Projekt tartalmának bemutatása

A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00051 azonosítószámú „Az egészségügyi ellátási rendszer pénzügyi irányítási és közigazgatási funkcióinak megújítása” című projekt eredményeképpen jelentős fejlesztések történtek az egészségügyi ellátórendszer pénzügyi irányítási és közigazgatási funkcióit tekintve.

A projekt elért eredményei

Az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) által vezetett konzorcium együttműködésében 2020. évben kifejlesztésre került az OKFŐ portállal integrált Operatív Törzs szerződés-jóváhagyási folyamat elnevezésű rendszer, továbbá létrejött 2021. évben a Központi pénzügyi engedélyező rendszer, amellyel az OKFŐ irányítású intézményeknél a gazdasági események és beszerzések engedélyezésének folyamata, valamint mindezek adminisztrációja digitálisan kezelhetővé vált.
A fejlesztési csomag további eredménye az Elektronikus halottvizsgálati bizonyítványt kiállító rendszer (eHVB) is, ami a korábbi, papíralapú ügyintézést váltja fel.
A projekt keretében jött létre a Panaszkezelési- és betegelégedettségi rendszer, amely segítségével megvalósul az egészségügyi szolgáltatások igénybevétele során tett panaszok elektronikus kezelése, valamint a páciensek elégedettségének mérése.
A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közreműködésével megvalósult az orvosi és környezeti eredetű sugárterhelési kimutatás létrehozása és integrációja a releváns közigazgatási alrendszerekbe, valamint az egészségügyi ellátással kapcsolatos információs rendszerek fejlesztése is megtörtént több területre kiterjesztve.
A projekt keretében olyan funkcionalitással egészült ki a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) informatikai rendszere, ami elszámolási, értékelési, elismerési eljárásokat hoz létre. A NEAK egy olyan megoldást is bevezetett, amivel az állampolgár - a nyilvántartásba történő bejegyzését követően - automatikusan értesítést kap valamennyi jogviszonyváltozásról és TAJ-t érintő érvényváltozásról. Továbbá az automatikus döntéshozatali eljárások támogatására is történt fejlesztés.
A programot az Országos Kórházi Főigazgatóság, mint konzorciumvezető, az IdomSoft Zrt., a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közreműködésével hajtotta végre.

Sajtóközlemény 2019.03.22.

Sajtóközlemény 2021.01.20.

Sajtóközlemény 2023.12.14.