Projekt tartalmának bemutatása:

  • Az egészségügy digitális átállásának támogatása keretében tervezett fejlesztések egymásra épülő területen kerülnek megvalósításra.
    A központi szolgáltatások fejlesztésének fókusza az ellátórendszer átalakítása, korszerűsítése és megerősítése kapcsán kialakuló új folyamatok támogatása érdekében új központi szolgáltatások kifejlesztése és bevezetése, a szükséges szabályozási környezet megteremtése.
  • A nemzeti eHealth infrastruktúra továbbfejlesztésével megvalósításra kerülnek a központi betegnyilvántartás, központi ellátás nyilvántartás és betegút követés, betegút szervezés és erőforrás publikáció, labor akkreditációs és rendelési rendszer, protokolltár, ellátási láncok, betegút szervezés központi szolgáltatásai. Fejlesztésre kerülnek az egészségügyi ellátás során keletkező dokumentáció hatékony elektronizálását támogató szolgáltatások, kialakításra kerül a hosszú távú központi megőrzéshez szükséges infrastruktúra.
  • Az ellátó intézményekben megvalósuló fejlesztésekben az ellátórendszer átalakítása, korszerűsítése és megerősítése kapcsán az ellátási folyamatok digitalizálását megvalósító fejlesztések (egészségügyi dokumentumok elektronizálása, megőrzése, betegirányítási megoldások, járó- és fekvőbeteg ellátási minősítési rendszer létrehozása) kerülnek megvalósításra. Az intézményi szintű fejlesztések elemeként valósul meg az országos onkológiai hálózat informatikai és technológiai hátterének kialakítása, valamint több kórház információbiztonságának egységes alapokon történő megerősítése és fejlesztése.
  • A pandémia által támasztott új kihívások, valamint a technológiai lehetőségek fejlődése egyaránt igényli a telemedicina fejlesztését és a telemedicinára alapuló szolgáltatások országos megvalósítását. Megvalósul az alap- és járóbeteg szakellátás területén az ellátások eszközrendszerének fejlesztése és a korszerű telemetriás eszközök illesztése. Az egyes ellátóhelyek fejlesztését célzó projektekben kialakításra kerülnek olyan ellátási pontok, ami lehetővé teszi távoli kompetenciák bevonását: a kistelepüléseken, hátrányos helyzetű vagy orvoshiánnyal érintett területeken a helyben elérhető szakdolgozó kerül közvetlen kapcsolatba a pácienssel, míg az orvos, szakorvos bevonása az ellátásban telekonzultációval valósul meg.
  • A telemedicina fejlesztések harmadik nagy területén az ellátás szereplői térben és időben is elválnak egymástól: a radiológiai, patológiai képek távleletezése, valamint a telemetriával gyűjtött adatok rendszeres, szakember általi kiértékelése, monitorozása érdekében kialakításra kerül egy központi távdiagnosztikai keretrendszer, valamint cél egy központi szolgáltatásokat nyújtó telemedicina szolgáltató központ létrehozása.
  • Az egészségügyi adatvagyon fejlesztésére és kiaknázására irányuló fejlesztések célja az egészségügy digitalizálásának eredményeképpen létrejövő új tartalmak egységes fejlesztése, a különböző szakmai adatgyűjtések támogatása, az adatvagyon kezeléséhez és folyamatos fejlesztéséhez szükséges infrastruktúra létrehozása. A beavatkozás keretében megvalósul a szakmai regiszterek egységesítése, megvalósításra kerül a kialakuló adatagyon felhasználását, elemzését biztosító egészségügyi kutatási célú adatelemző központ, valamint a genomikai adatbázisokon alapuló elemzési és ellátás-támogatási szolgáltatások fejlesztése.
  • A korszerű és hatékony egészségügy egyik alappillére az eHealth tudatos társadalom fejlesztése: az egészségtudatosság növelése, a társadalmi szereplők aktivizálása, a szereplők közötti kommunikáció javítása. Kialakításra kerül az állampolgárok számára jól használhat, korszerű mobilalkalmazás: kifejlesztésre kerülnek a mobil alkalmazás funkciók, valamint kialakításra kerülnek az egyes tartalmai elemeket szolgáltató háttérrendszerek, tartalmak, adatkapcsolatok. A központi felület egykapus rendszerként teszi elérhetővé a lakosság és az egészségügyi szakemberek számára az egészségügyi rendszerhez kapcsolódó valamennyi tartalmat és lehetőséget, és a funkciók széles skáláját valósítja meg (egészségnaplók, személyes okoseszközökkel végzett adatgyűjtések támogatása, telemedicina eszközök illesztés, betegséglexikon, edukációs tartalmak közvetítése, szolgáltatáskereső és időpontfoglaló, pandémia modul, egészségtervező alkalmazások, a betegbiztonságot, lakossági elégedettséget javító hozzáadott értékű, kényelmi szolgáltatások).