Projekt tartalmának bemutatása: 
Az Európai Unió támogatási rendszerében továbbra is prioritásként jelenik meg a világjárvány időszakában keletkezett, a nemzeti költségvetéseket súlyosan megterhelő kiadások elszámolhatóságának biztosítása, amelynek köszönhetően a COVID-járványhoz kapcsolódó betegápolási feladatok költségeinek megtérítéséhez az Európai Unió társfinanszírozással járult hozzá Magyarországon is. A COVID-19 világjárvány megjelenése számos kihívást támasztott Magyarország közszolgáltatási rendszereivel szemben, és a leginkább érintett egészségügyi ellátórendszer mellett kihatott további területekre is, ahol sürgető beavatkozások váltak szükségessé. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint kulcsfontosságúvá vált a járványügyi rendszer rezilienciájának javítása, a pandémiás készültségi szint fokozása, a minőségi egészségügyi adatok időben történő elérése, a válaszadás gyorsaságának és minőségének javítása, valamint az egészségügyi ellátás folyamatos biztosítása.
A pandémiás válaszadás fejlesztését szolgáló intézkedések elsődlegesen a COVID-19 világjárvánnyal közvetlenül érintett egészségügyi és járványügyi rendszer fejlesztésére és a járvány terjedését befolyásoló közszolgáltatásokba való beruházásokra terjednek ki. Ezen belül az Európai Szociális Alap (ESZA) támogatás a járvány elleni védekezésben részt vevő egészségügyi dolgozók munkájának ellentételezésére, valamint a járvány elleni védekezés érdekében felvettek munkabérének elszámolására irányul.

A projekt célja:
Az Országos Kórházi Főigazgatóság projektje keretében a 2020.03.11. - 2022.05.31. közötti időszakban a COVID-19 járvány elleni védekezés során kijelölt „COVID-kórházban”, vagy „COVID-részlegen” dolgozó orvosok és ápolók (ápolásban közvetlenül résztvevő szakdolgozók) COVID-19 fertőzésben szenvedő vagy COVID-19 gyanús betegek ápolásával töltött ideje alapján, meghatározott egységköltséggel számított bér- és járulékköltségek európai uniós forrás terhére történő elszámolása valósul meg, így a korábbi kiadások egy része visszatérítésre kerül a magyar költségvetésbe.

A projekt forrása az Európai Unió - Európai Szociális Alapja és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban.

Sajtóközlemény 2023.12.22.

Eredménykommunikációs kiadvány

Letölthető tájékoztató