A projekt tartalmának bemutatása
A projekt a következményes mozgásszervi betegségek rehabilitációjának a fejlesztését tűzte ki célul. A Központi Statisztikai Hivatal közzétett adatai alapján Magyarországon az agyi érkatasztrófa (stroke), mint az érrendszeri betegségek egyike, évtizedek óta a harmadik vezető halálok és a leggyakoribb következményes, átmeneti, tartós vagy egyes esetekben élethosszig tartó mozgáskorlátozottságot okozó betegség. Hazánkban az érintettek átlagéletkora 5-10 évvel alacsonyabb, mint a fejlett ipari országokban. Magyarországon évente hozzávetőleg 40 ezer stroke fordul elő.
A stroke, valamint az egyéb kórokokból kialakuló következményes mozgásszervi betegség nem csak a betegre, hanem közvetlen környezetére és a társadalomra is negatív kihatással bírnak, jelentősen terhelve az egészségügyi ellátó rendszert.
Tekintettel az aktív népesség számottevő érintettségére, a megelőzés mellett kiemelten fontos a szükséges rehabilitáció hatékonyságának fejlesztése, az egészségi állapot helyreállításához létfontosságú modern feltételek biztosítása. A rehabilitációs ellátások minőségét és az elérhető egészségjavulást jelentős mértékben befolyásolják az ellátásban használt orvostechnikai-, és ápolási eszközök.

A projekt célja
• igényfelmérést követően rehabilitációs centrumok létrehozása és a meglévő rehabilitációs osztályok fejlesztése országosan,
• fenntartható, minőségi, magas színvonalú rehabilitációs, hidro-, és fizikoterápiás valamint végtagmozgató eszközök beszerzése, üzembe helyezése,
• az eszközök használatának elsajátítását célzó oktatás lebonyolítása, új rehabilitációs eljárások bevezetése.

A projekt megvalósítása során az ellátás hatékonyságának növelése érdekében tervezetten 54 intézmény részére 1335 db rehabilitációs eszközök kerül beszerzésre, beüzemelésre. A megvalósítási helyszínek kiválasztásánál több szakmai irányelv került meghatározásra, melyek alapján a kiválasztott úgynevezett „rehabilitációs centrumok” biztosítják majd a felnőtt és gyermek rehabilitációt, a betegek számára szükséges egyenlő hozzáférhetőséget, javítva ezzel a rehabilitációs ellátások minőségét.

A fejlett technológián alapuló robot asszisztált és komputerizált interaktív terápiás eszközök szakmai irányelvek mentén történő terápiás felhasználására és a rehabilitációs képesség javítása érdekében 5 db eljárási protokoll kerül kidolgozásra. A protokollok célja az egyes fejlett technológián alapuló eljárások alapvető jellemzőinek, indikációinak ismertetése, különös tekintettel a rehabilitációs programba való beépítésük módjára, és az egyéb terápiás módszerekkel való összehangolásra.

1. Alsó végtagi interaktív eszközzel végzett terápia - speciális kiegészítő rehabilitációs program, amely virtuális környezetet teremt a járás újratanulása érdekében, ezáltal növelhető a feladatspecifikusság és könnyebben szimulálhatók mindennapi tevékenységek.
2. Alsó végtagi robotterápia - a rehabilitáció korai fázisában alkalmazható fejlett technológiai program. Segíti és támogatja a betegek vertikalizációját illetve a járás előkészítését biztonságos környezetben, szükség szerinti mértékű robotos rásegítéssel.
3. Exoskeletonnal történő (robotos) járásgyakorlás - a testen viselhető exoskeleton egy külső váz, amely a beteget támogatja és segíti a járást. Alkalmazásával lehetőség nyílik a járásminták és a járásképesség célzott fejlesztésére.
4. Felső végtagi interaktív eszközzel végzett terápia - segítik a mozgáskoordinációt és az izomerőt fejleszteni, ezáltal elősegítik a betegek rehabilitációját. A terápia során a betegek személyre szabottan fejleszthetik az érintett végtagokat, javítva a funkciókat és a mindennapi tevékenységekben való önállóságot.
5. Felső végtagi robotterápia - támogatják a beteget a különböző terápiás feladatok és gyakorlatok elvégzésében, ezáltal a fejlett technológia lehetővé teszi a mozgásuk precíz és fokozatos fejlesztését.

Az egészségi állapot helyreállításához szükséges modern feltételek biztosítása jelentősen hozzájárul az egyén munkaképességének, életminőségének javulásához, a szakellátás tehermentesítéséhez, a kórházi ápolási napok számának csökkentéséhez. Javul a lakosság számára nyújtott ellátások minősége és hozzáférhetősége, csökken a területi elérhetőségben tapasztalható különbség.
A projekt megvalósítása szervesen kapcsolódik az Országos Mozgásszervi Intézet - amely a rehabilitáció területén szervezési-módszertani, továbbképző és tudományos alapintézményként lát el feladatokat - EFOP-5.2.6-20-2020-00012 projektjének keretében létrehozott rehabilitációs módszertani központokhoz, a computerizált, interaktív (részben robottal végzett) terápiákhoz.