Projekt tartalmának bemutatása:
 
 • A hazai egészségügyi rendszerben a megelőző fejlesztési ciklusban létrejött a hazai egészségügyi adatkezelés korszerű technológiáit és folyamatait megvalósító Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT). A platform lehetővé teszi az egészségügyi ellátási folyamat során keletkező betegadatok tárolását, szakrendszerek közötti megosztását és nyomon követését, amelynek révén elsősorban az ellátási folyamatok támogatása valósul meg, beleértve az alapellátást is.
 • Előrelépés történt az egységes pénzügyi gazdálkodás bevezetésének területén is, nevezetesen - a kórházak tekintetében – bevezetésre került az egységes számlatükör.
 
A projekt célja:
 
 • A fenti – pozitív irányba mutató – változások továbbvitele érdekében a projekt célja az egészségügyi ágazat működési folyamatai hatékonyságának növelése:
  • szakterületi rendszerek integrált szemléletben történő fejlesztésével,
  • meglévő rendszerek továbbfejlesztésével, funkcióinak bővítésével,
  • az ágazatban korábban szigetszerűen működő rendszerek összekapcsolásával;
  • az egészségügyi ágazat rendszereinek és a közigazgatási folyamatokat támogató egyéb rendszerek kapcsolódási pontjainak és adatintegrációs lehetőségének megteremtésével,
  • valamint a fenti fejlesztésekhez kapcsolódó szervezeti folyamatok fejlesztésével, eredményességének és hatékonyságának növelésével.
 • A projekt keretein belül ennek érdekében:
  • létrehozásra kerül a Központi Pénzügyi Engedélyező Rendszer és az Elektronikus Halottvizsgálati Bizonyítványt Kiállító Rendszer, amely fejlesztések a fenti célok megvalósulását segítik.
  • megvalósul az anyakönyvi nyilvántartás integrálása az egészségügyi adatrendszerekkel, valamint az orvosi eredetű sugárterhelési kimutatás és ennek integrációja a releváns közigazgatási alrendszerekbe, az eGEN, HENYIR továbbfejlesztése, valamint az állampolgári tájékoztatás erősítése és az automatikus döntéshozatali ügyek kialakítása.
 • az Országos Kórházi Főigazgatóság irányítása alá tartozó egészségügyi intézmények által egyedileg, saját hatáskörben indított, a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről ellátandó feladatok és munkafolyamatok végrehajtásának támogatásához, a feladatok és folyamatok nyomon követéséhez, illetve a tervek aggregálásához informatikai rendszer kerül bevezetésre Operatív Törzs szerződés és közbeszerzési igény jóváhagyási és folyamattámogatási rendszer  néven.
 • az egészségügyi ágazat egyre inkább a betegközpontú szakmai modellek felé mozdul el. Ahhoz, hogy az ellátás színvonala hatékonyan emelhető legyen, a szolgáltatóknak teljes mértékben meg kell érteniük a betegek elégedettségét befolyásoló tényezőket és az azok érdekében tett intézkedések hatását mérhetővé kell tenni. A célok elérésének érdekében a projekt keretein belül kifejlesztésre kerül a Panaszkezelési és betegelégedettségi rendszer.
 
A projekt eddigi eredményei:  
Létrehoztuk a Központi pénzügyi engedélyező rendszert, amellyel az OKFŐ irányítású intézményeknél a gazdasági események és beszerzések engedélyezésének folyamata, valamint mindezek adminisztrációja digitálisan kezelhetővé és jól áttekinthetővé válik.
Az Elektronikus halottvizsgálati bizonyítványt kiállító rendszer (eHVB) megvalósításával a jelentős idő és költségmegtakarításon túl –, az évi hozzávetőleg 130.000 halálesethez kapcsolódó- halottvizsgálati bizonyítványok elektronikusan állnak elő és kerülnek továbbításra a folyamatban érintett szereplők felé.
A fejlesztés részeként megvalósul a halottvizsgálati bizonyítvány folyamatszabályozása, kompetenciák, feladatkörök lehatárolása, meghatározása, majd a bevezetendő eHVB rendszer jogi környezetét megteremtő új szabályok jogrendbe illesztése. 
A projekt keretein belül kifejlesztésre került az Operatív Törzs szerződés és közbeszerzési igény jóváhagyási és folyamattámogatási rendszer, valamint a Panaszkezelési és betegelégedettségi rendszer.