A projekt tartalma

A fejlesztés célja, hogy az egészségügyi szakmai és gazdasági adatok jobb kiaknázásával segítse

  • az egészségügyi ellátás és gazdálkodás hatékonyságának fejlesztését,
  • a személyre szabott prevenciós és egészségügyi szolgáltatások kialakítását,
  • az egészségügyi célú kutatásokat, és az innovatív egészségügyi szolgáltatások fejlesztését.

A projektben megvalósítandó szakmai tevékenységek

  • Az egészségügyi adatok felhasználásával kapcsolatos feltételek és igények felmérése: A munkacsomag meghatározza az egészségügyi adatokkal kapcsolatos ágazati, tudományos és gazdasági igényeket, az azonosított területeken felméri a meglevő adatvagyont és ennek tárolási, hozzáférési feltételeit, amely figyelembevételével meghatározhatók a hozzáférés feladatai, technológiai követelményei és erőforrásigénye, valamint a szakmai standardok és jó gyakorlatok beépítésével a kialakítandó rendszerekkel kapcsolatos követelmények.
  • Az egészségügyi irányítás adatalapú működésének és döntéshozatalának biztosítása: Az elmúlt évek fejlesztései során új lokális és országos rendszerek kialakítása történt meg az egészségügy irányítás, gazdálkodás és működés területén. A fejlesztések számtalan új adatkört vontak be, melyek felhasználása, az adat tartalmak struktúrában történő elemzése, kiértékelése nem, vagy csak részben hozott eredményt az egészségügy működtetésének optimalizációjában. A már meglévő pilléreken nyugvó kontrolling és információs mechanizmusnak a technikai módszertani elvárásait kell kidolgozni ebben a feladatban, figyelembe véve az esetleges nemzetközi gyakorlatokat is.
  • Az egészségügyi adatvagyon újrafelhasználás céljából történő elérhetővé tétele: a munkacsomag célja az egészségügyi adatok újrafelhasználásához szükséges eljárások, az egészségügyi adatok katalógusa és az ezt megjelenítő adatportál, az ehhez kapcsolódó a meta-adatok, egyes esetekben letöltési állományok létrehozása, az adatok kereshetőségét, felhasználását támogató vizualizációs megoldások kialakítása.

 

Sajtóközlemény 2024.04.30.

Elektronikus tájékoztató