érdekében, hogy a H-PASS képzések az EU-n belül minél szélesebb körben elterjedhessenek.
A projekt 6 munkacsomagra oszlik, amelyeket az OKFŐ, mint vezető konzorciumi partner koordinál. A Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzser Képző Központja társult szervezetként vesz részt a programban.

Támogatási szerződés

H-PASS Grant Agreement

Egyéb információk a projektről

Nemzetközi projektek - H-PASS