A GYEMSZI jogszabályban foglalt ágazati statisztikai adatgyűjtési feladatának végrehajtását megalapozó informatikai fejlesztés (ÁStAR) EKOP-3.1.3-2012-2012-0010 projekt célja az egészségügyi ágazat működésének hatékonyabbá tétele. Közvetlen célja egy komplex ágazati statisztikai adatgyűjtő rendszer kialakítása, amely támogatja a jogszabályi kötelezettségből fakadó adatgyűjtési feladatokat, annak feldolgozásait, publikálását az ágazati portálon. A projekt megvalósításának zárása előtt, novemberben a projektben részt vevő 30 intézmény részére egy olyan képzés megrendezésére került sor, ahol a rendszer használatát mutatták be, illetve kisebb csoportokban vitatták meg a felmerülő kérdéseket, áttanulmányozták a rendszer használatához szükséges kézikönyveket, illetve az SZMSZ törzstáblák elérhetőségét is ezen az oktatáson mutatták be. Az intézmények ez után megkapták a belépéshez szükséges kódokat, és beléphettek a jelentő rendszer felületére. Ezen a felületen elérhetőek a törzstáblák, a felhasználói kézikönyvek, útmutatók. 

A bevezetendő rendszernek alapvetően a meglévő rendszerekre, valamint az újonnan felvitt adatokra kell épülnie, oly módon, hogy az Intézet működéséhez, a vezetői döntésekhez, az üzleti folyamatok irányításához leginkább szükséges, objektív információt szolgáltassa. Emellett a rendszerben a lefedett adatokból képzett mutatószámokat lehet előállítani, amelyek eltérő adatokból olyan információtartalmat biztosítanak a vezetés számára, amelyek alapján nagyobb rátekintést kap a működésre, azon belül is a döntést igénylő felvetésekre. Ez az információ könnyen áttekinthető, jól kezelhető formában álljon rendelkezésre. A jelentésben érintett szakterületek a következőek: a beszerzés, egészségszervezés, finanszírozás, gazdálkodás, humánpolitika, informatika, minőségfejlesztés, uniós pályázatkezelés, monitoring és végül a vagyongazdálkodás. 

Az elektronikus úton benyújtott jelentésekből a rendszer automatikusan képes a beállított statisztikai kimutatások összeállítására, ezzel egyszerűsítve az egészségügyi ágazat "napi" működésének nyomon követését, a költségvetés alakulását, lehetővé téve a gyors beavatkozást és az eddigieknél sokkal pontosabb stratégiai tervezést. 

A fejlesztés eredményeként létrejövő rendszert a GYEMSZI informatikai üzemeltetésért felelős szervezeti egysége üzemelteti. 
A GYEMSZI a jövő év folyamán az éles tesztüzem alatt tovább fejleszti a rendszert, azért, hogy 2015-ben az összes GYEMSZI által felügyelt  intézményre kiterjeszthetővé váljék.